Pyhäranta velvoittaa purkamaan päiväkodin rakenteet kiireesti

0
Hirsipäiväkodin perustukset Pyhärannan Ihoden kylässä ovat olleet paikallaan keväästä 2018 asti. Kuva: Hanna Hyttinen

Pyhärannan kunnanhallitus antoi maanantaisessa kokouksessaan Mediset Hoivarakentajille ukaasin, jonka mukaan yrityksen on siistittävä vuokratontille rakentamansa päiväkodin rakenteet ja maisemoitava tontti toukokuun loppuun mennessä. Yrityksellä on käytännössä kolmisen viikkoa aikaa saattaa Ihoden asemakaava-alueella sijaitseva tontti jälleenvuokrauskuntoon.

Pyhärannan kunta on vuokrannut kyseisen tontin keväällä 2018 Kiinteistö Oy KK-Rahaston Päiväkoti 11 -nimiselle yritykselle. Tontille oli tarkoitus rakentaa yksityinen päiväkoti. Rakennustyöt ehdittiin aloittaa ennen kuin hankkeesta luovuttiin. Pyhärannassa on pyöritelty erilaisia päiväkotivaihtoehtoja.

Kunnanhallitus purki vuokrasopimuksen helmikuussa, jonka jälkeen Mediset Hoivarakentajat on pyytänyt Pyhärannan kunnalta mahdollisuutta säilyttää rakenteita tontilla siihen saakka kunnes se löytää niille uuden sopivan sijoituspaikan tai tontille tulee uusi omistaja, jonka käyttötarkoituksen rakenteet estävät. Tähän Pyhäranta ei ole suostunut.

Kunnanhallitus myös toteaa, että sopimusehtojen nojalla tontin vuokrannut yritys on velvollinen maksamaan tontista täyden vuokran siihen saakka kunnes tontilla olevat rakenteet on purettu ja siirretty pois tontilta.

Hallitus päätti purkuaikataulusta äänestyksen jälkeen äänin 5–2.

Ennen äänestystä Jyrki Nurmi ehdotti, ettei kunnanhallitus esitä rakenteiden purkua eikä tontin maisemointia. Helka Huttela kannatti Nurmen tekemää muutosesitystä.

Nurmi toi esiin Mediset Hoivarakentajien tehneen Pyhärannan kunnalle uudesta päiväkodista päivitetyn tarjouksen, jonka mukaan kyseiselle tontille rakennettavan päiväkodin avaimet käteen -kustannus olisi 1,1 miljoonaa euroa neljän kuukauden rakennusajalla. Pyhäranta on päättänyt rakentaa uuden päiväkodin Ihoden koulun pihalle ja hankkeen kustannusarvio on 1,5 miljoonaa euroa.

Mediset Hoivarakentajien tekemää tarjousta ei ole käsitelty kunnassa. Nurmi jätti päätökseen eriävän mielipiteen, jossa hän toteaa kunnanjohtajan ylittäneen toimivaltuutensa jättäessään esittelemättä Mediset Hoivarakentajien päivitetyn tarjouksen päiväkotivaihtoehdosta.

Myös Helka Huttela ilmoitti jättävänsä eriävän mielipiteen.