Seitsemään kaupungin kiinteistöön suunnitteilla aurinkovoimaloita – Jos tuki saadaan, niin Laitila solmii sopimuksen 20 vuodeksi

0
Arkistokuva

Laitila on halukas solmimaan 20 vuoden sopimuksen VSV-Energia Oy:n kanssa aurinkosähkön ostamisesta. Jos aurinkosähköhankkeelle vain saadaan tuki, niin aurinkovoimaloita asennetaan seitsemän kaupungin omistaman kiinteistön katolle. Tekninen johtaja Mika Raula sanoo, että toteutuessaan hanke olisi kaupungilta merkittävä ilmastoteko.

Laitilan kaupunki on hyväksynyt VSV-Energia Oy:n kaupungille tekemän tarjouksen asentaa kaupungin omistamien kiinteistöjen katoille aurinkovoimaloita. Sopimuksen mukaan VSV-Energia Oy rakentaa, asentaa sekä huoltaa voimalat ja Laitilan kaupunki puolestaan sitoutuu ostamaan voimaloiden tuottaman sähkön.

Laitilan tekninen johtaja Mika Raula kuitenkin muistuttaa, että hankkeen toteutuminen riippuu siitä, saako toimittaja hankkeen toteuttamiseksi hakemansa tuen.

Sopimus on niin sanottu PPA- eli Power Purchase Agreement -sopimus, jolla kaksi osapuolta sopivat sähkön tuottamisesta, myynnistä ja ostamisesta keskenään. PPA-sopimus on pitkäaikainen sähkönostosopimus, jossa tavallisesti joko suuri sähkönkäyttäjä tai joukko pienempiä sähkönkäyttäjiä sopii ostavansa sähköntuottajalta tietyn määrän sähköä sopimuksen mukaiseen hintaan esimerkiksi 10–20 vuoden ajan. Laitila sitoutuu sopimuksella ostamaan sähköä 20 vuoden ajan.

PPA-sopimuksia laaditaan tyypillisesti juuri aurinko- tai tuulivoimatuotannosta ja niiden määrä kasvanut voimakkaasti viime vuosina.

Sopimuksen mukaan kaupungilta perittävä PPA-hinta on 20-vuotisen sopimuksen alussa arvonlisäverottomana 74 euroa megawattitunnilta ja hinta nousee 1,7 prosenttia vuosittain.

Hankkeen tuottoarvon Raula kertoo olevan 392 kilowattipeakia (kWp). Yksikköä kWp käytetään kuvaamaan aurinkopaneelien tuottamaa sähkötehoa tietyissä standardiolosuhteessa. Esimerkiksi etelään suunnattu yhden kilowattipeakin aurinkosähköjärjestelmä tuottaa Etelä-Suomessa käytännössä 850 kilowattituntia vuodessa.

Raula sanoo, että aurinkovoimaloiden asentaminen kiinteistöjen katoille on tarkoitus aloittaa mahdollisimman pian eli kunhan tukipäätös varmistuu. Raula on toiveikas tuen saamisen suhteen.

– Ei ole mitään syytä tiedossa, miksi tukea ei tulisi, mutta ennen tukipäätöstä ei voida aloittaa.

Raula kuvaa, että toteutuessaan aurinkosähkön näin mittava hyödyntäminen olisi Laitilan kaupungilta merkittävä ilmastoteko.

Kaupunginhallituksen päätöksessä hankkeen taloudellisen riskin arvioidaan olevan kaupungille vähäinen, sillä tarjolla on aina myös kilpailutettua verkostosähköä ja aurinkosähkön hinta on edullisempaa verrattuna verkostosähköön.

Nyt hyväksytyn sopimuksen piiriin kuuluu seitsemän kaupungin kiinteistöä, esimerkiksi Apilaniityn ja Pähkinäpensaan päiväkodit. Lisäksi se sisältää Vemen kiinteistön katolle asennettavat aurinkovoimalat.

Vemen aurinkovoimaloiden tuottaman sähkön hinta on sopimuskauden alussa 60 euroa megawattitunnilta. Kaupungilta perittävä hinta on suurempi siksi, että Veme kuuluu teollisuusyritystoimintaa harjoittavana yrityksenä eri sähköveroluokkaan kuin kaupunki ja sen vero on noin 15,5 euroa edullisempaa.