Naisten työllisyys paranee hitaammin kuin miesten – Laitilan ja Pyhärannan työllisyydessä tapahtumassa lomautusten aiheuttaman notkahduksen jälkeen korjausliike

0
Arkistokuva: Mikael Rydenfelt.

Koronakriisin aiheuttama iso notkahdus työllisyysasteessa on korjaantumaan päin. Toukokuussa Laitilan työttömyysaste oli 10,6. Kuukautta aikaisemmin työttömiä oli 16,6 prosenttia työikäisistä. Isojen työttömyyslukujen taustalla on koronakriisistä johtuvat lomautukset, joiden määrä tosin on puolittunut kuukauden aikana. Huhtikuussa Laitilassa oli 440 lomautettua, kun taas toukokuussa lomautettuna oli enää 209 henkilöä.

Pyhärannassa työttömyysprosentti oli toukokuussa 9,9 prosenttia. Huhtikuusta työllisyys on parantunut hieman alle viisi prosenttiyksikköä. Lomautettujen määrä laski Pyhärannassa vielä enemmän kuin Laitilassa. Toukokuussa lomautettuna oli 36 henkilöä, kun vielä kuukautta aiemmin lomautettuja oli 101.

Varsinais-Suomessa oli toukokuun lopussa 35 500 työtöntä työnhakijaa. Toukokuussa työttömien määrä tavallisesti alenee. Tänä vuonna määrä laski 2 000 henkilöllä. Jos tilannetta verrataan vuoden takaiseen työttömiä on lähes kaksi kertaa enemmän. Vuosi sitten maakunnassa oli 17 000 työtöntä. Kasvu selittyy pitkälti lomautettujen määrän kasvulla.

Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli toukokuun lopussa Varsinais­Suomessa 15,4 prosenttia. Toukokuussa työttömien määrä kasvoi rajusti viime vuodesta Varsinais­Suomen seutukunnissa. Työttömyysaste oli korkein Turun seudulla, 16,3 prosenttia. Pienin työttömyysaste oli Vakka-Suomessa, 10,4 prosenttia.

Vakka-Suomen työllisyystilanne on maan kolmanneksi paras. Manner­Suomessa vain Vaasan naapuriseuduilla, Pietarsaaren seutu ja Suupohjan rannikkoseutu, työttömyys oli sitä alemmalla tasolla. Vakka-Suomen nousu listauksen häntäpäästä lähes sen kärkeen selittyy pitkälti autotehtaan päättyneillä lomautuksilla. Työttömien määrä oli toukokuussa alle puolet siitä, mitä se oli huhtikuussa.

Naisten työttömyys kasvaa maakunnassa nopeammin kuin miesten. Työttömistä työnhakijoista 52 prosenttia on naisia. Naisten huonompi työllisyystilanne johtuu palvelualan pysähtymisestä. Miesten työttömyyttä nostivat puolestaan teollisuuden lomautukset, joista osa on jo päättynyt.

Laitilassa ja Pyhärannassa naisia on työttömänä hieman vähemmän kuin miehiä. Naisten työttömyys ei kuitenkaan ole vähentynyt viimeisen kuukauden aikana samaa tahtia kuin miesten. Laitilassa työttömien miesten määrä on pudonnut lähes puoleen eli 155 henkilöllä huhtikuun lukemista, kun taas naisten määrä on vähentynyt vain 89 työttömällä. Sama kehitys on nähtävissä myös Pyhärannassa, jossa työttömien miesten määrä vähentyi kuukauden aikana 58 ja naisten 35 henkilöllä.