Laitilaan suunnitteilla viisi tuulivoimalaa – Kolsa-Juvansuon tuulivoimahanke etenee

0
Abo Wind Oy:n Kolsa-Juvansuon aluetta koskeva hankesivun mallinnus on tehty 13 voimalalle. Viime kuussa yhtiö on tehnyt kaavoitusaloitteen Laitilaan ja Mynämäelle yhteensä 12 voimalalla.

Abo Wind Oy suunnittelee 12 myllyn tuulivoima-aluetta Laitilan ja Mynämäen rajalle. Yhtiö on tehnyt viime kuussa Laitilan kaupungille ja Mynämäen kunnalle kaavoitusaloitteet, joiden mukaan voimaloista viisi sijoittuu Laitilan alueelle.

Abo Wind Oy on tehnyt viime kuussa Laitilalle kaavoitusaloitteen viiden tuulivoimalan sijoittamisesta Laitilaan. Yhtiö suunnittelee rakentavansa 1 200 hehtaarin suuruiselle Kolsa-Juvansuon alueelle Mynämäen ja Laitilan rajalle yhteensä 12 tuulivoimalaa.

Alue sijaitsee Laitilan keskustasta noin 14 kilometrin etäisyydellä, Mynämäen keskustaan matkaa on noin kymmenen ja Vehmaalle kahdeksisen kilomteriä.

Hankealueen läheisiä muita toimintoja ovat virkistysalueena toimiva Kivijärvi, alueelta koilliseen sijoittuva ampumarata ja metsästysmaja ja esimerkiksi alueen läheisyyteen sijoittuva kanalahanke.

Abo Wind Oy:n selvitysten mukaan alue näyttäisi soveltuvan tuuliolosuhteiltaan hyvin tuulivoimatuotantoon. Lisäksi alueen etuna on se, että siitä on lyhyt etäisyys sähkönsiirron suurjänniteverkkoon.

Yhtiö aloitti alueella esiselvitykset syksyllä 2018 ja tuolloin alueelle kaavailtiin 18 voimalaa.
Viime syksynä yhtiö päätyi esiselvitystensä perusteella esittämään alueelle 13 voimalan rakentamista, mutta nyt kaavoitusaloite Mynämäelle ja Laitilaan on tehty siis 12 voimalalla.

Kolsa-Juvansuon tuulivoimahanke

  • Sijaitsee Laitilan ja Mynämäen rajalla
  • Abo Wind Oy aloitti alueella esiselvitykset syksyllä 2018
  • Yhtiö esittää alueelle sijoitettavan 12 turbiinia, joista 5 Laitilan puolelle
  • Yhden voimalan teho 5–10 megawattia
  • Yhden modernin voimalan vuosituotanto on noin 16 000–18 000 megawattituntia
  • Tuulivoimalan kokonaiskorkeus 300 metriä, roottorin halkaisija 200 metriä
  • Kaavoitusaloitteet tehty Laitilalle ja Mynämäelle kesäkuussa 20