Laitilan kaupunki antoi lausunnon asumispalvelujohtajan valinnasta tehtyyn kanteluun

0
Laitilan vaakunassa komeilee kukko.

Turun hallinto-oikeus on pyytänyt Laitilan kaupungilta lausuntoa kaupungin asumispalvelujohtajan valintaa koskevaan valitukseen. Kaupunki katsoo lausunnossaan, että tehty valitus tulee hylätä, eikä valintaa tehdessä ole syrjitty valituksen tehnyttä hakijaa.

Virkaa hakenut Tanja Raisto-Elo teki asiasta valituksen Turun hallinto-oikeuteen. Hän katsoo, että virantäytöstä päättänyt silloinen Laitilan sosiaali- ja terveysjohtaja Jussi Mattila on toiminut valinnan tehdessään väärin. Raisto-Elon valituksen mukaan asian valmistelu on alusta asti tähdännyt jos ennalta päätettyjen henkilöiden valitsemiseen ja avoin hakuprosessi on ollut siten vain muodollinen.

Virka on täytetty Mattilan tekemällä viranhaltijapäätöksellä. Haastatteluihin osallistuivat kuitenkin Mattilan lisäksi myös ikäihmisten palvelujohtaja Sari Koski sekä sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja Seppo Lehtola (sd). Kaupungin lausunnossa todetaan, että työryhmän päätös on ollut yksimielinen eikä Mattila ole näin ollen ollut yksin päättämässä valinnasta. Raisto-Elon kantelussa huomautetaan kuitenkin, ettei työryhmän muilla jäsenillä ole ollut mahdollisuutta vaikuttaa hakijayhteenvetoon. Myös työryhmään kuulunut Lehtola on todennut Laitilan Sanomille ( Laitilan Sanomat 16.6. ), ettei työryhmä ollut valinnasta yksimielinen.

Raisto-Elo teki asumispalvelujohtajan valinnasta myös oikaisuvaatimuksen sosiaali- ja terveysvaliokunnalle. Oikaisuvaatimus hylättiin äänin 4–3 ja valiokunnan jäsen Virve Aho jätti asiasta eriävän mielipiteen.