Viisi kyläkoulua yhdistyy – nimeksi Laitilan kyläkoulu

0
Laitilan kyläkoulun viralliseksi osoitteeksi valitaan koulujen yhdistymishetkellä oppilasmäärältään suurimman koulutalon, Untamalan koulutalon, osoite. Untamalan kyläkoulun (oik) vieressä on vielä vanha koulurakennus.

Laitilan viisi kyläkoulua yhdistyy ensi lukuvuoden alusta lähtien hallinnollisesti yhdeksi kouluksi, jonka nimeksi tulee Laitilan kyläkoulu. Kutakin kyläkoulua kutsutaan jatkossa koulutaloksi, siis esimerkiksi Itäkulman koulua kutsutaan nimellä Itäkulman koulutalo.

Laitilassa on Itäkulman lisäksi kyläkoulut Kodjalassa, Soukaisissa, Suontakana ja Untamalassa.

Laitilan kyläkoulun viralliseksi osoitteeksi valitaan koulujen yhdistymishetkellä oppilasmäärältään suurimman koulutalon, Untamalan koulutalon, osoite Untamontie 186, 23800 Laitila.

Viime kuussa sivistysvaliokunta päätti kysyä kyläkoulujen eskareilta ja 1.–5.-luokkalaisilta sekä heidän huoltajiltaan nimiehdotuksia uudelle koululle. Kyselyyn vastasi 40 oppilasta ja 66 huoltajaa.

Ylivoimaisesti suosituin nimivaihtoehto sekä oppilaiden että huoltajien kyselyissä oli Laitilan kyläkoulut, sillä sille äänensä antoi 96 prosenttia vastanneista huoltajista ja 70 prosenttia kyselyyn vastanneista oppilaista. Nimi muutettiin kuitenkin Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen suosituksesta yksikkömuotoon eli Laitilan kyläkouluksi.

Toiseksi eniten ääniä sekä huoltajilta (kaksi prosenttia) että oppilailta (kymmenen prosenttia) sai nimiehdotus Kalevan koulu.

Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen Suomen kielen lautakunnan suosituksen mukaan hyvä oppilaitoksen nimi sisältää koulutusasteeseen viittaavan, oppilaitosta tarkoittavan sanan, kuten peruskoulu tai yliopisto. Selittävän perusosan olisi suotavaa ilmaista oppilaitoksen koulutustaso tai luonne. Tämän kanssa uusi koulun nimi on siis linjassa.

Kotimaisten kielten keskus suositteli, että Laitila ottaa käyttöön Laitilan kyläkoulut -monikkomuodon sijaan Laitilan kyläkoulu -yksikkömuodon. Keskus katsoo, että yksikkömuoto on monikkomuotoa helppokäyttöisempi muun muassa taivutukseltaan, eikä synny niin helposti väärinkäsityksiä usean eri koulun yhteistyöstä. On myös hyvä, että koulujen nimeämiskäytännöt ovat yhtenäisiä koko maassa.

Keskus myös suositti, että eri toimipisteitä kutsuttaisiin nimellä koulutalo.