Lauteilla ja laavuilla kerätään kehitysideoita

0
Asukkailta, vapaa-ajan asukkailta ja muilta alueella liikkujilta toivotaan monipuolisesti mielipiteitä ja näkemyksiä siitä, millaisia asioita Ravakan tulisi vuosina 2021-2027 alueella edistää rahoituksella ja toiminnalla.

Leader Ravakka jalkautuu kesäksi suosittuihin kohtaamispaikkoihin ja pyrkii innostamaan näissä kohteissa liikkujia vastaamaan uutta kehittämisohjelmaa koskevaan kyselyyn. Noin 20 kesäistä kohdetta toimii Ravakan niin kutsuttuna kylmäasemina.

– Loppukesästä rantasaunoilla pistetään pystyyn myös fyysisiä pop up -pisteitä, Ravakasta kerrotaan.

Ravakan tehtävänä on kerätä näkemyksiä uuden paikallisen kehittämissuunnitelman pohjaksi tulevalle EU-ohjelmakaudelle. Asukkailta, vapaa-ajan asukkailta ja muilta alueella liikkujilta toivotaan monipuolisesti mielipiteitä ja näkemyksiä siitä, millaisia asioita Ravakan tulisi vuosina 2021–2027 alueella edistää rahoituksella ja toiminnalla. Kesän ajaksi suosittuihin kohtaamispaikkoihin ympäri Ravakan aluetta on viety taulu, joka kannustaa vastaamaan sähköiseen kyselyyn.

– Koronatilanne rajoitti meidänkin mahdollisuuksiamme tavata ihmisiä ja järjestää tilaisuuksia. Kampanjakohteet ovat paikkoja, joihin ihmiset kokoontuvat, ja joissa samalla tulee käytyä läpi epäkohtia ja kehiteltyä uusia ajatuksia. Näitä me juuri haluamme kuulla. Kyselyyn voi vastata myös nettisivuillamme, mutta kaikki eivät sinne suoraan löydä. Siksi muistutamme itsestämme siellä, missä ihmiset ovat, Ravakan toiminnanjohtaja Ulla Kallio sanoo.

Pääosa Lauteilla ja laavuilla -kohteista on yhdistysten ylläpitämiä saunoja, luontokohteita ja muita kohtaamispaikkoja, mutta kuntienkin rantasaunoja on mukana. Ravakka haluaa tuoda kampanjalla esiin myös talkootyötä ja vapaaehtoisuutta, joka sekin on Leader-toiminnan ydintä. Ilman ahkeria tekijöitä puuttuisi maaseutualueiltamme paljon palveluita ja virkistysmahdollisuuksia.

– Alueellamme on runsaasti yleisiä saunoja ja hienoja retkikohteita. Useita näistä on myös kehitetty Leader-tuella. Näissä liikkuu ihmisiä, jotka eivät tunne Leader-toimintaa, mutta hyötyvät kuitenkin kehittämistuloksista. Nämä kohteet jo itsessään viestivät siitä, millaisia asioita Leader-tuella on saatu aikaan.

– Myös monelle yhdistykselle ja yritykselle, jotka Leader-tukea voisivat hyödyntää, Ravakka ja Leader-tuki ovat edelleen vieraita. Pyrimme koko ajan parantamaan Leaderin mahdollisuuksien tunnettuutta, Kallio kertoo.

Heinä-elokuussa rantasaunoille pistetään pystyyn myös fyysisiä popup-pisteitä, jolloin voi tulla tapaamaan Ravakan väkeä ja keskustelemaan alueen tulevaisuudesta ja kehittämisestä. Ajankohdista tiedotetaan erikseen Ravakan ja yhdistysten kanavissa.

– Kaikki saunojen ylläpitäjät ovat ilolla lähteneet mukaan. He toimivat myös tärkeinä tiedonvälittäjinä. Kiitämme heitä jo nyt.

Kylmäasemat on koottu karttaan Ravakan sivuille. Kartassa on lisätietoa myös saunojen ja muiden kohteiden aukioloajoista.

– Kartasta voi napata myös lähimatkailuvinkkejä. Suosittelemme tutustumaan yhdistysten sivuihin, monella on esimerkiksi kesäkahvila tai muuta toimintaa. Uusia kohteitakin toivottavasti saadaan mukaan kesän edetessä. Näitä päivitellään karttaan.

Vaikuta alueen tulevaisuuteen vastaamalla Leader Ravakan kolmen kysymyksen kyselyyn osoitteessa ravakka.fi/vaikuta. 31.8. mennessä vastanneiden ja yhteystietonsa jättäneiden kesken arvotaan lähiruokapalkinto. Kyselyyn voi vastata myös nimettömänä. Kysely on auki ainakin vuoden 2020 loppuun.

RAVAKKA RY

– Maaseudun kehittämisyhdistys Ravakka ry eli Leader Ravakka on perustettu 1997. Ravakka toimii EU-ohjelmakausittain aina seitsemän vuoden sykleissä. Vaikka ohjelmien nimet ja tukikeinot muuttuvat, Ravakan toiminta-ajatus pysyy samana: toimitaan paikkakuntien parhaaksi. Leader-toiminta perustuu siihen, että paikalliset asukkaat itse tietävät parhaiten, miten omaa kotiseutua tulee kehittää. Paikallisista ihmisistä koostuva hallitus päättää rahoitettavista hankkeista.

– Kuluvalla ohjelmakaudella 2014–2020 Ravakka on rahoittanut§ jo noin 170 yhdistysten ja yritysten Leader-hanketta ja teemahankkeiden kautta lähes 40 pienempää yhdistysten investointia ja kokeilua. Toimintaa on ohjannut Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman ohella Ravakan oma Loisto 2014–2020 -strategia.

– Tältä vuodelta rahat ovat loppumassa, mutta Leader-tukien myöntäminen nykykriteereillä jatkuu ensi vuonna ja uutta rahoituskehystä on tulossa jakoon. Ohjelmakausien väliin ei siis ole tulossa katkoa, kuten aikaisemmin on kerrottu. Siirtymäkausi kestää ainakin vuoden 2021. Yhteyttä hankeideoiden kanssa kannattaa siis ottaa ja hankehakemuksia jättää. Toimiston väen tavoittaa taas elokuussa.