Vakka-opiston suunnittelijaksi valittu Noora Kaitila – päätoimista liikunnanopettajaa sijaistaa Katja Kataja

0
Laitilan lukion rehtori Tomi Kangas on hoitanut osa-aikaisesti Vakka-opiston rehtorin virkaa. Rehtorin tehtäviä on jaettu suunnittelija Piia Allénillekin, joka on toiminut myös opiston koulutuspäällikkönä. Määräaikainen koulutuspäällikkö-järjestelmä kuitenkin purkautuu, sillä Allén on valittu Laitilan kulttuuripäällikön virkaan.

Vakka-Suomen kansalaisopiston Laitilan alueen suunnittelijaksi on valittu Noora Kaitila. Hän vastaa Laitilan alueen kurssisuunnittelusta ja -järjestelyistä 1.8. alkaen. Suunnittelijan toimen täytössä noudatetaan neljän kuukauden koeaikaa ja toimen tehtäväkohtainen kuukausipalkka on noin 2790 euroa.

Vakka-opistolla on kaksi suunnittelijan toimea, joista toinen vastaa kurssisuunnittelusta ja kurssien järjestelyistä Uudenkaupungin alueella ja toinen Laitilan alueella. Vuodesta 2018 lähtien Vakka-opiston rehtori Tomi Kangas on toiminut myös Laitilan lukion rehtorina ja hän on hoitanut opiston rehtorin virkaa osa-aikaisesti. Niinpä Laitilan suunnittelijalle on osoitettu lisätehtäviä ja hän on toiminut koulutuspäällikön toimessa.

Määräaikainen koulutuspäällikkö-järjestelmä kuitenkin nyt purkautuu, kun Laitilan suunnittelijan toimessa ja koulutuspäällikön määräaikaisessa toimessa työskennellyt Piia Allén on irtisanoutunut opiston palveluksesta. Hänet on valittu Laitilan kulttuuripäällikön virkaan.

Suunnittelijan toimeen tuli määräaikaan mennessä 28 hakemusta, joiden perusteella haastatteluun kutsuttiin yhdeksän hakijaa. Kaitilan kieltäytymisen varalle valittiin ensimmäiselle varasijalle Minna Kantola ja toiselle varasijalle Petra-Paula Corsini-Rautalinna.

Lisäksi Vakka-opiston päätoimiselle liikunnanopettajalle on valittu sijainen. Määräaikaiseen päätoimisen liikunnanopettajan toimeen valittu henkilö on vanhempain- ja hoitovapaalla. Määräaikaisen päätoimisen liikunnanopettajan sijaiseksi on valittu 1.8. alkaen Vakka-opiston liikunnan tuntiopettaja Katja Kataja.

Liikunnan ammattitutkinnon suorittanut Kataja on toiminut Vakka-Suomen kansalaisopistolla useamman vuoden liikunnan tuntiopettajana keväästä 2016 lähtien opettaen keskimäärin yli 400 tuntia lukuvuodessa.