Seurakunta aikoo muuttaa Pitkärivan kiinteistöön alkuvuonna

0
Osuuskauppa Keulan omistama Pitkärivan kiinteistö sijaitsee aivan Kauppakadun varrella. Kiinteistön sisätilat uudistetaan täysin seurakunnan tarpeisiin tämän vuoden aikana.

Laitilan seurakunnan kirkkoneuvosto päätti keskiviikkoiltana hyväksyä vuokrasopimuksen, jolla se vuokraa käyttöönsä Osuuskauppa Keulan omistamat toimitilat Kauppakadun varrelta sijaitsevasta Pitkärivan kiinteistöstä.

Vuokrasopimus on 25 vuoden mittainen ja varsin sitova. Sopimuksen mukaan seurakunta voi luopua osasta tiloista jo ennen vuokra-ajan umpeutumista, mutta se on mahdollista kuitenkin aikaisintaan kymmenen vuoden kuluttua vuokrasopimuksen alkamisesta.

Seurakunta saa noin 860 neliömetrin suuruisiin tiloihin saman katon alle kaikki toimintonsa, muun muassa toimisto- ja kokoustilat sekä perhe-, päivä- ja iltapäiväkerhot. Seurakunnan tiloista maksama arvonlisäveroton vuokra on noin 7 500 euroa kuukaudessa ja 90 000 euroa vuodessa. 25-vuotisen sopimuksen arvo on siis nykyisellä vuokrahinnalla 2,2 miljoonaa euroa.

Kiinteistöön tehdään tilat seurakunnan tarpeiden ja toiveiden mukaan. Osuuskauppa Keula huolehtii muutostöiden tekemisestä sekä toimii rakennuttajana. Hankkeen kokonaisurakoitsijana toimii Laitilan Talorakenne Oy.

Neuvotteluissa remontin kestoksi on sovittu vuosi 2020 eli seurakunnan on tarkoitus muuttaa uusin tiloihinsa heti alkuvuonna.

Neuvosto päätti myös ostaa lapsityön käyttöön uusien toimitilojen läheltä tontin, johon on tarkoitus sijoittaa leikkipuisto. Rakentamaton 1 300 neliömetrin suuruinen tontti sijaitsee S-marketin parkkialueen reunassa, nykyisen kierrätyspisteen takana. Seurakunta maksaa yksityishenkilön omistuksessa olevasta tontista 19 500 euroa.

Tiesuunnitelmissa tontin eli tulevan leikkipuiston reunustaan on tulossa uusi tie, jolla ohjataan keskustan ja Meijerin alueen välinen liikenne yli Kasitien.

Leikkipuiston rakentaminen tontille vaatii myös kaavamuutoksen. Kirkkoneuvosto arvelee, ettei leikkipuisto valmistu vielä tämän vuoden aikana. Niinpä lapsityö siirtyisi uusiin tiloihin aikaisintaan syksyllä 2021.

Keskiviikon kokouksessa kirkkoneuvoston kokonpanoon kuuluivat kirkkoherra Petri Laitinen sekä luottamusjäsenet Kyösti Kuronen (Jussi Perkkolan varajäsen), Jussi Kauranen, Ulla-Maija Koivusalo, Seppo Lehtola, Marjut Marttila, Hanne Nieminen (Lahja Pavelan varajäsen), Marko Pullinen, Hannu Sarajuuri ja Riina Vainio.

Kiinteistökysymyksessä ollut tiukkoja äänestyksiä
Laitilan seurakunta on reilut kolme vuotta toiminut hajautetusti eri toimipisteissä, kun seurakuntakeskus päätettiin tyhjentää ja purkaa sisäilmaongelmien vuoksi. Alkuperäinen suunnitelma oli, että purkutuomion saaneen seurakuntatalon paikalle rakennetaan uusi seurakuntakeskus.

Suunnitelmat etenivät niin pitkälle, että kolmesta seurakuntataloehdotuksesta jatkovalmisteluun valittiin Suunnittelutoimisto Muuan tekemä Siivet-ehdotus.

Kirkkovaltuusto päätti kuitenkin yllättäen seurakuntavaalien jälkeen joulukuussa 2018, että rakentamishankkeessa otetaan aikalisä. Sen myötä alettiin myöskin selvittää vaihtoehtoa, että seurakunta ei rakennuttaisikaan uusia tiloja, vaan vuokraisi itselleen tilat.

Lokakuussa 2019 kirkkoneuvosto päätti täpärän 5–4 äänestyksen jälkeen, että seurakunta ryhtyy neuvottelemaan Osuuskauppa Keulan kanssa Kauppakadun varrella olevan Pitkärivan kiinteistön vuokraamisesta ja muokkaamisesta seurakunnan tarpeisiin. Kirkkovaltuustossakin kiinteistökysymyksestä äänestettiin niukasti, ja äänin 11–11, puheenjohtajan äänen ratkaistessa, seurakunta käynnisti neuvottelut Osuuskauppa Keulan kanssa Pitkärivan tilojen vuokraamisesta ja muuttamisesta seurakunnan tarpeita vastaavaksi.

Kommentti                                                                                                         Seurakunta on päättänyt, että se ei vie uusien tilojensa vuokrasopimuksen hyväksymistä seurakunnassa ylintä päätösvaltaa käyttävän kirkkovaltuuston päätettäväksi. Kirkkoneuvosto perusteli asiaa sillä, että vuokrasopimusten hyväksyminen kuuluu kirkkoneuvoston päätäntävaltaan.

Mistään aivan jokapäiväisestä vuokrasopimuksesta ei nyt kuitenkaan ole kyse, vaan varsin merkittävästä: seurakunta hankkii sopimuksella itselleen toimitilat peräti 25 vuoden ajaksi. Myös taloudellinen merkitys on Laitilan seurakunnan mittakaavassa melkoinen, onhan vuokrasopimuksen arvo peräti 2,2 miljoonaa euroa. Esimerkiksi seurakunnan ulkoiset toimintakulut olivat viime vuonna yhteensä 1,7 miljoonaa euroa.

Yksi puoli asiaa on sekin, että kiinteistöpäätökset ovat syntyneet niin neuvostossa kuin valtuustossakin äärimmäisten tiukkojen äänestysten jälkeen.

Kirkkovaltuustolla on seurakunnassa budjettivalta. Se voi ottaa kantaa vuokrasopimusasiaan vasta syksyllä hyväksyessään ensi vuoden talousarvion. Silloin päätettäväksi tulee määräraha kiinteistön vuokrakuluihin. Tosin tuolloin uusien toimitilojen remontti on jo pitkällä, joten varsinaista sananvaltaa kirkkovaltuustolle ei tarjota.

Historiallisen sopimuksen käsittelylle kirkkovaltuustossa olisi varmasti ollut hyvä peruste, vaikka laki ei sitä edellyttäisikään. Ratkaisu kuitenkin istuu seurakunnan valitsemaan linjaan, sillä se on suhtautunut varsin nihkeästi toimitilakysymyksensä avoimeen käsittelyyn. Sama linja jatkui loppuun saakka, eikä esimerkiksi Laitilan Sanomille pyynnöstä huolimatta suostuttu kertomaan ennen kirkkoneuvoston kokousta, millaisen päätösesityksen vuokrasopimuksesta, sen kestosta tai sisällöstä talouspäällikkö Merja Jusi oli kirkkoneuvostolle valmistellut.