Seurakunnan talous nippa nappa plussalle

0
Viime vuonna seurakunnan suurin investointi oli Laessaaren hautausmaalle valmistunut tuhkan sirottelualue Huokaus. Kyseessä on anonyymi hautaustapa, sillä omaiset eivät tiedä, mihin kohtaan vainajan tuhkat on siroteltu. Näin on Laitilassa tähän mennessä haudattu kuusi ihmistä.

Laitilan kirkkovaltuusto hyväksyi viime vuoden tilinpäätöksen. Suurin yksittäinen investointi oli Laessaaren hautausmaan muistolehto Huokaus. Uurnahautausten osuus hautaan siunaamisissa on kasvanut ja vainajista tuhkataan Laitilassa lähes puolet.

Laitilan seurakunnan viime vuoden tilikauden tulos on hieman alle 9 500 euroa ylijäämäinen. Vuosikatetta kertyi noin 123 000 euroa. Laitilan seurakunnalla on kertynyt edellisiltä tilikausilta ylijäämää positiivisten tilinpäätösten ansiosta 1,3 miljoonaa euroa.

Kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja, kirkkovaltuutettu Jussi Perkkola muistutti, että lähtökohta viime vuoden talousarvion laatimiseen oli kiperä. Vuonna 2018 seurakunnan tilikauden tulos oli lähes 910 000 euroa alijäämäinen.

– Edelliset vuodet olivat olleet negatiivisia, ja kirkkohallitus sekä tuomiokapitulikin meitä siitä muistutteli, että mitä meinaamme asialle tehdä. Sitten laitoimme budjetin laadinnan perustaksi viiden prosentin leikkauksen käyttömenoihin, mikä oli aika kova vaatimus. Mutta niin kuin nyt nähdään, se kannatti, ja saimme viivan alle 9 500 euroa plussaa.

Myös kirkkovaltuutettu Hanne Nieminen kiitteli seurakunnan onnistuneen hyvin haasteellisissa olosuhteissa. Haasteilla hän viittasi muun muassa seurakuntalaisten määrän vähentymiseen sekä seurakunnan toimimiseen väistötiloissa.

– Seurakunta on onnistunut tosi hyvin sopeuttamaan taloutta ja toimintaa vastaamaan viime vuoden haasteita.

Seurakunnan ulkoiset toimintatuotot olivat viime vuonna noin 290 000 euroa. Toimintatuottoja seurakunta saa esimerkiksi iltapäivätoiminnan järjestämisestä, kerho- ja ruokamaksuista.

Tavanomaisten saatavien lisäksi toimintatuottoihin kirjattiin 55 000 euron suuruinen potti, jonka seurakunta sai testamenttina saatujen kiinteistöjen myyntivoittona. Kirkkovaltuutettu Hannu Sarajuuri muistuttikin testamenttilahjoitusten olleen viime vuosina merkittävässä roolissa seurakunnan talouden kannalta.

– Kyllä meidän täytyy muistaa ja olla kiitollisia testamenttisaatavista, joita seurakunta on saanut. Meidän tilinpäätökset olisivat aika erilaisia ilman niitä eli ne ovat olleet meille todella merkityksellisiä.

Seurakunnan ulkoiset toimintakulut olivat yhteensä reilut 1,7 miljoonaa euroa. Menoista suurin osa on palkkoja, palkkioita sekä henkilöstösivukuluja, joiden yhteissumma oli viime vuonna noin 1,1, miljoonaa euroa.

Toimintakuluista palvelujen ostoihin kuluu reilut 300 000 euroa, ja esimerkiksi avustuksiin noin 50 000 euroa.

Seurakunnan toimintaa pyöritetään pitkälti verotuloilla, sillä nettokuluista jää katettavaksi verotuloilla miltei 1,5 miljoonaa euroa. Kirkollisveroa kertyi viime vuonna lähes 1,6 miljoonaa euroa, minkä lisäksi seurakunta sai valtionrahoitusta noin 160 000 euroa.

Yhteensä seurakunnan kassaan kertyi siis verotuloja reilut 1,7 miljoonaa euroa.

Viime vuonna suurin yksittäinen investointi oli Laessaaren hautausmaalle tehty muistolehto, tuhkan sirottelualue. Siihen käytettiin noin 38 500 euroa. Toinen isompi investointi oli Lehtoniemen leirikeskuksen saunan panelointi, joka haukkasi investointimenoista lähes 30 000 euroa.

Kaikkiaan seurakunta käytti investointeihin viime vuonna noin 85 000 euroa, kun niihin oli talousarviossa varattu reilut 100 000 euroa.

Seurakunnan neljä pääluokkaa ovat yleishallinto, seurakunnallinen toiminta, hautaustoimi ja kiinteistötoimi. Muissa pääluokissa talousarvio alitettiin 10 000–50 000 eurolla, mutta kiinteistötoimi ylitti budjettiraaminsa noin 60 000 eurolla.

Seurakunnan jäsenmäärä laski 158 henkilöllä
Laitilan seurakunnan jäsenmäärä oli viime vuoden päättyessä 6 819. Vuoden aikana seurakuntalaisten joukko pieneni 158 henkilöllä. Suurin yksittäinen tekijä seurakuntalaisten lukumäärän vähentymiseen oli tappiollinen muuttoliike.

– Lisäksi jonkin verran vähenemistä tuli siitä, että kuolleita oli enemmän kuin kastettuja. Laitilassa ei kuitenkaan kirkosta eroamisia ole kovin paljon, mikä on tietysti myönteinen asia. Yleinen trendi Suomessa on se, että kirkosta erotaan, kirkkoherra Petri Laitinen taustoitti.

Kastettuja oli viime vuonna 39. Se on selvästi vähemmän kuin edellisvuonna, jolloin kastettuja oli 57.

– Yleinen trendi on, että kastettujen määrä vähenee. Tietysti lukumäärään vaikuttaa sekin, että syntyvyys on laskenut. Laitilassa syntyneistä kastetaan noin 80 prosenttia, kun yleisesti Suomessa luku on noin 60 prosentin tienoilla, Laitinen vertasi.

Sen sijaan avioliittoon kirkollisesti vihittyjen parien määrä oli edellisvuoteen verrattuna viime vuonna lähes kaksikertainen. Kaikkiaan kirkollisesti vihittiin 34 paria.

– Olennainen selittävä tekijä on vahva panostaminen avioliiton merkityksen esillä pitämiseen. Syksyllä järjestettiin Hääyö-tapahtuma ja se oli kaikin puolin onnistunut palvelu.

Laitilan seurakunnassa toimitettiin yksi avioliiton siunaaminen, kun niitä edellisvuonna oli ollut kolme. Avioerojen määrä pysyi vuosina 2018–2019 lähes ennallaan: viime vuonna erosi 15 ja sitä edellisenä 16 avioparia.

Kirkkoherra Laitinen iloitsi siitä, että Laitilassa liittyi kirkkoon viime vuonna 26 ihmistä, kun heitä oli vuotta aiemmin 22. Vastaavasti kirkosta eroamisia tapahtui viime vuonna vähemmän kuin vuonna 2018: kirkosta erosi viime vuonna 67 Laitilan seurakunnan jäsentä, kun heitä vuonna 2018 oli 79.

Viime vuoden aikana järjestettiin kaikkiaan 128 jumalanpalvelusta, joissa kävi keskimäärin noin 90 ihmistä. Ehtoollisjumalanpalveluksissa määrä oli selvästi pienempi, alle 60.

Viime vuonna järjestettiin yhteensä seurakunnallisia tilaisuuksia 242 ja näihin osallistui 17 644 henkeä eli keskimäärin jokaisessa tilaisuudessa oli noin 73 ihmistä.

Kirkkoherra Petri Laitinen nosti yhtenä seurakunnan onnistumisena esiin vapaaehtoisten suuren roolin.

– Vapaaehtoisia on monenlaisessa toiminnassa ja tapahtumissa mukana ja meillä on ollut hyvin onnistuneita tapahtumia.

Vapaaehtoisten roolin vahvistaminen on nostettu myös yhdeksi tavoitteeksi seurakunnan strategiassa.