Kirsikan päiväkoti korjataan, päätöksenteon ongelmiin puututtava

0
Päiväkoti Kirsikka joutui lähtemään vanhoista tiloistaan sisäilmaongelmien vuoksi.

Pirkko Varjo

Pyhärannan valtuusto myönsi maanantaina pidetyssä kokouksessa 40 000 euron lisämäärärahan Kirsikan päiväkodin kunnostukseen. Päiväkodin eteisen lattia- ja ulkoseinärakenteet sekä yläpohjan lahovauriot korjataan, yläpohjan purueristeet uusitaan, puurakenteet tarkastetaan ja ikkunoita kunnostetaan. Työt on tarkoitus tehdä tänä kesänä. Päiväkodin kellarikerrosta ei korjata, ja teknisen työn tiloille etsitään uusi paikka.

Valtuusto hyväksyi vuoden 2019 tilinpäätöksen. Vuosi 2019 oli ennakoitua parempi ja tuloslaskelma reilut 622 000 euroa ylijäämäinen. Ylijäämää selittää suurelta osin terveyspalvelukustannusten jääminen edellisvuotta pienemmiksi. Verotuloja kertyi kaikkiaan reilut 8 360 000 euroa. Verotulot laskivat edellisvuodesta noin 11 700 euroa.

Pyhärannalla oli lainaa vuoden 2018 lopussa 2 575 000 euroa, mikä asukasta kohden tekee 1 159 euroa.

Tarkastuslautakunnan arviointikertomuksessa nostettiin esiin Ihoden pitkittynyt päiväkotihanke. Lautakunta huomautti, että prosessi on ollut kohtuuttoman pitkä ja sitä ovat pahentaneet päätöksentekokulttuurissa ja viestinnässä selvästi havaittavissa olevan ongelmat.

Lisäksi lautakunta totesi, että palvelujen käyttäjät eli kuntalaiset ovat olleet epätietoisia ja kunnan maine on kärsinyt. Tarkastuslautakunta suositteli, että asiasta käytäisiin luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden välisiä keskusteluja, joissa pyrittäisiin löytämään ratkaisuja.

Tarkastuslautakunta suositteli myös luottamushenkilöiden koulutuksen ja perehdyttämisen tehostamista sekä sähköisten järjestelmien tehokkaampaa käyttöä muun muassa kokousten ja iltakoulujen järjestämisessä. Lisäksi kunnan viestinnässä pitäisi pyrkiä ajantasaisuuteen, selkeään kieliasuun ja nopeuteen.

Korona-ajan takia yleisöä ei päästetty maanantaina valtuustosaliin. Kunnantalolla oli mahdollisuus seurata kokousta verkon välityksellä, mutta yhtään katsojaa ei ilmoittautunut paikalle.

Yleisö luotti luvattuun suoraan Youtube-lähetykseen, jota ei kuitenkaan tullut. Parhaimmillaan lähetyksen alkamista odotti 36 ihmistä.

– Vika saattoi olla kamerassa tai Youtuben päivityksissä. Atk-vastaavamme tutkii asiaa, talous- ja hallintojohtaja Jukka Haapala kertoi.

Kuntalain mukaan kokous on laillinen, jos yleisön fyysinen pääsy kokoustilaan on mahdollista. Korona toi tilapäisen väljennyksen lakiin.

– 1.5. tuli väliaikainen kuntalain muutos, jonka mukaan etäyhteyden järjestäminen riittää, fyysistä kokoustilaan pääsyä ei tarvita. Näin ollen jos kokousta on ollut mahdollisuus seurata etänä – vaikka kukaan ei olisi paikalla ollutkaan – kokous on laillinen, Kuntaliiton lakiasiain johtaja Juha Myllymäki sanoi.

Kunta antoi lausuntonsa Aville

Solina Saarikoski

Pyhärannan kunta antoi viime viikolla selvityksen Lounais-Suomen Aluehallintovirastolle (Avi), jonne on tehty maaliskuussa valitus Reilan kylässä toimivan päiväkoti Kirsikan sisäilmaongelmista, niiden korjaamiseksi tehdyistä toimista sekä muun muassa tilanteesta tiedottamisesta.

Valitus on tehty sekä aluehallintovirastoon että kuntaan, ja siinä on useita allekirjoittaneita.

Kirsikka on noin kymmenen lapsen varhaiskasvatusyksikkö, jossa on Pyhärannan teettämän selvityksen mukaan selkeitä sisäilma- ja kosteusongelmia. Suurimmat ongelmat ovat kiinteistön kellarikerroksessa, joka on sittemmin otettu pois käytöstä. Pikaista korjaamista vaativia ongelmia löytyi kiinteistöstä muualtakin.

Pyhärannan kunnanhallitus käsitteli Aville toimitettavan selvityksen sisältöä. Siinä todetaan muun muassa, että Kirsikan tilat on ennen toiminnan aloittamista hyväksytetty terveysvalvontaviranomaisella ja tuolloin havaitut epäkohdat on sittemmin korjattu; esimerkiksi puuttunut omavalvontasuunnitelma on laadittu.

Hallituksen jäsen Helka Huttela esitti, että selvityksen lisäksi aluehallintovirastoon lähetetään Reilan koulun kuntokartoitusraportti. Jyrki Nurmi kannatti Huttelan esitystä, mutta äänestyksessä enemmistö hallituksesta katsoi, että Aville riittää pelkkä selvitys eikä kuntokartoitusraporttia lähetetä.

Päiväkodin suurimmat korjaustyöt tehdään tänä kesänä ja niihin valtuusto myönsi tämän viikon maanantaina määrärahan. Päiväkodin toiminta on siirretty 1.6. alkaen Reilan kouluun ja kiinteistöön palataan vasta ennen syyskauden aloittamista, kun kunnostustyöt on tehty.