Etäkoulusta tietoa

0

Koronakriisin tuomat poikkeusolot toivat Suomeen täysin poikkeuksellisen arjen, joka siirsi Laitilassakin niin peruskouluikäiset kuin lukionkin opiskelijat pääosin kouluista koteihin etäkouluun. Lähiopetukseen osallistui etäopetusjakson ajan noin 20–30 oppilasta eli vain murto-osa normaalista. Laitilassa on noin 950 peruskouluikäistä oppilasta.

Pari kuukautta kestänyt etäkoulujakso päättyi 14. toukokuuta. Moni oppilas päätti kuitenkin jatkaa etäkoulua kesälomaan saakka, Laitilassa heitä oli noin 70.

Lähiopetuksen alettua peruskoululaiset saivat monissa kouluissa väljyyttä tiloihinsa levittäytymällä lukion tiloihin – näin oli Laitilassakin. Niinpä Laitilan lukion opiskelijat eivät palanneet ennen kesälomaa lähiopetukseen, koeviikon kokeet tosin pidettiin koululla.

Etäkoulu osoitti digivalmiuksien olevan monessa kunnassa hyvät, mutta moni kunta ja koulu myös kompuroi pahasti. Esimerkiksi kuullun mukaan paikoin oppilaat ovat joutuneet itse rakentamaan yhteydenpitoon alustoja, muun muassa pelien keskustelufoorumeita hyödyntäen. Etäopetukseen siirryttiin lyhyellä varoitusajalla ja keskeistä olikin, oliko koulussa jo olemassa valmiudet etäopetuksen käynnistämiseen – siis oliko tarvittava tekniikka, ohjelmat sekä osaaminen.

Suurella osalla etäkoulu sujui kaikin puolin hyvin. Toisaalta sekin tiedetään, että osa oppilaista putosi kelkasta pahoin ja ettei osa opettajista tavoittanut joitakin oppilaitaan koko etäopetusjakson aikana.

Laitilassa on tehty etäopetuksen kokemuksista kysely, johon vastasi noin 200 oppilasta ja 270 huoltajaa. Sen perusteella etäopetus näyttäisi sujuneen Laitilassa hyvin. 70 prosenttia oppilaista ja 80 prosenttia huoltajista arvioi opetuksen olleen etäopetuksen aikana hyvää tai erinomaista.

Kysely tuo arvokasta tietoa, jonka pohjalta voidaan kehittää hyviä digivalmiuksia ja digiosaamista edelleen.

Solina Saarikoski
solina.saarikoski@laitilansanomat.fi