Varppeen ja lukion sisäilmaremontti jatkuu suunnitellusti

0
Kerhotoimintaa varten haettu avustus on tarkoitettu 3.-9.-luokkalaisten kerhotoiminnan järjestämiseen.

Sisäilmatyöryhmän tiedotteen mukaan luokkatilasta 103 on raportoitu oireilua. Syys–lokakuun aikana oppilaille ja henkilökunnalle teetetään kyselyt yläkoulun ja lukion sisäilmasta.

Kosteus- ja sisäilmaongelmista kärsineessä Laitilan Varppeen yläkoulussa on tehty mittavia saneerauksia kiinteistön korjaamiseksi sekä oppilaiden ja henkilökunnan oireilun poistamiseksi. Viime viikon perjantaina kokoontunut sisäilmatyöryhmä on käsitellyt Varppeen koulussa ja lukion puolella tehtyjä toimenpiteitä sekä suunnitelmia jatkotoimenpiteistä.

Työryhmä myös tiedotti, että koulun luokkatilasta 103 on raportoitu oireilua. Luokkaan on nyt toimitettu ilmankostutin. Ilmanpuhdistimet ovat kiinteistössä yhä käytössä.

Syyskuun aikana yläkoulun oppilaat ja lukion opiskelijat osallistuvat Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sisäilmaoirekyselyyn. Lisäksi koulujen henkilökunta vastaa Työterveyslaitoksen sisäilmastokyselyyn syys–lokakuun aikana.

Kouluissa alkoi koulutoiminta normaalisti 12.8. ja sitä ennen valmiiksi saatiin sovitut korjaustyöt. Varppeessa on esimerkiksi poistettu asbestipitoinen materiaali ison liikuntasalin näyttämötilan sekä tasattu koulutilojen paine-eroja ja tehty rakenteiden tiivistyskorjauksia luokkatiloissa 103 ja 202. Koko koulukiinteistössä on tehty asbestikuitujen pintapölytutkimus.

Yläkoulun vanhan savupiipun purku jatkui koulun alkuun asti. Julkisivusaneerausurakassa toteutettiin piipun ulkoseinän korjaukset ja ne valmistuivat 7.9. Piipun purun aiheuttamat aukot välipohjissa ovat jääneet auki ja näitä tullaan rakentamaan umpeen syksyn aikana. Välipohjan aukot on suojattu suojaseinillä yläkoulun ensimmäisessä ja toisessa kerroksessa.

Saneeraus jatkuu edelleen. Syksyllä ja talvella esimerkiksi jatketaan suunnitellun mukaisesti tiivistyskorjauksia yläkoulun ensimmäisessä, toisessa ja kolmannessa kerroksessa. Korjaukset ajoitetaan koulun loma-aikoihin koulutoimintaan kohdistuvien häiriöiden välttämiseksi. Tiivistyskorjaustöiden onnistuminen varmistetaan merkkiainekokein.

Syksyllä myös uusitaan neljännessä kerroksessa kuitunäytteenotto 14 vuorokauden mittausjaksona. Samoin toteutetaan pitkäkestoinen paine-eroseuranta luokkahuoneissa.

Koulun kellarikerroksen saneerauksesta on tehty investointiehdotus talousarviokäsittelyyn. Ehdotettu ajankohta on 2021 ja töiden aloitus on tammi–helmikuussa.