Kaupunginjohtajanpalkkaan ei esitetä muutosta– uudessa johtajasopimuksessa kultaiselle kädenpuristukselle tiukemmat ehdot

0
Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti turkulaisen oikeustieteen maisteri Lauri Katteluksen (edessä vasemmalla) Laitilan kaupunginjohtajaksi 1.6. Kokouksen jälkeen Kattelus tapasi laitilalaisvaltuutettuja, kuvassa Katteluksen takana Jussi Perkkola sekä etualalla Seppo Lehtola ja Pertti Pokki.

Laitilan kaupunginjohtajan virassa 1. syyskuuta aloittava Lauri Kattelus sekä Laitilan kaupunginvaltuuston ja -hallituksen puheenjohtajisto ovat yhdessä valmistelleet kaupunginjohtajan johtajasopimuksen. Siinä sovitaan muun muassa kaupunginjohtajan tehtävistä, palkkauksesta ja muista työsuhteen ehdoista.

Sopimukseen sisältyy erokorvausperuste, niin sanottu kultainen kädenpuristus, ja sen vuoksi myös kaupunginvaltuuston on sopimus hyväksyttävä.

Tulevan kaupunginjohtajan johtajasopimus vastaa monin osin edellisen kaupunginjohtaja Johanna Luukkosen johtajasopimusta eikä esimerkiksi palkkaan ole tulossa muutosta. Kuten Luukkosellakin, on Katteluksen kuukausipalkka virkasuhteen alkaessa 8 300 euroa ja se nousee kuuden kuukauden koeajan jälkeen 8 500 euroon.

Sopimuksen mukaan kaupunginjohtajan palkkausta tarkistetaan kolmen vuoden välein kolmella prosentilla, ensimmäinen tarkistus Katteluksen kohdalla tehdään vuoden 2024 alussa. Sopimuksen mukaan muista palkantarkistuksista päättää kaupunginhallitus erikseen.

Kaupunginjohtajalla on kokonaistyöaika, mikä tarkoittaa muun muassa sitä, ettei hän ole oikeutettu ylityökorvauksiin.

Nyt valmisteltu johtajasopimus eroaa aiemmasta siten, että erokorvausperusteita on tiukennettu.

Luukkoselle olisi johtajasopimuksen mukaan maksettu 12 kuukauden palkkaa vastaava erokorvaus, noin 100 000 euroa, mikäli hänen virkasuhteensa olisi päätetty kaupungin ja kaupunginjohtajan yhteisellä sopimuksella. Se olisi tarkoittanut myös esimerkiksi tilannetta, jolloin hän olisi itse laiminlyönyt vakavasti virkasuhteeseensa liittyviä velvoitteita.

Nyt valmistellussa johtajasopimuksessa kultainen kädenpuristus olisi suuruudeltaan yhdeksän kuukauden palkka, mikäli kaupunginjohtaja irtisanoutuu vapaaehtoisesti luottamuspulan vuoksi. Mutta sen lisäksi maksettaisiin myös kolmen kuukauden irtisanomisajan palkka.

Nykyisessä sopimuksessa erokorvausehdot ovat aiempaa tiukemmat, eikä esimerkiksi erokorvausperustetta ole, mikäli kaupunginjohtajan luottamuspulan tai irtisanomismenettelyn perusteena on virkasuhteeseen olennaisesti vaikuttavien velvoitteiden vakava rikkominen tai laiminlyönti.