Poikien ylipaino on yleisintä Marttilassa, kun verrataan lasten ja nuorten vuoden 2019 pituus- ja painotietoja Varsinais-Suomen kunnissa.

Marttilassa 40,1 prosenttia pojista on ylipainoisia tai jopa lihavia. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tiedot perustuvat 2‒16-vuotiaiden lasten ja nuorten mittauksiin lastenneuvoloissa ja koulu­terveydenhuollon terveys­tarkastuksissa.

Yli kolmannes pojista on ylipainoisia myös Taivassalossa, Vehmaalla, Kustavissa, Paraisilla, Aurassa, Pyhärannassa, Mynämäessä, Loimaalla, Pöytyällä ja Oripäässä.

Laitilassa ylipainoisia poikia on 2‒16-vuotiaiden joukossa 28,1 prosenttia. Ylipainoisten osuus ikäryhmissä kasvaa iän myötä.

Vähiten ylipainoisia poikia on Kaarinassa, jossa 22 prosenttia 2–16-vuotiaista on ylipainoisia tai lihavia.

Eniten ylipainoa on lihaviksi luokitelluilla nuorilla ja lapsilla. Kaikista ylipainoisista vain osa on lihavia. Lihavia eli isosti ylipainoisia poikia on eniten Kustavissa, toiseksi eniten Marttilassa ja vähiten Kaarinassa.

Laitilassa lihaviksi luokiteltuja poikia on 10,3 prosenttia.

TYTTÖJEN ylipaino on jonkin verran poikien ylipainoa harvinaisempaa Varsinais-Suomen kunnissa.

Yleisintä ylipaino on tytöillä Kustavissa, jossa 30,8 prosenttia 2–16-vuotiaista tytöistä kuuluu tähän ryhmään.

Harvinaisinta ylipaino on maakunnan kunnista Kaarinassa. Siellä 13,4 prosenttia tytöistä on ylipainoisia.

Suhteessa eniten lihaviksi luokiteltuja tyttöjä on Varsinais-Suomessa Vehmaalla ja vähiten Kaarinassa.

Laitilassa 19,6 prosenttia 2–16-vuotiaista tytöistä on ylipainoisia. Lihavia, eli runsaasti ylipainoisia on 5,1 prosenttia. Suhteellinen osuus on selvästi pienempi kuin pojilla.

Kaikista kunnista ei ole tietoja saatavilla. Tyttöjen ja poikien tiedot puuttuvat kokonaan Paimiosta, Kemiönsaaresta, Sauvosta ja Somerolta.

SUOMESSA asuvista 2–16-vuotiaista pojista 27 prosenttia ja tytöistä 17 prosenttia oli vuonna 2019 vähintään ylipainoisia (ISO-BMI ≥ 25 kg/m2). Pojista lihavia (ISO-BMI ≥ 30 kg/m2) oli kahdeksan prosenttia ja tytöistä neljä prosenttia.

Ylipaino oli pojilla kaikissa ikäryhmissä yleisempää kuin tytöillä, kertoo THL. Alle kouluikäisistä pojista 24 prosenttia ja tytöistä 15 prosenttia oli vähintään ylipainoisia. Alakouluikäisistä (7–12-vuotiaat) pojista vastaava osuus oli 28 prosenttia ja tytöistä 18 prosenttia. Yläkouluikäisistä (13–16-vuotiaat) pojista vähintään ylipainoisia oli 29 prosenttia ja tytöistä 20 prosenttia.

Myös lihavuus eli runsas ylipaino oli pojilla kaikissa ikäryhmissä yleisempää tyttöihin verrattuna. Alle kouluikäisistä pojista kuusi prosenttia ja tytöistä kolme prosenttia oli lihavia. Alakouluikäisistä pojista lihavia oli yhdeksän prosenttia ja tytöistä kolme prosenttia. Yläkouluikäisistä pojista lihavia oli 10 prosenttia ja tytöistä viisi prosenttia.

LASTEN ylipainon taustalla on useita, sekä yksilöllisiä että yhteiskunnallisia, tekijöitä, sanoo THL.

– Ylipainoon on vaikuttanut ennen kaikkea se, että elinympäristömme on muuttunut lihomista edistäväksi: tarjolla on runsaasti ruokia ja juomia, joissa on liikaa energiaa ja aktiivinen liikkuminen on vähentynyt, toteaa THL:n kehittämispäällikkö Päivi Mäki tiedotteessa.

– Huolestuttavaa on, että lapsuudessa ja nuoruudessa alkanut ylipaino jatkuu huomattavan usein aikuisikään. Lihavuus on myös yhteydessä lasten ja nuorten psykososiaaliseen ja fyysiseen terveyteen ja hyvinvointiin. Jo lapsuudessa lihavuuteen saattaa liittyä aineenvaihdunnallisia muutoksia ja sydän- ja verisuonitautien riskitekijöitä, mutta niitä voidaan vähentää elintapamuutoksilla.

– Lasten, nuorten ja lapsiperheiden terveellisten elintapojen edistämiseksi tarvitaan laajaa yhteistyötä sekä terveyttä edistäviä päätöksiä ja toimia yhteiskunnan eri sektoreilla. Esimerkkejä kaikkiin lapsiin, nuoriin ja lapsiperheisiin kohdistuvista yhteiskunnallisista toimista ovat terveysperusteinen verotus ja lapsille suunnattujen epäterveellisten elintarvikkeiden markkinoinnin rajoittaminen, Mäki jatkaa THL:n tiedotteessa.

VARSINAIS-SUOMESSA 2–16-vuotiaista pojista ylipainoisia oli 27 prosenttia. Tytöissä vastaava luku oli 18,1 prosenttia. Maakunnan luvut ovat siis varsin samoissa koko maan lukujen kanssa.

Mitatuista maakunnista Varsinais-Suomessa oli neljänneksi vähiten ylipainoisia pojissa ja viidenneksi vähiten tytöissä.

Etelä-Pohjanmaalla oli eniten ylipainoisia tyttöjä ja poikia.

Pituus- ja painotiedot perustuvat lasten­neuvoloiden ja koulu­terveydenhuollon terveys­tarkastuksissa tehtyihin mittauksiin.

Lasten ja nuorten ylipainon ja lihavuuden yleisyydessä oli selviä eroja sairaanhoitopiirien ja kuntien välillä. Kaikista sairaanhoitopiireistä ja kunnista ei ollut saatavilla pituus- ja painotietoja.

Ylipainon ja lihavuuden arvioimiseksi on käytetty aikuisten painoindeksiä vastaavaa lasten painoindeksiä (ISO-BMI).