Ihoden päiväkodin investointipäätös säilyi ennallaan – Turun hallinto-oikeus kumosi kuntalaisen tekemän kantelun

0
Päiväkoti Satakielen tilat tuhoutuivat tulipalossa joulukuussa 2017. Siitä asti päiväkoti on toiminut väistötiloissa. Viime huhtikuuhun asti päiväkodin tilat olivat Ihoden koulussa. Lounais-Suomen aluehallintoviraston vaatimuksesta kunta hankki päiväkodille siirreltävät väistötilat. Kuva: Iida Kauppi

Turun hallinto-oikeus ei kumonnut Pyhärannan valtuuston tekemää investointipäätöstä Ihoden päiväkodin rakentamisesta.

Marraskuussa 2019 kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle hyväksyttäväksi talousarviota vuodelle 2020. Talousarviossa oli varattu 977 000 euroa 30-paikkaisen päiväkodin rakentamiseen Ihodeen. Kuntalainen teki päätöksestä kantelun Turun hallinto-oikeudelle.

Kantelun mukaan vt. kunnanjohtaja Harri Hiitiö olisi toiminut virheellisesti esitellessään kunnanhallitukselle vain yhden vaihtoehdon, koska kunnanhallitus oli 30.9. edellyttänyt kunnanjohtajaa esittelemään kaikki neljä vaihtoehtoa. Kantelija katsoo, että muiden vaihtoehtojen osalta valmistelu ja esittely jäi tekemättä.

Hallinto-oikeus teki kesäkuussa välipäätöksen ja hylkäsi kantelijan tekemän vaatimuksen päätöksen täytäntöönpanon kieltämisestä. Tässä yhteydessä valittaja vaati vastaselityksessään, että hallinto-oikeus hankkii ennen asian ratkaisemista käyttöönsä kunnanhallituksen 25.11.2019 olleen oheismateriaalin sekä lisäselvitystä siitä, onko kunnanhallituksen kokouksessa selvitetty kunkin rakennushankkeen sisältö ja kustannukset siten, että luottamushenkilöillä on ollut mahdollisuus vertailla ja arvioida niitä keskenään.

Valittaja vaati myös, että kunnan hallinto-oikeudelle antama lausunto jätetään huomioimatta. Hallinto-oikeus katsoi, ettei sen ollut tarpeen hankkia lisäselvityksiä asiasta. Oikeus teki ratkaisunsa kantelun ja saamansa lausunnon perusteella.

Hallinto-oikeus katsoo, ettei kunnanjohtajan kunnanhallitukselle tekemässä päätösehdotuksessa esitellä neljää vaihtoehtoa Ihoden päiväkodiksi, mutta kunnanvaltuuston lausunnon mukaan vaihtoehdot on käyty läpi keskustelemalla. Kunnanhallitus ei ole palauttanut asiaa takaisin valmisteluun vaan äänestänyt kahden päiväkodin toteuttamistavan välillä.

– Hallinto-oikeus katsoo, ettei kunnanhallitus ole ollut 25.11. valtuustolle esitettävästä vuoden 2020 talousarvioehdotuksesta päättäessään sidottu aiempaan 30.9. tekemään päiväkoti-investoinnin valmistelutapaa koskevaan päätökseen. Kunnanjohtaja on voinut esitellä asian käytettävissään olleen talous- ja hallintojohtajan valmistelun pohjalta, Turun hallinto-oikeuden ratkaisussa todetaan.

Hallinto-oikeus lisää myös, että valtuuston toimivaltaan kuuluu arvioida, pitääkö se kunnanhallituksen suorittamaa valmistelua sisällöllisesti riittävänä päätöksenteon pohjaksi.

– Valtuustossa ei ole tehty ehdotusta talousarvioehdotuksen investointiosaan sisältyneen päiväkoti-investoinnin palauttamisesta uuteen valmisteluun vaan valtuusto on äänestänyt kahden vaihtoehtoisen toteuttamistavan välillä. Valtuusto on siten katsonut asiassa suoritetun valmistelun riittäväksi päätöksentekoa varten.

Hallinto-oikeus katsoo siis, ettei valtuuston päätös ole syntynyt virheellisessä järjestyksessä.