Peitto Laitilasta jo yli 90 prosenttia – Valokuituverkko valmis viimeistään ensi vuonna

0
Osuuskunnan hallituksessa vuodesta 1996 viime vuoden loppuun asti ollut Jukka Alkio (vas.) vastaanotti kultaisen Laitilan Puhelin -mitalin toimitusjohtaja Pasi Mäeltä. Hallituksen puheenjohtaja Vesa Alas-Äijälä seurasi luovutusta taustalla.

Juhani Marttala

Syyskuun alusta alkaen Laitilan Puhelinta johtanut Pasi Mäki nimeää valokuituverkon mahdollistamien lisäpalveluiden tuotteistamisen Laitilan Puhelinosuuskunnan lähiajan tärkeimmäksi tehtäväksi.

– Verkkoa käyttää vasta 184 yritystä, mikä on vain viidesosa kaikista. Tilaajien määrää voidaan merkittävästi kasvattaa sen ohella myytävillä lisäpalveluilla, linjasi toimitusjohtaja Mäki esitellessään viime vuoden toimintakertomusta Laitilan kaupungintalolla koolla olleelle osuuskuntakokoukselle.

Kuituverkon saatavuus kattaa nykyisellään jo 92 prosenttia Laitilan talouksista. Valokuituverkkoon oli liittynyt viime vuoden lopussa vajaat 1 400 taloutta eli 33 prosenttia laitilalaisista. Tilaajia saadaan Mäen mukaan lisää ilman merkittäviä hinnanlaskuja tarjoamalla osuuskunnan jäsenistölle muita etuja.

– Kuituverkon kattavuus on Laitilassa selvästi parempi kuin naapurikunnissa, joista vain Kustavissa se on hiukan isompi eli 96 prosenttia.

Kuituverkko mahdollistaa huippunopean 5 G:n mobiiliverkon käyttöönoton vaikka heti. Tarkoitus onkin Mäen mukaan miettiä, miten sitä voidaan myydä eri operaattoreille käytettäväksi.

Osuuskunta investoi viime vuonna yhteensä 764 000 eurolla. Summasta 82 prosenttia kului valokuituverkon rakentamiseen. Verkon arvioidaan olevan koko Laitilan kattava ensi vuonna.

Osuuskunnan liikevaihto laski viime vuonna 3,3 prosenttia ja oli hiukan vajaat 2,1 miljoonaa euroa. Käyttökate putosi kahdeksalla prosentilla 728 000 euroon, mutta tilikauden voitto kasvoi 27,3 prosentilla 324 000 euroon.

Merkittävin muutos osuuskunnan palvelujen tarjonnassa oli viime vuonna omien matkapuhelinpalveluiden lopettaminen ja asiakkaiden ohjaaminen toisten operaattoreiden palvelujen käyttäjiksi. Edellisvuonna LPO Mobiililla oli 714 käyttäjää.

Myös lankapuhelinten elinkaari tulee tiensä päähän joko ensi tai seuraavana vuonna.

– Se tapahtuu täysin meistä riippumatta, Mäki painotti.

Lankaliittymiä osuuskunnalla oli viime vuoden lopussa vielä 905 kappaletta.

Osuuskunnan tekemien palvelusopimusten yhteismäärä väheni viime vuonna 900:lla ja oli vuoden lopussa 6 002 kappaletta. Valokuituliittymien lisäksi kaapelitv -liittymät lisääntyivät, ja niitä oli vuoden lopussa yhteensä 3 323 kappaletta.

Hallituksen erovuoroisista jäsenistä puheenjohtaja Vesa Ala-Äijälä valittiin uudelleen. Markku Helistölä joutui jättämään paikkansa ikäsäännön perusteella. Sääntö ei mahdollista 68 vuotta täyttäneiden valintaa.

Kokous evästikin hallitusta miettimään säännön muuttamista, koska se on vastoin lakia, joka kieltää kenenkään syrjimisen iän perusteella.

Uudeksi hallituksen jäseneksi kokous valitsi Markku Helistölän pojan Jarno Helistölän . Kokouksessa puhetta johtanut Pekka Kuusisto vitsailikin sen olevan silkkaa säästöä, koska papereihin tarvitsee muuttaa vain pelkkä etunimi.