Pääkirjoitus: Asioihin pitää voida vaikuttaa

0

Laitilan nuorisovaltuusto teki aloitteen uuden skeittipuiston rakentamisesta. Aloite keräsi nuorten aloitekanavalla runsaasti kannatusta ja kommentteja. Näyttää siltä, että nuorten ääntä ollaan valmiita kuuntelemaan Laitilassa. Sivistysvaliokunta (11.6.) suhtautui nimittäin aloitteeseen myönteisesti ja päätti, että puiston rakentamisehdotusta käsitellään tehtäessä investointiehdotuksia ensi vuoden talousarviota laadittaessa. Skeittipuiston rakentamista ollaan siis valmiita harkitsemaan.

Vuonna 2019 julkaistiin tutkimus ( Satakunnan Kansa 28.1.2019 ), jonka mukaan suomalaisnuoret haluaisivat vaikuttaa yhteiskunnalliseen päätöksentekoon nykyistä enemmän. 90 prosenttia haastatelluista nuorista piti tärkeänä, että päättäjät kuuntelevat nuorten mielipiteitä.

Skeittipuiston rakentamista perustellaan muun muassa sillä, että sen avulla tuetaan nuorten liikunnallista vapaa-ajan viettoa. Skeittipuiston rakentaminen olisi kuitenkin myös merkki siitä, että nuorilla on mahdollisuus vaikuttaa.

Demokraattisen yhteiskunnan kulmakivi on se, että ihminen kokee voivansa vaikuttaa oman elinpiirinsä asioihin. Jos tunnetta siitä ei synny, ihminen ei koe mielekkäänä edes yrittää. Valitettavasti tämä näkyy jo äänestysaktiivisuuden laskuna.

Ensi keväänä ovat jälleen kuntavaalit. Laitilan äänestysaktiivisuus on aikaisempina vuosina ollut Vakka-Suomen heikoimpia. Tähän sijoitukseen voi jokainen kaupunkilainen vaikuttaa. Kuntavaaleissa vaikuttaminen hiipii aivan iholle asti. Päivähoitopalvelut, sosiaali- ja terveyspalvelut, kaavoitus ja koulutus koskettavat jossain vaiheessa elämää kaikkia ja niistä päätetään omassa kunnassa.

Jokainen annettu ääni näyttää suuntaa seuraavaksi neljäksi vuodeksi. Mihin suuntaan kaupungin tai kunnan pitäisi kehittyä?

Hanna Hyttinen

hanna.hyttinen@laitilansanomat.fi