Medisetin uusin tarjous päihittäisi hinnalla ja nopeudella koulun pihalle suunnitellun päiväkodin

0
Päiväkoti Satakielen tilat tuhoutuivat tulipalossa joulukuussa 2017. Siitä asti päiväkoti on toiminut väistötiloissa. Viime huhtikuuhun asti päiväkodin tilat olivat Ihoden koulussa. Lounais-Suomen aluehallintoviraston vaatimuksesta kunta hankki päiväkodille siirreltävät väistötilat. Kuva: Iida Kauppi

Pirkko Varjo

Mediset Hoivarakentajat päivitti maaliskuussa tarjouksensa Ihoden hirsipäiväkodista. 4.3. päivätyn tarjouksen mukaan päiväkodissa olisi tilaa 33 lapselle kahdessa ryhmässä. Avaimet käteen -tarjous sisältää myös piha-alueen rakentamisen. Rakennus valmistuisi neljässä kuukaudessa. Tarjouksen loppusumma ilman arvonlisäveroa on 1 119 850 euroa.

Laitilan Sanomien saamien tietojen mukaan pyyntö tarjouksen päivittämisestä tuli Pyhärannan kunnan edustajalta. Vt. kunnanjohtaja Harri Hiitiö ei kuitenkaan aio esitellä tarjousta kunnanhallitukselle.

– Ei ole tarvetta, investointipäätös on olemassa. Tuleehan meille kaikenlaisia tarjouksia koko ajan, Hiitiö sanoi.

Pyhärannan kunnanvaltuusto päätti viime joulukuussa rakennuttaa 30-paikkaisen päiväkodin Ihoden koulun pihalle. Työ on suunnitteluvaiheessa. Päiväkotirakennuksen kustannusarvio on noin 1 056 000 euroa.  Lisäkustannuksia tulee lämmitysjärjestelmästä, rakennuksen tiellä olevan talousrakennuksen purkamisesta, väliaikaisesta lämmitysjärjestelmästä sekä piha- ja parkkialueiden rakentamisesta.

Lisäksi talousrakennuksessa nyt oleville nuorisotiloille on löydettävä uudet tilat. Päiväkodin väistötiloiksi hankittujen parakkien vuokra on 9 300 euroa kuukaudessa. Rakennushankkeen lopulliset kustannukset kerrannaisvaikutuksineen noussevat noin 1,5 miljoonaan euroon.

Päiväkodin rakentaminen koulun pihalle voi Pyhärannan rakennustarkastaja Olli Lahtosen mukaan alkaa aikaisintaan loppuvuodesta. Hän myöntää, että Medisetin uusi tarjous olisi varteenotettava.

– Yksiselitteisesti kyllä. Olisihan siinä pihat ja muut, mutta tämä on poliittista päätöksentekoa, ja me virkamiehet olemme sen armoilla.

Mediset Hoivarakentajat ehti tehdä perustukset 60-paikkaiselle hirsipäiväkodille ennen kuin sen rakentamisesta luovuttiin. Kunta purki vuokrasopimuksen 24.2. Mediset pyysi 16.4., että perustukset saisivat olla paikoillaan niin kauan, kunnes niille löydetään uusi sijoituspaikka. Vt. kunnanjohtaja esitti kuitenkin kunnanhallitukselle 4.5., että perustukset on purettava ja tontti maisemoitava 30.5. mennessä.

 

  • KOMMENTTI

Joulukuussa kunta päätti talousarviokäsittelyn yhteydessä 30-paikkaisen päiväkodin rakentamisesta Ihoden koulun tontille. Maaliskuussa Mediset Hoivarakentajat on lähestynyt kuntaa tarjouksella rakentaa hirsipäiväkoti piha-alueineen neljässä kuukaudessa 1,19 miljoonalla eurolla. Tämän hetkisten arvioiden mukaan kunnan omana työnä tehtävän päiväkodin hinta noussee kaikkien lisätöiden ja muiden kustannusten kanssa 1,5 miljoonaan euroon.

Demareiden ja kokoomuksen muodostaman koalition edustajat kertoivat marraskuussa medialle järjestämässään tiedotustilaisuudessa, että Pyhärannan pitäisi valita edullisin vaihtoehto, koska kunnassa on edessään muitakin isoja investointeja kuten Reilan koulun remontti.

Tätä taustaa vasten on erikoista, ettei Hoivarakentajien uusinta tarjousta ole kunnanhallituksessa käsitelty.

Hanna Hyttinen​