Laessaaren hautausmaalle rakennettiin muistolehto

0
Muistolehdossa on kiviseinämä, johon sirottelualueelle haudattujen vainajien nimilaatat kiinnitetään. Keskellä aluetta on paikka kynttilöille. Pyöreämuotoinen pronssiveistos toistuu alueella.

Arkku- ja uurnahautausten lisäksi Laitilassa on keväästä lähtien tehty myös sirotteluhautauksia. Siinä vainajan tuhkat sirotellaan nurmikerroksen alle siten, etteivät omaiset tiedä tarkkaa paikkaa. Lähellä on muistelualue, jonne muistolehto Huokaukseen haudattujen muistoksi voi viedä kukkia tai sytyttää kynttilän.

Laitilan Laessaaren hautausmaalla otettiin keväällä käyttöön muistolehto, Huokaus, jossa toteutuu uudenlainen tapa vainajan hautaamiseen. Muistolehtoon nimittäin kuuluu alue, johon vainajan tuhka sirotellaan.

– Sirottelu tehdään nurmikerroksen alle ja sirottelusta vastaa hautausmaan työntekijä, kertoo Laitilan seurakunnan hautausmaavastaava Tapio Junnila.

Näin haudattujen vainajien nimilaatta kiinnitetään muistolehtoa reunustavaan seinämään. Nimilaatat tilaa ja kiinnittää seurakunta. Omaisten päätöksellä sirottelu voi tapahtua myös anonyymisti, jolloin vainajan nimitietoja ei tule näkyviin.

– Muistolehtoon kuuluu tuhkan sirottelualueen lisäksi muistelualue, jossa on penkki ja lisäksi omat paikat omaisten tuomille kukille ja kynttilöille.

Monet seurakunnat ovat rakentaneet hautausmailleen vastaavanlaisia sirottelualueita. Junnila kertoo kimmokkeena Laitilan muistolehdolle toimineen se, että yksityishenkilöt alkoivat tällaista hautausmuotoa kysellä.

– Nykyään on lisääntynyt sellainen ajatus, että ei haluta jättää omaisille haudan hoitoa. Tässä ei omaisilla ole vastuuta haudan hoidosta, mutta kuitenkin on mahdollisuus tuoda omaisen muistoksi kukkia tai kynttilä.

Laitilassa vainajan tuhkan sirottelusta vastaa seurakunta ja se tehdään sulan maan aikaan. Omaiset eivät ole sirotteluhetkellä mukana.

– He saavat tiedon, kun sirottelu on tehty ja heillä on mahdollisuus esimerkiksi sen jälkeen järjestää muistelutilaisuus.

Tähän mennessä muistolehtoon on haudattu kuusi vainajaa.

– Alueella oleva seinämä on nyt sen kokoinen, että siihen mahtuu 160 vainajan nimilaatat. Seinämä on kuitenkin tarvittaessa helposti jatkettavissa, Junnila kertoo.

Muistolehdon tekemiseen on käytetty sekä uutta että vanhaa materiaalia.

– Esimerkiksi alueelle johtava punainen käytävälaatoitus ja sen vieressä olevat valaisinpylväät ovat peräisin puretun seurakuntakeskuksen pihasta.

Laitilan seurakunnassa tuhkausten määrä on viime vuosina kasvanut.

– Noin puolet vainajista haudataan perinteisesti arkussa ja tuhkaus lisääntyy koko ajan.

Osa lasketaan hautaan uurnassa, mutta nyt siis on mahdollisuus myös sirotteluhautaukseen.

– Kyllä selkeästi erilaisia hautaustapoja tarvitaan, Laitilan seurakunnan hautausmaavastaava Tapio Junnila sanoo.

Uuden muistolehdon rakentaminen vaati kaavamuutoksen Laessaaren hautausmaalle.

– Muistolehdon sijoittaminen nykyiselle paikalle kappelin läheisyyteen edellytti hautausmaan alueen laajentamista.

 

”Haastavinta oli vastata lohduttamisen tarpeeseen”

Laitilan kirkkoneuvosto valitsi muistolehtoalueen suunnittelijaksi arkkitehti Marko Kivistön Uudestakaupungista.

Koronakriisin vuoksi muistolehdon siunaamistilaisuus pidettiin ilman yleisöä, mutta siitä tehtiin videotallenne YouTubeen. Videopalvelusta löytyy myös Kivistön esittelyvideo muistolehdosta. Videolla arkkitehti kertoo lähteneensä muistolehdon suunnittelussa liikkeelle ajatuksesta, että siinä yhdistyisi paikan identiteetti ja kristillinen teema.

– Lähdin miettimään teemaa, joka toisi esiin paikan ja Laitilan identiteetin eli siinä olisi sellaista paikallista elementtiä, mikä toisi sen ihmisille tutuksi ja läheiseksi. Toisaalta pidin tärkeänä, että alueella olisi myös vahva kristillinen teema.

Kivistö sanookin muistolehdon olevan näiden kahden asian yhdistelmä, samoin alueen saama nimi Huokaus.

– Liikun paljon Laitilan ympäristössä ja erityisesti kauniit aamumaisemat ovat tehneet vaikutuksen minuun, hän sanoo ja kertoo kokeneensa erityisen elämyksellisiä hetkiä Laessaaren ympärillä olevia peltomaisemia aamu-usvan hetkellä katsoessaan. Ne kokemukset ja tunteet hän halusi tuoda muistolehdon nimeen ja symboliikkaan.

Esimerkiksi muistolehdon pehmeälinjaiset pronssiaiheet kuvaavat hänen mielestään pehmeä usvaa peltojen yllä.

– Sehän on kastetta, vesihöyryä. Ja veden virvoittavasta vaikutuksesta lähti ilme näille pronssiaiheilla, joita tässä on.

Muistolehdon kaikilla osilla on oma tarkoituksensa: on paikka, johon istahtaa, johon laskea kynttilä ja johon laskea kukat. Ja on kiviseinämä, johon kiinnitetään alueelle haudattujen vainajien nimilaatat.

– Alueen toiminnallinen suunnittelu ei ollut haastavaa. Haastavampaa oli vastata lohduttamisen tarpeeseen ja lohduttamisen lupaukseen, arkkitehti Marko Kivistö kuvaa.

Huokauksen hän sanoo olevan lempeä nimi muistolehdolle ja kokee sen kuvastavan sekä ympärillä olevaa upeaa maisemaa että kristillisyyttä.

– Meidän huokauksemme kulkevat Herran korviin ja Hän pyyhkii meidän kyyneleemme.

 

Hautaustapojen hinnat vaihtelevat

Laitilan kirkkovaltuusto hyväksyi kevätkauden viimeisessä kokouksessaan toukokuun lopussa muistolehdon hautausmaksut.

Seurakunnan talouspäällikkö Merja Jusi kertoi seurakunnan ajatuksena olleen, että muistolehtohautaus olisi hautausmuodoista edullisin ulkopaikkakuntalaisille. Hinnoittelulla halutaan ohjata sirotteluhautauksen suuntaan.

Kirkkoneuvosto kuitenkin päätti korottaa esitettyjä sirotteluhautauksen hintoja. Korotuspäätös ei ollut yksimielinen, vaan se syntyi äänestämällä.

– Nyt uurnahautaus on ulkopaikkakuntalaisille edullisempi kuin sirottelu, Jusi vertasi ja ennakoi tämän tuovan korotuspaineita ainakin uurnahautauksen maksuihin.

Laitilan seurakunnassa on käytössä arkku-, uurna- ja sirotteluhautaus.

– Hinnoilla voidaan pyrkiä ohjaamaan hautaustapaa, vaikka monelle se on myös tunneasia. Mutta hinnoissa pitää huomioida, että hautaustapojen kustannuksetkin ovat erilaisia, sanoi kirkkovaltuutettu Jussi Perkkola, jonka mielestä hinnoittelulla pitäisi ohjata sirottelu- ja uurnahautaukseen.

– Uurnalehdon taksoja tulee korottaa, linjasi kirkkovaltuutettu Hannu Sarajuuri, joka kertoi kuulleensa halpojen uurnalehtohintojen houkutelleen hautaamaan ulkopaikkakuntalaisia Laitilaan.

Jusi muistutti, että paikkakunnalle haudatuilla ulkopaikkakuntalaisilla on tavallisesti vahvat juuret Laitilassa.

– Suurin osa ulkopaikkakuntalaisista on ikänsä Laitilan seurakuntaan kirkollisveroa maksaneita, jotka ovat sitten viimeiset vuotensa viettäneet toisella paikkakunnalla sijaitsevassa hoitolaitoksessa.

Kirkkovaltuusto vahvisti muistolehdon hautausmaksut. Sirottelumaksu on laitilalaiselle 30 euroa ja ulkopaikkakuntalaiselle 100 euroa. Laattamaksu puolestaan on laitilalaiselle 100 euroa ja ulkopaikkakuntalaiselle 250 euroa.