Veropotti ei kasva odotetusti –valtionapu nousemassa pelastajaksi

0
Yhdeksi säästökeinoksi Laitilan kaupungin säästöohjelmaan on kirjattu kiinteistökannan pienentäminen. Maanantaina valtuusto käsittelee Anttilantalon myyntiä, kiinteistö on vaihtamassa omistajaa 55 000 eurolla.

Laitilan verokertymä uhkaa jäädä yli miljoona euroa alle arvioidun, mutta taloustilanteen pelastajaksi uumoillaan kasvaneita valtionosuuksia. Kolmen vuoden ja 1,5 miljoonan euron säästöohjelmaa on pyritty viemään koronakriisin murjomassa taloustilanteessa suunnitellusti läpi. Valtuusto päättää maanantaina Koveron koulun ja Anttilantalon myynnistä.

Laitilassa käynnistyi tämän vuoden alussa kolmevuotinen talouden tasapainottamisohjelma, jonka säästötavoitteeksi on asetettu vuosille 2020–2022 yhteensä 1,5 miljoonaa euroa. Säästöt on tarkoitus saada kokoon joko menoja leikkaamalla, tuloja lisäämällä tai toimintaa kehittämällä.

Laitilan vt. talous- ja hallintojohtaja Atte Hyvärinen luonnehtii säästöohjelman ensimmäistä puolta vuotta haastavaksi.

– Tietysti voi sanoa, että korona tuli tästä näkökulmasta haastavaan saumaan. Mutta koronan talousvaikutukset ovat niin mittavat, että ne ovat haastavat mihin tahansa saumaan, hän vertaa.

Päätös säästöpaketista tehtiin valtuustossa loppuvuonna 2018 ja viime vuonna laadittiin ohjelman sisältöä. Syy vyön kiristykseen on se, että Laitilan talousluvut ovat viime vuosina olleet huolestuttavia. Eräänlainen pohjakosketus tehtiin viime vuonna, kun Laitila teki lähes 2,7 miljoonan euron alijäämäisen tuloksen. Se oli peräti 1,2 miljoonaa euroa enemmän kuin talousarviossa ennakoitiin.

Laitilan päättäjät ovat ilmaisseet huolensa sekä Laitilan tilanteesta että Suomen kuntataloudesta ylipäätään. Esimerkiksi kun kesällä valtuustossa käytiin läpi viime vuoden tilinpäätöslukuja, moni valtuutettu kritisoi valtion kunnille maksamien tukien olevan kauttaaltaan riittämättömiä. Myös muun muassa Kuntaliitto on vaatinut valtionosuuksiin korotuksia.

Hyvärinen sanookin valtion kasvattaneen tänä vuonna kunnille myöntämiään määrärahoja useissa lisätalousarvioissa.

– Yleensä valtionosuudet päätetään kerralla ja summa ei siitä muutu. Nyt kunnille on tullut tukia enemmän.

Laitilan budjetin tulopohja perustuu sekä verotuloihin, jotka ovat noin 30 miljoonaan luokkaa että valtionosuuksiin, jotka ovat noin 20 miljoonaa. Talousarviossa on tämän vuoden verokertymäksi arvioitu lähes 31,6 miljoonaa euroa, josta Kuntaliiton tämänhetkisen ennusteen mukaan jäädään selvästi.

– Viimeinen arvio on, että verokertymä tulisi olemaan 30,4 miljoonaa euroa eli ennakoidusta jäätäisiin selvästi. Mutta ainakin nyt näyttää siltä, että valtionapu kompensoi hyvin tätä kuilua, Hyvärinen sanoo luottavaisesti.

Laitilan viime vuoden verotulot olivat 30,3 miljoonaa euroa.

Tämän vuoden talousarviossa Laitilan tilikauden tuloksen on arvioitu painuvan miinukselle noin 300 000 euron verran. Tilikauden alijäämää olisi talousarvion mukaan syntymässä vajaat 200 000, jotka kuitattaisiin taseeseen kertyneestä 2,4 miljoonan euron ylijäämäpotista.

Hyvärinen arvioi, että mikäli isompia yllätyksiä ei tule, valtionosuudet nostavat Laitilan tuloksen jopa plussalle.

– Ainakin nyt näyttää siltä, että valtionosuudet kompensoivat hyvin. Mutta pitää myös todeta, että esimerkiksi erikoissairaanhoidon lopullinen lasku voi olla paljon odotettua suurempi eli tällaisia epävarmuustekijöitä kyllä vielä on.

Koronakriisi on luonnollisesti koetellut niin julkista taloutta kuin yritystenkin toimintaedellytyksiä. Poikkeuksellisen tilanteen hoito on myös vaatinut kunnan resursseja. Toisaalta vt. talous- ja hallintojohtaja Atte Hyvärinen muistuttaa koronakriisin tuoneen myös säästöjä.

– Esimerkiksi koulujen siirtyminen etäopetukseen on tuonut säästöjä koulukuljetuksissa ja kun koulutus- ja seminaaritapahtumat peruttiin, on säästöjä tullut matkaraha- ja hotellikuluihin, hän havainnollistaa.

Koronakriisistä huolimatta talouden tasapainottamisohjelmaa on pyritty Laitilassa viemään suunnitellusti eteenpäin.

– Osa suunnitelluista säästötoimista toteutuu, osa ei toteudu ja joidenkin säästötoimien euromääräinen vaikutus varmasti eroaa myös tavoitteesta.

Esimerkiksi hallintotoimen säästötoimeksi listattu talouspalvelujen ja palkanlaskennan ulkoistamisen arvioitiin tuovan noin 125 000 euron säästöt.

– Tehdyn selvityksen mukaan ulkoistaminen ei kuitenkaan olisi tuonut merkittävää säästöä, joten ulkoistamisaikeesta luovuttiin kokonaan, vt. talous- ja hallintojohtaja Atte Hyvärinen kertoo esimerkin.

Säästöohjelmassa yhdeksi toimenpiteeksi on listattu tarpeettomista kiinteistöistä luopuminen. Ensi maanantaina valtuusto käsittelee kahden kaupungin omistaman kiinteistön – Koveron koulun ja Anttilantalon – myyntiä. Kumpikin on vaihtamassa omistajaa reilun 50 000 euron hintaan. Niiden lisäksi kaupunki toivoo esimerkiksi Terveystalon ja entisen Pähkinäpensaan kiinteistön löytävän uudet omistajat.

Laitilan kaupunginvaltuusto käsittelee talouden tasapainottamisohjelmaa ja talouden ensimmäisen vuosipuoliskon osavuosikatsausta ensi viikon maanantaina syyskauden ensimmäisessä kokouksessaan.