Valtatie 8:lla ohituskaistojen työt aloitetaan Mynämäen osuudella – Laitilassa ohituskaistatyöt ovat edenneet suunnitellusti

0
Laitilan eritasoliittymien rahoituspäätöstä ei sisällytetty hallituksen talousarvioehdotukseen.

Väylävirasto rakennuttaa vuosien 2020-2021 aikana kaksi kokonaan uutta ohituskaistaparia Laitilan ja Eurajoen kohdalle sekä parantaa Mynämäen ohituskaistoja. Valtatie 8:n parannushankkeessa on aloitettu kesäkuussa työt myös Mynämäen osuudella.

Hankkeessa tehdään töitä kolmella alueella: Eurajoella (Kämppä–Peränkylä), Laitilassa (Nästi–Kovero) sekä Mynämäellä.

– Pääsimme nyt kesäkuussa aloittamaan työt myös Mynämäen alueella. Kyseisellä hankealueella aloitamme puuston poistolla. Tämä alkuvaihe ei tule aiheuttamaan vaikutuksia liikenteelle, mutta on hyvä huomioida, että hankealueella poistetaan levähdysalueet käytöstä, kertoo työmaainsinööri Heidi Sydänmaa Destialta.

Laitilassa työt alkoivat maaliskuun lopussa puuston ja pintamaan poistolla, ja työt ovat edenneet suunnitellusti. Louhintatyöt on aloitettu ja tällä hetkellä jatketaan valtatien levitystyötä.

– Joillain yksityisteillä on jo aloitettu työt ja niissä on käynnissä pintamaan poistoa, maanleikkausta sekä rakennekerroksia. Seuraavaksi alueella jatkuvat puiden poistot yksityisteiltä, Väylävirasto tiedottaa.

Eurajoen urakassa on käynnissä puuston ja pintamaiden poistoa sekä maanleikkausta ja louhintaa. Alueella tehdään tällä hetkellä parin viikon ajan myös kaapelitöitä yöaikaan. Kaikilla urakka-alueilla toteutetaan myös pohjavedensuojausta ja vähennetään liikenteen meluhaittoja rakentamalla meluaitoja tai -kaiteita.

Sekä Nästi-Kovero -välillä että Eurajoen urakka-alueiden nopeusrajoitus on arkisin tietyissä kohdissa 60 km/h työntekijöiden ja tienkäyttäjien turvallisuuden takaamiseksi.

– Matalammat nopeusrajoitukset ovat tarpeen, koska alueella kulkee työmaaliikennettä, työmaa-alueelta puuttuu kaiteita ja valaistuksen purku on käynnissä. Viikonloppuisin töiden ollessa tauolla nopeusrajoituksia pyritään nostamaan niillä alueilla, joilla se on mahdollista.

Rakennustöiden ajaksi tien nopeusrajoituksia alennetaan ja liikennettä joudutaan ohjaamaan osittain kiertotielle, mikä pidentää väliaikaisesti ajoaikoja.

– Hankkeen päättyessä saamme nauttia kasitiestä, jossa matkanopeudet ovat tasaisempia ja ajaminen on aiempaa turvallisempaa. Ymmärrämme, että tietyöt ja alhaiset matkanopeudet häiritsevät nyt tiellä liikkumista, mutta pitkällä tähtäimellä tiellä ajamisesta tulee paljon sujuvampaa”, Väyläviraston projektipäällikkö Kari Partiainen muistuttaa.

Koko hankkeen urakoitsijana toimii Destia. Töiden odotetaan valmistuvan vuoden 2021 loppuun mennessä.

Hankkeen ajankohtaisia kuulumisia voi seurata sivulta vayla.fi/vt8-turku-pori-ohituskaistat ja Facebookista.