WinNovassa opetus jatkuu pääsääntöisesti etätoteutuksin – Kasvupalvelu- ja työvoimakoulutuksia käynnistetään 14.5. alkaen lähitoteutuksena kokoontumisrajoitukset huomioiden

0
WinnNovalla on toimipiste Laitilassa kärsii sisäilmaongelmista. Arkistokuva

WinNovassa noudatetaan maan hallituksen antamia suosituksia. Kasvupalvelu- ja työvoimakoulutuksia sekä yrityskoulutuksia käynnistetään 14.5. alkaen lähitoteutuksena kokoontumisrajoitukset huomioiden.

– Työvoimakoulutus on tärkeä keino täydentää tai päivittää osaamista sekä lyhentää näin kriisin taloudellisia seurauksia yhteiskunnassamme. Tämän vuoksi erityisesti kriittiset alat, joiden toteuttaminen vaatii lähiopetusta, voidaan järjestää lähitoteutuksella 14.5. alkaen, Winnovasta viestitään.

Winnovan mukaan opiskeluvuoden päättyessä on tärkeää, että vastuuopettajilla on kokonaiskuva opiskelijan tilanteesta. Tämän takia vastuuopettaja kutsuu toukokuun aikana opiskelijat joko etä- tai lähitapaamiseen tilanteen mukaisesti.

– Työpaikalla tapahtuva oppiminen jatkuu työnantajan ohjeita noudattaen. Kesäoppisopimukset toteutetaan suunnitellusti, ellei työnantaja toisin ilmoita.

Uusille valituksi tuleville Winnovan perustutkinto-opiskelijoille toteutetaan suunnitelman mukaisesti opintojen orientaatioviikko 29.6.-3.7.

– Viikon järjestelyissä otetaan huomioon asianmukaiset hygienia- ja turvallisuusohjeet. Uudet opiskelijat ottavat opiskelupaikan vastaan kesäkuussa, minkä yhteydessä toimitetaan tarvittavat ohjeet orientaatioviikkoon valmistautumista varten.

Korkeintaan 50 henkilön koulutukset, mukaan lukien erilaiset kortti- ja passikoulutukset, mahdollistetaan Winnovassa 1.6. alkaen.

WinNovan kiinteistöjen ovet pidetään lukittuna 31.5.2020 saakka, ja sen jälkeen noudatetaan tavanomaisia kesäajan aukioloja.