Pyhärannan kunnanhallitus esittää valiokuntaa puimaan kunnanjohtajan irtisanomista

0
Arkistokuva: Maria Suomi

Pirkko Varjo

Pyhärannan kunnanhallitus esittää valtuustolle tilapäisen valiokunnan asettamista valmistelemaan kunnanjohtaja Harri Hiitiön  irtisanomisasiaa. Kunnanhallituksen päätös syntyi yksimielisesti.

Kuntalain 43 pykälän mukaan valtuusto voi irtisanoa kunnanjohtajan tai siirtää hänet muihin tehtäviin, jos hän on menettänyt valtuuston luottamuksen. Pauli Laivo (kesk) teki 9.3. Hiitiön irtisanomisesta valtuustoaloitteen, jonka allekirjoittivat myös Heidi Arvonen (kesk), Helka Huttela (kesk), Sari From (Yhteinen Pyhäranta) ja Ville Aerila (Yhteinen Pyhäranta).

Irtisanomisaloitteen perusteluissa kunnanjohtajaa syytetään muun muassa siitä, että hän jätti huomiotta Ihoden hirsipäiväkodin rakentamista koskevan, 300 kuntalaisen allekirjoittaman adressin, eikä ole esitellyt tasapuolisesti kaikkia päiväkotivaihtoehtoja.

Aloitteen mukaan Hiitiö on myös jättänyt esittämättä ja jopa salannut Mediset Hoivarakentajien uusimman, maaliskuussa tulleen tarjouksen.

– Ei tässä nyt olla vielä irtisanomassa ketään, hallitus päätti vain jättää valtuuston päätettäväksi, perustetaanko tilapäinen valiokunta vai ei, kunnanhallituksen puheenjohtaja Mauri Helminen (kok) sanoo.

Kunnanhallitus myönsi poikkeusluvan päiväkodin rakentamiseen Ihoden koulun pihalle ja rakennusoikeuden ylittämiseen 208 neliömetrillä. Hiitiön tekemä ehdotus hyväksyttiin äänin 4–2. Huttela ja From jättivät eriävän mielipiteen.

Asiasta on jätetty koulun naapurissa sijaitsevan Asunto Oy Ihodentuvan muistutus, jossa paheksutaan sitä, että naapurien kuulemiseen annettiin aikaa vain vajaat viisi vuorokautta ja se oli tehtävä ilman, että naapureilla oli nähtävänä asemapiirustusta ja selvitystä tulevista liikennejärjestelyistä. Ihodentuvan asukkaat pitävät rakennusoikeuden ylitystä kohtuuttomana ja pysäköintitiloja jo nyt ahtaina.

Kunnanhallitus käsitteli Ville Aerilan toukokuussa tekemää oikaisuvaatimusta. Vaatimus koski hallituksen tekemää päätöstä, jolla Mediset Hoivarakentajat velvoitettiin purkamaan Ihoden hirsipäiväkotia varten rakennetut sokkelit. Oikaisuvaatimusta perusteltiin sillä, että koulun yhteyteen rakennettavan päiväkodin kustannusarvio on noussut merkittävästi eikä sinne saada sellaisia liikennejärjestelyjä ja piha-alueita, jotka Mediset Hoivarakentajat tarjoaa.

Keskustelussa Huttela huomautti, että sokkelin purkamista ei voi vaatia, koska rakentamispäätöstä ei ole olemassa kuten ei myöskään piirustuksia mistään vertailukelpoisesta vaihtoehdosta. Lisäksi hän sanoi, että kunnanhallituksen puheenjohtaja syyllistyy toimivallan ylitykseen, koska ei ole esitellyt Medisetin uusinta tarjousta, vaikka on tietoinen siitä. Mediset jätti viimeisimmän tarjouksensa maaliskuussa: sen mukaan hirsipäiväkoti tulisi halvemmaksi ja valmistuisi nopeammin kuin koulun yhteyteen suunniteltu.

Kunnanjohtajan esityksestä kunnanhallitus päätti, että 4.5. tehtyä päätöstä sokkeleiden purkamisesta ei ole syytä muuttaa, eikä määrätä täytäntöönpanokieltoa. Päätös syntyi äänin 4–2, Huttela ja From jättivät eriävän mielipiteen.

Ihoden kouluun määräaikainen resurssiopettaja

Kunnanhallitus päätti myös, että Ihoden kouluun perustetaan määräaikainen resurssiopettajan virka. Hiitiön ehdotuksesta myönsi luvan resurssiopettajan viran perustamiseen 1.8.2020–31.7.2021. Ensi lukuvuonna koulussa luokilla 1–2 on yhteensä 22 oppilasta, luokilla 3–4 18 oppilasta ja luokilla 5–6 14 oppilasta. Esikoululaisia on 7. Koulussa on kolme luokanopettajaa ja yksi esikoulunopettaja.

 

Erityisopettaja on koululla kahtena päivänä viikossa. Lisäksi koulussa on kaksi vakituista koulunkäynninohjaajaa.