Päiväkoti Kirsikan korjaamiseen 40 000 euroa

0
Arkistokuva

Pyhärannan Reilassa sijaitseva päiväkoti Kirsikka vaatii pikaisia saneeraustoimia kosteusvaurioiden aiheuttamien sisäilmaongelmien vuoksi. Kunnanhallitus myönsi maanantaina remontteihin 40 000 euron lisämäärärahan, koska korjausten kustannusarvio ei ollut vielä talousarvion hyväksymisen aikaan selvillä.

Korjaustyöt on tarkoitus tehdä ensi kesän aikana.

Päiväkoti Kirsikassa on tehty sisäilma- ja rakennetutkimus, joka valmistui loppuvuodesta 2019. Tutkimuksessa eri puolilta kiinteistöä otettiin näytteitä, jotka paljastavat muun muassa homesienilöydöksiä ja antavat viitteitä kosteusvaurioista.

Pahiten vaurioitunut tila on päiväkotikiinteistön kellarikerros, jossa todettiin hyvin laajat kosteus- ja mikrobivauriot. Tutkimusraportissa kaikkein kiireellisimmäksi toimenpiteeksi onkin nostettu se, että estetään kellarin epäpuhtauksien pääsy ylempiin kerroksiin. Tämä tarkoittaa muun muassa kellarikerroksen alipaineistamista.

Päiväkodin alakerta on toiminut Reilan alakoulun teknisen työn opetustiloina, ja jos kellarikerrosta haluttaisiin edelleen käyttää, se vaatisi mittavia remontteja. Pyhärannan rakennustarkastaja Olli Lahtonen katsookin, ettei pahoin vaurioitunutta kellarikerrosta lähdetä korjaamaan, vaan teknisen työn opetukseen etsitään uudet tilat.

Tutkimus paljasti vaurioita myös muualla päiväkodissa. Esimerkiksi kiinteistön eteistila tulee korjata pikaisesti, sillä sen välipohjassa todettiin mikrobivaurio. Myös rakennuksen yläpohjassa ja ullakolla todettiin kosteus- ja mikrobivaurioita. Vaurioituneista materiaaleista on suora ilmayhteys toiseen kerrokseen.

Tutkimuksen mukaan kellaritilassa altistuminen mikrobiepäpuhtauksille on arvioitu erittäin todennäköiseksi. Ensimmäisen ja toisen kerroksen tiloissa altistuminen mikrobiepäpuhtauksille on arvioitu mahdolliseksi.

Pyhärannan kunnanhallitus paneutui maanantaina kokouksessaan päiväkoti Kirsikan tilanteeseen. Monet päiväkodin vaatimat korjaustoimet ovat rakennustarkastajan arvion mukaan sellaisia, ettei niitä voida toteuttaa päiväkotiarjen pyöriessä. Niinpä korjaustoimenpiteitä on tarkoitus tehdä ensi kesän aikana.

Rakennustarkastajan selvityksen mukaan kesällä toteutetaan eteisen lattia- ja ulkoseinärakenteiden kunnostaminen, yläpohjan lahovaurioiden korjaaminen, yläpohjan purueristeen uusiminen ja puurakenteiden tarkistaminen sekä ikkunoiden tilkevälieristeen uusiminen ja huoltomaalaus.

Tekniselle työlle löydettävä uudet tilat

Reilan koulun teknisen työn opetustilat ovat sijainneet päiväkoti Kirsikan kellarikerroksessa. Sirate Group Oy:n tekemän sisäilma- ja rakennetutkimuksen perusteella opetuksen jatkaminen kellaritiloissa vaatisi mittavat kunnostustyöt. Tällä hetkellä teknisen työn opetustilat ovat väistötiloissa Reilan koulun aulassa.

Päiväkoti Kirsikan kellarikerrosta ei aiota korjata, joten tekniselle työlle tulee saada väistötilat. Rakennustarkastaja Olli Lahtonen esitteli kunnanhallitukselle vaihtoehtona olevan, että uudet teknisen työn tilat rakennettaisiin Reilan koulun liikuntasalin alapuoliseen tilaan.

Kunnanhallitus valtuutti maanantaisessa kokouksessaan rakennustarkastajan käynnistämään esiselvityksen teknisentyön tilojen sijoittamiseen Reilan koulun liikuntasalin alapuoliseen tilaan.

Esiselvityksen kustannukset maksetaan investoinneista kohdasta kiinteistöjen korjaussuunnitelmien laatiminen.