Laitilan talousarvion valmisteluaikaa päätettiin pidentää – Koronaepidemian vaikutusta ensi vuoden verotuloihin ei voi tässä vaiheessa arvioida

0
Laitilan kaupungin talousarviovalmistelulle on päätetty antaa lisäaikaa.

Laitilan kaupungin talousarvion valmistelulle päätettiin tänä vuonna antaa lisäaikaa. Aloite lisäajasta tuli valiokunnilta. Pidentynyt valmisteluaika helpottaa talouden suunnittelua tilanteessa, jossa koronavirusepidemian kehitystä tai sen talousvaikutuksia on vaikea ennustaa.

– Mitä lähemmäs vuoden loppua päästään, sitä tarkempaa tietoa on verotulojen määrästä. Ensi vuosi on poikkeuksellisen hankala taloussuunnittelun näkökulmasta, koska liikkuvia tekijöitä on niin paljon, vt. talous- ja hallintojohtaja Atte Hyvärinen kertoo.

Valmisteluajan pidentäminen antaa myös uusille johtaville viranhaltijoille, kaupunginjohtaja Lauri Kattelukselle sekä sosiaali- ja terveysjohtaja Johanna Ahokkaalle lisäaikaa perehtyä oman hallinnonalansa talouden suunnitteluun. Sekä Kattelus että Ahokas aloittavat tehtävissään syyskuun alussa.

Kaupunginhallitus käsittelee syyskuun kokouksessaan talouden osavuosikatsauksen. Silloin on nähtävissä, miten koronaepidemia näkyy Laitilan tämän vuoden taloudessa.

– Talousarvion kehys tehtiin siitä näkökulmasta, että menot eivät nouse, paitsi muun muassa yleiskorotusten kautta tulevien palkankorotusten osalta.

Koronavirusepidemia on iso haaste kunnille, joiden talous nojaa verotuloihin ja valtionosuuksiin.

Tänä vuonna valtio on kompensoinut menetettyjä verotuloja valtionosuuksilla, mutta ensi vuoden tilanteesta ei ole vielä mitään tietoa.

– Valtionosuuksilla ja verotuloilla on kunnan talouteen valtava vaikutus, ne määräävät pitkälti sen, mikä luku viivan alla on.

Laitilan vuosi 2019 päättyi 2,3 miljoonaan euron alijäämäiseen tulokseen. Taseen kumulatiivinen ylijäämä supistui tuloksen myötä 2,4 miljoonaan euroon. Talouden heikot näkymät olivat tiedossa jo viime syksynä, kun Laitilassa päätettiin laatia talouden tasapainottamisohjelma.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta ja tekninen valiokunta ovat laatineet omat tasapainottamisohjelmansa seuraavalle kolmelle vuodelle. Osa tasapainottamisohjelmien toimenpiteistä on jo melko pitkällä.

Esimerkiksi teknisen valiokunnan tasapainottamisohjelmassa pyritään vähentämään kuluja myymällä kiinteistöjä. Kaksi näistä kaupoista ovat edenneet jo valtuuston sinettiä vaille valmiiksi. Kaupunginhallitus päätti maanantaina esittää valtuustolle Anttilan talon ja Koveron koulun myyntiä.

Tilasta ’terveyskeskus’ irrotettavasta määräalasta, jolla Anttilan talo sijaitsee, on tarjottu 55 000 euroa ja Kauniston tilasta, jolla Koveron koulu sijaitsee, 52 670 euroa. Valtuusto vahvistaa kiinteistöjen myynnin syyskuun kokouksessa.

Lisäksi kaupunki on laittanut Pähkinäpensaan päiväkodin vanhan kiinteistön myyntiin. Suunnitelmissa on myös myydä Terveystalo, jossa tällä hetkellä toimii muun muassa neuvola.

Sivistysvaliokunta käsitteli oman tasapainottamisohjelmansa tiistaina. Sivistystoimessa säästöjä etsitään muun muassa taksoja korottamalla.

Lisäksi osa myös sivistystoimen tasapainottamistoimista on jo tehty, kun kyläkoulujen hallinnollinen yhdistyminen toteutui elokuun alussa.