Nuorelle oma polku ja sujuva arki – Laitilan ja Taivassalon Etsivään nuorisotyöhön 50 000 euroa valtionavustusta

0
Vakka-Suomen etsivät nuorisotyöntekijät yhteiskuvassa muutama vuosi sitten: Miika Sandberg, Olga Raitanen, Maija Kajander, Siiri Suhonen, Margit Kiiski ja etualalla Titta Brunou. Arkistokuva: Maija Ala-Jääski

Laitilan kaupunki sai Laitilassa ja Taivassalossa järjestettävään etsivään nuorisotyö 50 000 euron valtionavustuksen. Aluehallintovirastot myönsivät yhteensä 12,5 miljoonaa euroa valtionavustusta etsivään nuorisotyöhön.

Myönnetyt avustukset käytetään etsivän nuorisotyön ammattilaisten palkkauskuluihin. Avustussumma yhtä henkilötyövuotta kohden on 25 000 euroa.

Avustuksen tarkoitus on vähentää nuorten syrjäytymistä. Näin jokainen nuori pysyy koulutuspolulla, nuorisotyöttömyys vähenee ja nuorten osallisuus kasvaa. Etsivän nuorisotyön tehtävänä on tavoittaa tuen tarpeessa oleva nuori ja auttaa hänet tarvitsemiensa palvelujen ja tuen piiriin.

Palveluilla edistetään nuoren kasvua, itsenäistymistä ja osallisuutta sekä pääsyä koulutukseen ja työmarkkinoille.

Etsivä nuorisotyö on alle 29-vuotiaille suunnattua erityisnuorisotyötä, joka perustuu nuoren vapaaehtoisuuteen ja nuoren kanssa tehtävään yhteistyöhön. Etsivää nuorisotyötä järjestetään kunnissa ja nykyisin toiminta kattaa lähes koko Suomen.