Laitla järvei ja lammikoi: Lahnio ylhäältä ja alhaalta

0

Lahniojärvi sijaitsee Untamalan ja Vahantaan kylien välimaastossa. Järven koko on 13,12 hehtaaria ja rantaviivan pituus on 1,9 kilometriä.

Lahnion pinnan korkeus meren pinnasta on 15,8 metriä. Järvessä viihtyvät hauki, ahven, särki, suutari ja ruutana.

Lahniojärven suojelu- ja hoitoyhdistys tekee järvellä aktiivista hoitotyötä. Lahniosta pohjoiseen on täysin soistunut Vähä-Lahnio. Lahniojärven kuvasi Johanna Koskinen.

Laitilan seudun ympäristöyhdistys ja Laitilan kuvaajat esittelevät Laitilan Sanomien juttusarjassa sattumanvaraisesti valitut kymmenen järveä, jotka ovat Totojärvi, Rohijärvi, Otajärvi, Ahnusjärvi, Valkkisjärvi, Vähätulejärvi, Lahnio, Lankjärvi, Pehtjärvi ja Hepojärvi. Järviä kuvataan läheltä ja kauempaa, erilaisissa valaistusolosuhteissa, kauneutta ja uusia kuvakulmia etsien.