Syyskuussa aloittaneelle Kattelukselle johtajasopimus – valtuusto siunasi kultaisen kädenpuristuksen

0
Lauri Kattelus aloitti Laitilan kaupunginjohtajan virassa syyskuun alussa. Kuva: Solina Saarikoski

Laitilan kaupunginvaltuusto hyväksyi maanantai-iltana syyskauden ensimmäisessä kokouksessaan kaupunginjohtaja Lauri Katteluksen johtajasopimuksen sisällön. Valtuusto hyväksyi sopimuksen yksimielisesti ja puheenvuoroja käyttämättä kaupunginhallituksen esittämässä muodossa.

Katteluksen kuukausipalkka on 8 300 euroa ja kuuden kuukauden koeajan jälkeen se nousee 8 500 euroon. Sopimuksen mukaan kaupunginjohtajan palkkaa tarkistetaan kolmen vuoden välein kolmella prosentilla ja hän saa palkkaansa normaalit kunnallisen virka- ja työehtosopimuksen mukaiset yleiskorotukset. Mahdollisista muista palkantarkistuksista päättää johtajasopimuksen mukaan erikseen kaupunginhallitus.

Katteluksen palkkaperusteena on kokonaispalkka, ja työnantaja kustantaa hänelle myös älypuhelimen, kannettavan tietokoneen sekä tabletin. Kaupunginjohtajalla on kokonaistyöaika, eikä hänelle makseta esimerkiksi ylityökorvauksia.

Sopimuksessa on määritelty myös toimintamenettely mahdollisten johtamisen ristiriitatilanteiden varalta. Kaupunginjohtaja sitoutuu irtisanoutumaan vapaaehtoisesti, mikäli kaupunginhallitus ja kaupunginjohtaja yhdessä toteavat kaupunginjohtajan menettäneen poliittisen johdon luottamuksen. Tällaisessa tilanteessa sopimus turvaa kaupunginjohtajalle erokorvauksena eli kultaisena kädenpuristuksena yhdeksän kuukauden rahapalkkaa vastaavan summan.

Noin 75 000 euron suuruinen erokorvaus maksettaisiin kolmen kuukauden irtisanomisajan palkan lisäksi. Oikeutta erokorvaukseen ei sopimuksen mukaan kuitenkaan ole koeajalla tai mikäli lainmukaiset irtisanomis- tai purkamisperusteet täyttyvät.

Lauri Kattelus aloitti Laitilan kaupunginjohtajan virassa syyskuun alussa. Johtajasopimuksen mukaan hänen työnsä keskeisimmät painopistealueet ovat yhteiskuntasuhteet ja edunvalvonta sidosryhmiin, kaupunkikonsernin johtaminen ja vastuu palvelutuotannon toimivuudesta, kaupungin hallinnon ja johtoryhmätyön johtaminen siten, että se toteuttaa kaupungin strategiaa ja tavoitteita toimialoilla sekä kaupunkistrategian käytäntöön saattaminen ja elinkeinotoiminnan hallinta.