Laitilan eritasoristeys ja ohituskaistat Untamalaan esillä Etelä-Suomen maakuntien kannanotossa

0
Laitilan eritasoristeyksen suunnitelmat ovat jo pitkällä, mutta rahoitusta hankkeelle ei ole vielä valtion taskusta löytynyt.

Etelä-Suomen neljä maakuntaa antoi Liikenne- ja viestintäministeriöön yhteisen kannanoton valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman eli Liikenne 12 -suunnitelman valmisteluun. Kannanotossa nostetaan esille maakuntahallitusten hyväksymä Etelä-Suomen liikennestrategia, jossa on esillä kymmenen yhteysväliä, joita tulisi parantaa.

Turku–Uusikaupunki ja Turku–Pori yhteysvälillä toimenpiteiksi ehdotetaan Laitilan eritasoliittymän toteutusta sekä Laitila–Untamala ohituskaistojen suunnittelua ja toteutusta. Suunnitteluun ja toteutukseen esitetään myös Kasitien nelikaistaistamista Mynämäelle saakka sekä Turku–Uusikaupunki radan ja asemapaikkojen parantamista sekä radan avaamista henkilöjunaliikenteelle.

Varsinais-Suomen liitto, Päijät-Hämeen liitto, Uudenmaan liitto ja Kymenlaakson liitto muistuttavat kannanotossaan, että neljän maakunnan alueella asuu lähes puolet koko Suomen väestöstä. Lisäksi maakunnissa sijaitsee lähes puolet koko Suomen työpaikkamäärästä.

Liikenne 12 -suunnitelma on Suomen ensimmäinen valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma, johon sisällytetään 12-vuotinen valtion rahoitusohjelma. Suunnitelmasta on tarkoitus päättää keväällä 2021.