Kaikki osakaskunnat pitävät maksuosuutensa ennallaan tai korottavat sitä – Vakka-Suomen kansalaisopiston talous vakaalla pohjalla koronasta huolimatta

0
Vakka-opiston suunnittelija Katri Kauhanen ja rehtori Tomi Kangas esittelivät elokuussa medialle syksyn opetusohjelmaa.

Vakka-Suomen kansalaisopiston ensi vuoden talousarviota on pystytty laatimaan vakaista lähtökohdista. Osakaskunnat ovat ilmoittaneet pitävänsä vuosittaiset maksuosuutensa ennallaan tai korottaneet niitä hieman. Uusikaupunki on ilmoittanut ostavansa kansalaisopistopalveluita 242 000 eurolla, Pyhäranta 32 500 eurolla, Taivassalo 29 000 eurolla, Kustavi 23 000 eurolla ja Vehmaa 25 000 eurolla.

Osakaskuntien maksuosuuksien lisäksi opiston rahoitus koostuu valtionosuuksista ja kurssimaksuista. Valtionosuuksienkin arvioidaan pysyvän ennallaan. Koronavirusepidemia on näkynyt jonkin verran kursseille ilmoittautumisessa, mikä voi näkyä laskuna kurssimaksutuloissa.

Epidemiasta huolimatta syksy on käynnistynyt tavalliseen tapaan.

– Pyrimme siihen, että meidän taholtamme kaikki toteutuu ihan normaalisti, Vakka-Suomen kansalaisopiston rehtori Tomi Kangas kertoo.

Viime kevään poikkeusolot näkyivät selvästi toteutuneiden opetustuntien määrässä kevätkaudella.

– Tavallisesti meillä on kalenterivuodessa 17 000 tuntia, joista noin puolet keväällä ja puolet syksyllä. Viime keväänä toteutui 6 500 tuntia, kun tavallisesti keväällä on noin 8 500. Tunteja toteutui keväällä parisentuhatta vähemmän kuin normaalisti. Meillä on siitä syystä nyt syksyllä jonkun verran enemmän kursseja tarjolla. Katsotaan mihin pääsemme kokonaistuntimäärän kanssa.

Opiston toiminnallisiin tavoitteisiin kuuluu mahdollisimman monipuolisen opetuksen tarjoaminen kaikissa osakaskunnissa.

– Pyrimme toimimaan alueella vähintään sadassa toimipaikassa eli alueellisesti kattavasti. Lisäksi tavoitteena on, että kaikissa meidän osakaskunnissa olisi mahdollisimman laaja opetustarjonta. Meillä on kahdeksan oppiainetta. Pyrimme siihen, että kaikissa osakaskunnissa tarjolla on mahdollisimman kattavasti opetusta.

Vuonna 2018 kansalaisopistot saivat tehtäväkseen järjestää maahanmuuttajille kieltenopetusta. Vakka-Suomeen on viime vuosina muuttanut paljon ihmisiä työn perässä, mikä on lisännyt suomenkielen opetuksen kysyntää.

– Olemme pyrkineet vastaamaan siihen kysyntään.

Opiston henkilöstökulujen osalta suurin muutos ensi vuodelle on se, että opisto hakee täysipäiväistä rehtorin sijaista ensi vuodelle. Kangas on hakenut virkavapaata opiston rehtorin virasta 1.10.–31.7. väliseksi ajaksi keskittyäkseen lukion rehtorin tehtäväänsä. Sijaisen haku on parhaillaan käynnissä.