Tiina-Maria Kuusisto on Vuoden diabeteshoitaja – Parasta työssä on saada kulkea lasten ja nuorten eri kehitysvaiheissa mukana

0
Luonnonläheisyys on yksi niistä asioista, joita liikuntaa aktiivisesti harrastava Tiina-Maria Kuusisto kotikaupungissaan arvostaa.

Asko Tanhuanpää

Laitilassa syntynyt, varttunut ja suurimman osan elämästään asunut Tiina-Maria Kuusisto vakuuttaa yllätyksen olleen suuri, kun hänelle ilmoitettiin Diabeteshoitajat ry:n tekemästä valinnasta Vuoden diabeteshoitajaksi. Kuusisto ilmoittaa empimättä, että tunnustus ei kuulu pelkästään hänelle itselleen, vaan sitä on ollut ansaitsemassa koko työporukka Rauman sairaalan lastentautien poliklinikalla.

– Olen saanut koko urani ajan korvaamatonta tukea niin työkavereiltani kuin läheisiltäni, mutta tärkein asia ovat kuitenkin olleet lapset, nuoret ja perheet. Heitä ja heidän tekemäänsä työtä arvostan korkealle. Ilman sitä ei hoitajankaan työstä tulisi mitään. Olen kiitollinen siitä, että olen saanut kulkea lasten ja nuorten mukana ja samalla perheiden tukena. Olen ollut samalla kertaa paitsi hoitaja myös arkinen tuki ja jaksamisen motivaattori, hän tiivistää.

Diabeteshoitajana Tiina-Maria Kuusisto on työskennellyt päätoimisesti viitisentoista vuotta. Sairaanhoitajaksi Kuusisto valmistui 1993 Raumalta, ja sattuman kautta hän sanoo päässeensä heti alkuun töihin lasten ja nuorten puolelle.

– Näin jälkikäteen voi jo tunnustaa, että lastentaudeille meneminen hiukan pelotti nuorta vastavalmistunutta sairaanhoitajaa, kun hoidettavat potilaat olivat niin moninaisia huonokuntoisista vastasyntyneistä alkaen. Upea työporukka eli lääkärit ja hoitajakollegat ovat kuitenkin olleet alusta lähtien niin upeita työn- ja elämänopettajia, että työ on vienyt mennessään, Kuusisto sanoo.

– Lastentautien osasto ja poliklinikka aloittivat Raumalla toimintansa tasan 50 vuotta sitten eli 1.8.1970, mutta nyt se tavallaan loppuu, kun erikoissairaanhoito siirtyi liikkeenluovutuksena Satasairaalaan, huokaa Kuusisto.

Kuusiston mukaan Raumalla lastentautien diabetespoliklinikalla hoidossa on pelkästään tyypin 1 diabetespotilaita, joiden sairastuminen ei johdu elintavoista. Kysymys on autoimmuunisairaudesta, jonka puhkeamissyy ei ole selvinnyt, vaikka sitä tutkitaankin valtavasti.

– Diabeteksen hoito on muuttunut paljon muun muassa kehittyneen teknologian myötä ja hoidon tavoitteet kiristyneet. Niin potilaat itse kuin heidän perheensäkin tekevät paljon töitä päästääkseen hoidon tavoitteisiin. Heille täytyy nostaa hattua. Kaikkien yhteinen tavoite on hyvä elämänlaatu sekä fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen hyvinvointi, jossa diabetes kulkee mukana normaalielämässä.

Tiina-Maria Kuusisto kuuluu niihin oman alansa ammattilaisiin, jotka ovat panostaneet työnteon ohella itsensä kouluttamiseen ja kehittämiseen. Vuonna 2016 terveydenedistämisen ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanut Kuusisto on vetänyt kaiken muun ohessa myös psykiatrista vastaanottoa Nortamon perhekeskuksessa Raumalla. Tutuksi on tullut myös Kankaanpään kuntoutuskeskus, missä hän on työskennellyt lasten sopeutumisvalmennuksen parissa.

Vanhassa lapsuuden kotitalossaan perheineen asuva Kuusisto paljastaa saavansa voimia työntekoon jatkuvan opiskelun ohella myös liikunnasta. Rakkaimmiksi lajeikseen hän listaa pyöräilyn, juoksun ja talviuinnin.