Toimelaan tarvitaan kolmas ryhmä– Valtuustolle esitetään 20 000 euron lisämäärärahaa erityisopettajan palkkaamiseen

0
Arkistokuva

Laitilan Kappelimäen kouluun perustetaan kolmas erityisen vaativan erityisopetuksen ryhmä. Toimelaan tarvitaan kolmas ryhmä, jotta vaativaa erityisopetusta voidaan tarjota perusopetuslain edellyttämällä tavalla.

Toimelassa on syksyllä 2020 ollut 17 oppilasta. Perusopetuslaki kuitenkin määrittelee, että pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevien ryhmissä saa olla enintään kahdeksan oppilasta. Tulevana syksynä Toimelassa opiskelee kahdeksan vaikeimmin kehitysvammaista oppilasta. Vaikeimmin kehitysvammaisia saa olla ryhmässä enintään kuusi. Kolmas ryhmä mahdollistaa tämän.

Opetusryhmälle ei ole varsinaista tyhjää opetustilaa. Opetus voidaan kuitenkin järjestää muuttamalla opetuskeittiönä toiminut tila yhden ryhmän kotiluokaksi.

Ryhmien jakaminen vähentäisi myös henkilökunnan kuormitusta, koska kaupunginhallitus päätti myös määräaikaisen erityisopettajan palkkaamisesta ajalle 1.8.2020–30.6.2021. Tuntiopettajan palkkaamiselle ei ole määrärahavarausta talousarviossa, koska oppilasmäärän kasvuun ei oltu kyetty varautumaan.

Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että tämä myöntää 20 000 euron lisämäärärahan erityisopettajan palkkakuluja varten.