Vakka-Suomen Voimalla sähkölinjojen helikopteriraivauksia syyskuussa

0
Helikopterin avulla raivataan puustoa sähkölinjojen lähellä.

Vakka-Suomen Voima raivaa sähkölinjojen reunapuustoa 20 kilovoltin voimalinjojen läheisyydessä Uudenkaupungin ja Laitilan eteläosissa sekä Pyhärannan ja Untamalan välisellä alueella.

Raivauksen tavoitteena on parantaa sähköverkon toimitusvarmuutta ja turvallisuutta. Raivauskartta löytyy osoitteesta www.vsv.fi

Helikopterin avulla tehtävässä oksasahauksessa puiden oksia sahataan sen verran, että runkoon jäävä oksiston pituus on noin 50 senttiä. Puusto kestää oksasahauksen aiheuttaman oksien katkaisun hyvin ja lahovauriot ovat äärimmäisen harvinaisia. Raivattu puusto jää maanomistajan käyttöön.

Helikopteriraivauksen aikana on pysyteltävä vähintään 50 metrin etäisyydellä työmaasta. Raivauksesta syntyy melua ja putoavia oksia.

– Vakka-Suomen Voima pahoittelee työstä aiheutuvaa häiriötä ja pyytää asiakkaitaan huomioimaan raivauksen mahdollisia vaikutuksia kotieläimille ja ottamaan yhteyttä etukäteen.

– Pyrimme tekemään työt ilman sähkönjakelun keskeytyksiä, mutta lyhyet katkot ovat mahdollisia, Vakka-Suomen Voimasta kerrotaan.

Raivaukset alkavat keskiviikkona ja kestävät lokakuuhun saakka riippuen sääolosuhteista. Raivaukset suorittaa Suomen Linjaraivaus Oy.