Laitilan kulttuuripäälliköksi esitetään Piia Allénia

0
Esitys sivistysvaliokunnalle on, että Laitilan kulttuuripäälliköksi valitaan Piia Allén. Kuva: Eija Eskola-Buri

Huomenna kokoontuvan sivistysvaliokunnan listalla on Laitilan kaupungin kulttuuripäällikön valinta. Sivistystoimenjohtaja Heli Kiertokari esittää valiokunnan esityslistan mukaan virkaan Vakka-opiston koulutuspäällikkö, filosofian maisteri Piia Allénia .

Laitilan pitkäaikainen kulttuurisihteeri, kotiseutuneuvos Jukka Vehmas jää eläkkeelle syksyllä. Kulttuurisihteerin nimike on päätetty muuttaa kulttuuripäälliköksi, mutta tehtävänkuva pysyy samana. Uuden kulttuuripäällikön on määrä aloittaa virassa ensin 1.8. määräaikaisena sijaisena ja viran varsinaisena haltijana 1.10. alkaen.

Kulttuuripäällikön virkaa haki 15 hakijaa, joista kuusi kutsuttiin haastatteluun. Haastattelutilaisuuteen oli kutsuttu sivistysvaliokunnan jäsenet sekä kulttuurisihteeri.

Keskeisiä kulttuuripäällikön tehtäviä on esimerkiksi kaupungin kulttuuripalvelujen kehittäminen ja koordinointi kaikki taiteen alat huomioiden, huolehtia arvokkaan Kauppilan umpipiha -museon säilymisestä ja kehittää sen toimintaa ekomuseopohjalta sekä osallistua pienempien ja suurempien kulttuuritapahtumien suunnitteluun ja toteutukseen. Lisäksi tehtävänä on muun muassa kehittää digitalisaation hyödyntämistä kulttuuritoimessa.

Kulttuuripäällikön tehtäväkohtainen kuukausipalkka on noin 2 800 euroa.