Kasitien risteykset jäivät ilman rahaa Laitilassa – lisäbudjetti toi päävoiton Eurajoelle

0
Kasitien Laitilan valoristeykseen on kaavailtu eritasoliittymää jo vuosikymmenien ajan. Kasitien kunnostushanke muuttaa paljon tieväylää Laitilan kohdalla. Toistaiseksi rahoituspäätöstä ei ole.

Hilkulla oli, mutta vähän osui viereen, kuten epäonnisella lottoajalla konsanaan – niin meni Laitilan kannalta hallituksen tämän vuoden neljäs lisätalousarvio, joka toi jättipotin Eurajoelle Kasitien parantamiseen ja uusiin risteysjärjestelyihin. Kasitielle suunnitellut mittavat muutokset Laitilan kohdalla sen sijaan jäivät ainakin tällä kierroksella ilman rahoitusta.

Lisämäärärahaesitys vaatii vielä toteutuakseen eduskunnan hyväksynnän.

Hallitus esittää Kasitien Turku–Pori-yhteysvälille Eurajoen kohdalle 700 000 euron suuruista määrärahaa jo tälle vuodelle, minkä lisäksi annettiin valtuus 27,1 miljoonaan euroon.

Kasitien parantaminen uusine risteysjärjestelyineen on Laitilan ja Eurajoen kohdalla euromääräisesti samaa kokoluokkaa. Kasitien uudet linjaukset tarkoittavat kummallekin kunnalle myös omia mittavia satsauksia: Eurajoen kassasta hupenee katujärjestelyihin neljä miljoonaa euroa.

Kasitien risteysjärjestelyt Laitilassa ja Eurajoella ovat olleet tapetilla jo pitkään ja esimerkiksi viime tammikuussa lanseerattiin kummallakin paikkakunnalla näyttävästi samanaikaisesti Turku–Pori-yhteysvälin kehittämisselvitys.

Satakunta ja Varsinais-Suomi ovatkin rummuttaneet yhdellä äänellä Kasitien kehittämisen välttämättömyyttä ja katseet on usein suunnattu sekä Laitilan että Eurajoen suunnille. Vahvana toimijana on ollut esimerkiksi Turun kauppakamari. Myös valtatien varren poliitikot ovat yhdistäneet voimiaan edistääkseen Kasitien kehittämistä ja rahoituksen saamista.

Valtatie 8 parannus sai rahoitusta myös Vaasa–Kokkola-välille, jonne myönnettiin miljoonan euron määräraha tälle vuodelle.

Hallituksen lisätalousarvioesityksessä talouden elpymistä koronakriisistä tuetaan kaikkiaan 5,5 miljardin euron toimenpidekokonaisuudella, josta lisätalousarvion koko on 4,1 miljardia euroa.

Tammikuussa julkistettiin Kasitien kehittämisselvitys

  • Tammikuussa julkistettu Turku–Pori-yhteysvälin kehittämisselvitys nostaa kaikkein kiireellisimmiksi, vuosille 2021–2023, toimenpiteiksi Laitilan kaksi eritasoliittymää sekä valtatie 8 parantamisen Eurajoen kohdalla.
  • Sekä Laitilan että Eurajoen eritasoliittymien kustannuksiksi on arvioitu yli 20 miljoonaa euroa.
  • Kasitien muutostyöt vaativat myös kunnilta omia mittavia satsauksia.
  • Tammikuussa julkaistun kehittämisselvityksen on toteuttanut Ramboll Finland Oy. Työtä on ohjannut kauppakamarien, maakuntaliittojen ja Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen edustajista koostunut kymmenhenkinen projektiryhmä. Lisäksi koko hankkeella on ollut ohjausryhmä, jossa on ollut edustajia esimerkiksi kunnista.