Soukaisten kätketty nähtävyys

0
Ahkera niittoväki varoi leikkaamasta kauniita kedon kukkia. Talkoot saatiin valmiiksi juuri ennen sateen alkamista.

Kuivatetun Valkojärven maisemassa Soukaisten koulun takana on rautakautinen Savemäen kalmisto. Vanha, kiviaitojen rajaama karjakuja johtaa koulun luota kalmistokummulle halki idyllisen hakamaiseman. Kummun laidassa oleva opastaulu kertoo paikalla tehdyistä arkeologisista kaivauksista.

Kalmisto ajoittuu löytöjen perusteella 100-luvulle jKr. ja sitä pidetään ns. siirtolaiskalmistona. Vaihtelevat hautamuodot ja aseet (muun muassa yksiteräinen miekka) viittaavat siihen, että kalmistoon vainajansa haudanneesta väestöstä ainakin osa on tullut Soukaisiin Skandinaviasta, todennäköisesti Mälarin alueelta.

Vanhan väestön ja uuden siirtolaisväestön sulautumisesta kertovat Savemäessä naisten haudat, joista löydetyt korut ovat muodoltaan itäbalttilaisia. Skandinaavit eivät käyttäneet tällaisia koruja, sitä vastoin suomalaisilla ne olivat yleisiä. Löytöihin kuuluu myös muun muassa rautainen avain.

Talvitien satama 2 000 vuotta sitten?

Savemäen kumpu on aikanaan ollut merenlahden rannassa. Kauniissa ja pienipiirteisessä maisemassa voi vieläkin aistia muinaisen veden läheisyyden. Kalmiston rakentamisaikana, ns. vanhemmalla roomalaisajalla (50 – 200 jKr.), Savemäki oli lahdenpohjukassa. Edesmennyt arkeologian professori Unto Salo arveli mäen lähellä olleen satamapaikan, josta lähti talvitie Padon suuntaan kohti Hämettä (kirjassa Muinainen Kalanti ja sen naapurit, s. 29).

Soukaisista on tehty paljon löytöjä myös myöhemmältä rautakaudelta, muun muassa kuuluisa juomasarvi. Kylän pienipiirteinen kulttuurimaisema on kehittynyt satojen vuosien aikana. Soukainen ja Valko lienevät olleet alun perin yhtä ja samaa kylää.

Savemäen kaunis maisema

Soukaisten kyläyhdistys ja Lounais-Suomen esihistoriamatkailuyhdistys Louhi ovat jo useina kesinä hoitaneet Savemäen muinaismaisemaa niittämällä heinikkoa ja raivaamalla pensaita. Äskettäin järjestetyissä talkoissa yhdeksän hengen joukko teki kumpareella siistiä jälkeä. Kiviset hautarakenteet erottuvat nyt selvästi ja kauempana voi aavistaa kahden tuhannen vuoden takaisen merenlahden.

Savemäelle on viitoitus kylän keskustasta kirkon luota. Auton voi jättää koulun pihaan (Perttelintie 14), josta on kävelymatkaa noin 200 metriä.

Jukka Vehmas