Winnovan sisäilmaremonttiin 50 000 euron lisämääräraha – Tekninen valiokunta esittää kahden hankkeen määrärahojen siirtämistä toisiin hankkeisiin

0
WinnNovalla on toimipiste Laitilassa kärsii sisäilmaongelmista. Arkistokuva

Laitilan kaupungin budjetissa on varattu kosteus- ja sisäilmaongelmista kärsineen Länsirannikon Koulutus Oy Winnovan peruskorjaustöihin tänä vuonna 20 000 euron määräraha. Se on kuitenkin osoittautunut täysin riittämättömäksi.

Winnovan kiinteistössä viime vuoden lopulla tehdyt sisäilmatutkimukset poikivat koko joukon välittömiä korjauskehotuksia. Rakennuksessa onkin tehty tänä vuonna esimerkiksi ilmanvaihtoa parantavia saneeraustöitä sekä korjattu kosteusvaurioita. Korjauksiin on käytetty tänä vuonna noin 70 000 euroa.

Winnovan kiinteistössä on myös kiireettömiä korjaustarpeita ja kaupungin investointisuunnitelmassa vuosille 2021–2023 kiinteistön kunnostukseen on budjetoitu 60 000 euroa.

Valiokunta esittää valtuustolle, että koska Pähkinäpensaan päiväkodin investointimääräraha alittuu tänä vuonna vähintään 50 000 eurolla, siirretään tämä 50 000 euron summa Winnovan korjausbudjettiin.

Valiokunta esittää myös Laessaaren asemakaava-alueen laajennuksen vesi- ja viemäritöihin varatun 100 000 euron määrärahan siirtämistä Tuunan alueen vesi- ja viemärilinjojen rakentamiseen. Laessaaren asemakaavan laajennusta ei ole voitu viedä eteenpäin, koska Kasitien suunnittelutyöt eivät ole edenneet aikataulussa. Niinpä alueen vesi- ja viemäritöitäkään ei ole voitu suunnitellusti toteuttaa.

Tuunassa puolestaan on alue, jolle ei vielä ole rakennettu vesi- ja viemärilinjoja, mutta jossa hanke on mahdollista toteuttaa nopealla aikataululla.