Tarkkana tulen kanssa – Saako risuja polttaa, voiko peltoläntin kulottaa?

0
Elokuun viimeisenä lauantaina moni on tottunut polttamaan kokkoa järven tai meren rannalla.

Kuivuus, ukonilma, varomattomuus ja kova tuuli – siinä muutamia esimerkinomaisia riskitekijöitä, joiden vuoksi tuli pääsee tekemään tuhojaan maastossa tai rakennuksissa. Kesäluonto vetää väkeä niin luontoreittien nuotiopaikoille kuin uimarantojen grillauspaikoille ja vaikka viime päivien sateet ovatkin maastoa huuhdelleet, niin tulen kanssa on aina syytä olla tarkkana.

Taannoinen hellejakso porotti luonnon rutikuivaksi ja kun parin viikon putki päättyi Vakka-Suomessa ukkosmyräkkään, oli jälki sen mukaista: päivystävä palopäällikkö Juha Virta päivitteli Laitilan Sanomille (30.6.), ettei muista vastaavaa palosumaa omalla virkaurallaan. Pelastuslaitoksella oli sammutettavanaan kymmenkunta paloa muutaman tunnin aikana, niin Laitilassa kuin Pyhärannassakin.

Ukonilman lisäksi kesällä isompia ja pienempiä palonalkuja syttyy myös silkasta huolimattomuudesta. Esimerkiksi Laitilassa frisbeegolfradalla kärähti viime kuussa luontoa, joka ilmeisesti syttyi luontoon heitetystä tupakantumpista.

Laitilan Sanomiin on tullut kyselyjä siitä, saako tulenteko- tai grillauspaikalla sytyttää tulet maastopalovaroituksen aikana, jolloin avotulen teko on kielletty. Tilanne voi tulla eteen niin uimarannan grillauspaikalla kuin luontopolun nuotiopaikallakin.

Joku tulkitsee voimassa olevan maastopalovaroituksen tarkoittavan, että avotulen teko ylipäänsä olisi kielletty. Mutta miten esimerkiksi on laita Särkijärven uimarannan grillauspaikalla, jossa tuli sytytetään kaivonrenkaaseen ja jossa maapohjan eritys kunnossa?

Palveleva palotarkastaja Jaripetri Kinnunen Varsinais-Suomen pelastuslaitokselta ohjeistaa, että kyseisessä tapauksessa voi grillata, kunhan sen tekee vastuullisesti.

– Tulentekopaikalla tai grillauspaikalla on mahdollista tehdä tulet myös maastopalovaroituksen aikana. Tämä tosin edellyttää erityistä varovaisuutta, ettei tuli pääse leviämään maapohjan tai kipinöinnin seurauksena. Maastopalovaroitus ei kiellä tulia tekemästä mikäli nämä asiat on huomioitu. Eli lähtökohtaisesti voi grillata varsinaisilla grillauspaikoilla, kunhan huomioi edellä mainitut asiat.

Kinnunen kuitenkin korostaa, että tulipaikalla on aina oltava varovainen.

– Tulen sytyttäjä on aina vastuussa, myös silloin kun ei ole varoituksia voimassa, hän sanoo ja tietää monien olevan turhan huolettomia tulen kanssa, jolloin ei esimerkiksi osata huomioida kipinästä syttyvän tulipalon mahdollisuutta.

Kinnunen kertoo, että maanomistaja voi kieltää myös grillaamisen erikseen pysyvillä grillauspaikoilla silloin, kun on voimassa metsäpalovaroitus.

– Näin meneteltiin viime vuonna esimerkiksi ulkoilureitistöjen varrella olevilla grillauspaikoilla, vaikka grillaaminen olisi muutoin ollut luvallista.

Kuten Kinnunenkin korostaa: varovaisuus ja varautuminen on olennainen osa tulen sytyttäjän tarvikepakkia siinä missä kuivat polttopuut ja tulentekovälinekin. Avotulen sytyttäjä on aina vastuussa tulesta.

Lisäksi pitää muistaa, että avotulen tekoon muualla kuin varsinaisella grillaus- ja nuotiopaikalla tarvitaan aina maanomistajan lupa. Ja hyvä on muistaa sekin, että esimerkiksi kertakäyttögrillin käyttö katsotaan avotulen teoksi. Niitä ei siis saa käyttää metsäpalovaroituksen aikana tai ilman maanomistajan lupaa.

Pelastuslaitos ohjeistaa jättämään tulen sytyttämättä myös toisinaan, vaikka varsinaista metsäpalovaroitusta ei olisi annettukaan. Nimittäin nuotiota tai muuta avotulta ei saa sytyttää, mikäli olosuhteet vaikkapa tuulen takia ovat sellaiset, että metsäpalon, ruohikkopalon tai muun tulipalon vaara on ilmeinen.

Moni tulenkäsittelyä koskeva neuvo tuntuu hyvin ilmeiseltä – silti maastoa ja rakennuksia palaa jatkuvasti aivan perusneuvojen laiminlyönnin vuoksi.

Miten on sitten vaikkapa risujen polton laita?

Laitilassa taajama-alueella risujen poltto on kielletty, taajama-alueen ulkopuolella kiinteistöjen katsotaan pääsääntöisesti sijaitsevan niin etäällä toisistaan, ettei vähäisestä puhtaiden ja kuivien risujen poltosta aiheudu haittaa naapurustolle, terveydelle tai ympäristölle. Vähäisiä määriä saa polttaa myös esimerkiksi kuivia olkia ja lehtiä sekä paine- ja pintakäsittelemätöntä puutavaraa.

Kaikenlaisen jätteen polttaminen on kuitenkin kielletty.

Pelastuslaitos korostaa, että haja-asutusalueellakin risujen ja lehtien polttamisessa on oltava huolellinen ja varovainen eikä niitä tule polttaa vaikkapa rakennusten tai sähköjohtojen lähellä. Lisäksi neuvotaan varaamaan alkusammutusvälineitä tulen leviämisen estämiseksi.

Ympäristöviranomaiset suosittelevat risujen ja kasvijätteen ensisijaiseksi hävitystavaksi joko kompostoimista omalla pihamaalla tai niiden toimittamista puutarhajätteen kaatopaikalle. Laitilassa puutarhajätettä vastaanotetaan Piikarahkan vanhalla kaatopaikalla arkipäivisin kello 7–21 ja lauantaisin kello 7–16 välisenä aikana.

Entäpä kulotus?

Pelastuslaitoksen mukaan kuivanakin aikana saa kulottaa erityistä varovaisuutta noudattaen, jollei alueen pelastusviranomainen ole kieltänyt avotulen tekoa pelastustoimen alueella tai osassa siitä määräajaksi.

Metsämaan kulotus on aina suoritettava kulotuksen käytännön työhön perehtyneen metsäammattilaisen valvonnassa ja kulotuksen suorittajan tulee ilmoittaa kulotuksesta ennakolta pelastuslaitokselle. Ilmoitusvelvollisuus koskee myös muuta tulenkäyttöä, josta muodostuu merkittävästi savua.