”Laitilassa tehdään vanhustyötä suurella sydämellä”

0
Ikäihmisten palvelujohtaja Sari Koski kertoo poikkeusajan olleen vaikeaa aikaa ikäihmisille ja heidän omaisilleen, kun vierailut on kielletty.

Laitilan kaupungin ikäihmisten palvelujohtaja Sari Koski on ollut vaikuttunut siitä, miten vastuullisesti, rohkeasti ja oma-aloitteisesti työntekijät ovat poikkeusoloissa toimineet ja ideoineet uusia toimintatapoja.

Maailmanlaajuinen koronapandemia on vaikuttanut ikäihmisten elämään valtavasti. Syynä on se, että ikä näyttää olevan yksi merkittävistä riskitekijöistä saada koronaviruksen aiheuttama covid-19-tauti vakavaoireisena.

Suomessa on pari viikkoa sitten alettu purkaa joitakin koronakriisin vuoksi asetettuja rajoituksia, ja viime viikolla Terveyden ja hyvinvoinnin laitos lievensi myös yli 70-vuotiaille osoitettua toimintaohjeistustaan.

Lievennys vaikuttaa jonkin verran esimerkiksi vanhusten asumisyksiköiden arkeen.

– Nyt sallitaan ulkona tapahtuvat tapaamiset, mikä on varmasti suuri helpotus ja ilon aihe sekä palveluiden piirissä oleville ikäihmisille että heidän läheisilleen, Laitilan kaupungin ikäihmisten palvelujohtaja Sari Koski sanoo.

Turvallisia tapaamisia varten Laitilan kaupungin tehostetun palveluasumisen yksikössä Koivukodossa otettiin pari viikkoa sitten käyttöön koronarajoitukset täyttävä, tapaamistarkoitukseen muokattu kontti. Koski kertoo, että vastaava tapaamistila on tulossa myös Kaukolankodin pihamaalle.

– Se muuntuu moneen, sillä tapaajat toisistaan erottava pleksiseinä voidaan poistaa. Silloin tilaa voidaan käyttää edelleen vaikka oleskeluun tai tapaamispaikkana, sillä seinät suojaavat vaikkapa tuulelta.

Hän kertoo tapaamistilan olleen kovassa käytössä.

– Onhan tämä korona-aika ollut hyvin vaikeaa omaisille ja asukkaille, kun vierailurajoitukset ovat olleet voimassa. Ihmiset ovat kyllä hyvin ymmärtäneet ajan poikkeuksellisuuden ja rajoitusten syyt, Koski kiittelee.

Vierailut on kuitenkin sallittu erityistilanteissa, esimerkiksi saattohoidossa olevaa tai kriittisesti sairasta on päässyt tapaamaan – tosin vain kaksi vierailijaa kerrallaan.

– Olisi aivan kohtuutonta, että tällaisissa tilanteissakaan ei pääsisi tapaamaan läheistään. Tapaamisissa on kuitenkin noudatettu erityistä varovaisuutta, vierailijoilla on esimerkiksi ollut suojavarustus yllään.

Koski kertookin henkilökunnan miettineen erilaisia tapoja, miten ikäihmiset voivat pitää yhteyttä läheisiinsä turvallisesti. Asumispalveluyksikössä on lisätty asukkaiden ja läheisten välisiä puhelinsoittoja ja kuvapuheluita.

– Kyllä keinoja löytyy, kun asiaan paneudutaan. Hienoa on, että työntekijät ovat aivan omatoimisesti alkaneet pohtia ja toteuttaa vaihtoehtoisia tapoja toimia. Arvostan valtavasti sitä, että työntekijöillämme on selvästi tahto turvata jokaiselle arvokas vanhuus myös näissä poikkeusoloissa.

Kaupungin vanhuspalveluissa on otettu korona-aikana erilaisia poikkeuskeinoja käyttöön.

– Esimerkiksi kotihoidon työntekijät toimivat nyt kahdessa ryhmässä eri työtiloissa. Niinpä jos joku kotihoidon työntekijä sairastuisi, altistuneita ja karanteeniin joutuvia olisi enimmilläänkin puolet henkilökunnasta.

Tartuntariskiä minimoidaan myös siten, että kukin kotihoidon työntekijä hoitaa päivittäin mahdollisuuksien mukaan samoja asiakkaita eivätkä asumisyksiköissä työskentelevät työntekijät siirry osastolta toiselle.

– Näin huolehditaan, että kontaktit olisivat minimissä, Koski avaa käytäntöä.

Laitilassa ei ole todettu kotihoidossa tai ympärivuorokautisissa asumisyksiköissä yhtään koronavirustartuntaa sen paremmin henkilökunnalla kuin asiakkaillakaan.

– Työntekijät tekevät kaikkensa tartuntariskin minimoimiseksi. Ohjeistuksen mukaan esimerkiksi töihin ei tulla, jos on vähäisiäkään flunssaoireita.

Iäkkäitä kaupunki on myös tiedottanut poikkeuksellisesta arjesta. Kaupunki on lähettänyt kaikille 70 vuotta täyttäneille kaupunkilaisille kirjeen, jossa kerrottiin koronatilanteesta ja annettiin täsmätietoa. Lisäksi avattiin koronaan liittyvä ja arkisin palveleva puhelinneuvontalinja.

– Se ei ole terveysneuvontaa, vaan käytännön asioihin liittyvää neuvontaa. Siihen voi soittaa, jos tarvitsee vaikka kauppa-apua tai muuta arjessa selviytymisen apua tai jokin asia askarruttaa.

Lisäksi kaupunki perusti soittoringin, jonka tavoitteena oli tavoittaa puhelimitse jokainen 70 vuotta täyttänyt kaupunkilainen, joka ei ole ikäihmisten palvelujen asiakas. Puheluja otettiin 926.

– Kuudessa päivässä saimme yhteyden lähes kaikkiin, vain 22 jäi tavoittamatta. Heille olemme lähettäneet vielä erikseen kirjeen ja kertoneet, että olemme tavoitelleet heitä ja informoineet muun muassa kaupungin palveluista ja puhelinneuvonnasta.

Kaupungin taholta ikäihmisiä on kannustettu esimerkiksi ulkoilemaan, kunhan pidetään huolta parin metrin suojaetäisyydestä muihin ihmisiin.

– Olemme myös varoitelleet heitä liikkeellä olevista huijareista, jotka yrittävät urkkia pankkikortin tunnuksia tai tilinumeroita.

Samoin on pyritty huomioimaan omaishoitajat.

– He eivät ole saaneet pidettyä tavalliseen tapaan vapaitaan, koska intervallijaksot hoitolaitoksiin on nyt peruttu.

Koski kertoo, että omaishoitajiin on pidetty säännöllisin puhelinsoitoin yhteyttä.

– Olemme myös pyrkineet antamaan tukea omaishoitajille lisäämällä omaishoidon lomittajien kotikäyntejä.

Muutama viikko sitten kaupungin työntekijät aloittivat myös Tsemppituokiot, joista Laitilan Sanomatkin kertoi 19.5. lehdessä.

– Nekin syntyivät henkilökunnan ideana. Työntekijät ovat ihailtavan rohkeasti ja oma-aloitteisesti lähteneet toimimaan ja ideoimaan uudenlaista arkea. Esimerkiksi päivätoiminnan ollessa koronatilanteen vuoksi keskeytettynä, ikäihmisille on jaettu erilaisia virike- ja ajanvietetehtäviä, Koski kiittelee ja jatkaa:

– Laitilassa tehdään vanhustyötä suurella sydämellä.

Perustyö ikäihmisten palveluissa on jatkunut ennallaan, mutta monia uusia toimintatapoja on korona-aikana otettu käyttöön. Ikäihmisten palvelujohtaja Sari Koski sanoo, että on koronasta jotain hyvääkin seurannut.

– On esimerkiksi nähty, miten hienoa työtä henkilökunta poikkeusoloissakin pystyy tekemään. Samoin kaupungissa on tehty paljon hallintokuntien välistä yhteistyötä ja oltu tässä vaikeassa tilanteessa ikään kuin yhtenä rintamana.

Askarruttaako korona, tarvitsetko esimerkiksi kauppa-apua tai juttukaveria? Neuvoja saa arkipäivisin kello 9–15 ikäihmisten palvelujen puhelinnumerosta 040 628 11 12.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ohjeistus ikäihmisille

Edelleen ensisijainen yhteydenpito muihin ihmisiin etänä eli esimerkiksi puhelimella.

Vierailu yli 70-vuotiaiden luona sallitaan, mutta parin metrin turvavälistä tulee huolehtia. Lievissäkään flunssan oireissa ei vierailulle pidä mennä.

Päivittäinen liikunta ulkona tai sisällä tärkeää. Ulkoillessa tulee pitää kahden metrin turvaväli muihin ihmisiin.

Esimerkiksi kaupassa tai apteekissa voi asioida, kunhan huolehtii turvaväleistä ja käsihygieniasta.

Varattuja lääkäriaikoja ei kannata perua ilman syytä ja hoitoon on hakeuduttava, jos pitkäaikaissairaus vaatii säännöllisiä kontrollikäyntejä terveydenhuollossa.