Väistötilojen hankinnasta valitus markkinaoikeuteen – Pyhärannan kunnanhallitus myönsi poikkeamisluvan väistötilojen pystyttämiselle koulun urheilukentälle

0

Väistötiloja toimittava yritys Expandia Moduulit on valittanut markkinaoikeuteen Pyhärannan kunnan menettelystä Ihoden päiväkodin väistötilojen hankinnassa. Expandia Moduulin mielestä oikein toteutetulla tarjouskilpailulla Expandia pitäisi valita päiväkodin väistötilatoimittajaksi.

Pyhäranta tulkitsi väistötilojen hankinnan kansallisen kynnysarvon eli 150 000 euron alittavaksi rakennusurakaksi ja pyysi tarjoukset suoraan neljältä väistötilayritykseltä. Valituksi tuli Temporary Space Nordics.

Expandia Moduulien mukaan on selvää, että väistötilojen hankinnan arvo ylittää kynnysarvon. Yrityksen mielestä kynnysarvona olisi pitänyt käyttää tavarahankintasopimusta, jossa kynnysarvo on 60 000 euroa.

– On mahdollista, että hankinnassa on myös muita virheitä esimerkiksi valittuun hankintalajiin, hankintamenettelyyn, hankinnan ilmoittamiseen ja aikamääreisiin liittyen, valituksessa lukee.

Expandian Moduulien mukaan myös Pyhärannan valinnassaan käyttämä laatuselvitys on virheellinen.

– Kyseinen toimittaja on tehnyt oikaisupyynnön kunnanhallitukselle ja samantien markkinaoikeuteen, kommentoi Pyhärannan vastaava kunnanjohtaja Harri Hiitiö .

Pyhärantaa hoputtaa aluehallintoviraston antama sakkouhka, jonka mukaan väistötilojen on oltava käytössä 14. huhtikuuta. Koulun urheilukentälle on jo pystytetty väistötilaelementtejä, ja kunnanjohtaja uskoo päiväkodin olevan takarajaan mennessä valmis.

Hiitiö valtuutti asiantuntijatoimisto PTC Servicen kunnan edustajiksi markkinaoikeuteen.

– Kunnanhallitukseen tulee vastine ja oikaisuvaatimus, jolloin otamme laajemmin kantaa itse asiaan.

Pyhärannan kunnanhallitus sai tiistain kokouksessaan tiedon valituksesta ja myönsi myös poikkeusluvan väistötilojen pystyttämiselle Ihoden koulun kentälle, joka on kaavassa merkitty urheilu- ja virkistysalueeksi.

Kunnanhallituksen listalla oli myös yksityishenkilöiden laatima valitus Reilan Kirsikan päiväkodista. Valituksessa vaaditaan parannusta kunnan toimiin Kirsikan sisäilmaongelmien hoitamiseksi.

Pyhärannan kunnan vastineessa kerrotaan, että kellarikerros on alipaineistettu ja hulevesiputket puhdistettu, mutta rakenteisiin liittyvät toimenpiteet tehdään kesällä. Vastineessa myönnetään, että kunnan viestintä korjaustoimista on ollut puutteellista ja siihen kiinnitetään jatkossa enemmän huomiota.