Ihoden päiväkotikiista hiersi jälleen Pyhärannan valtuustossa

0
Pyhärannan valtuuston kokouksessa huolehdittiin turvaväleistä ja lisäksi osalla valtuutetuista oli maskit kasvoillaan. Ulkopuolisia ei päästetty saliin vaan yleisölle ja lehdistölle tarjottiin mahdollisuus seurata kokousta striimin välityksellä kahvion puolelta.

Pyhärannan valtuuston kahtiajakaantuneisuutta kuvaa se, että valtuusto päätyi äänestämään kokouksen aluksi pöytäkirjan tarkastamistavasta.

Aikaisemmasta käytännöstä poiketen esitettiin, että koko valtuusto tarkastaa pöytäkirjan seuraavana päivänä eli tiistaina. Valtuutettu Pauli Laivo (kesk) esitti, että pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan kaksi valtuutettua aakkosjärjestyksessä kuten on toimittu aikaisemminkin. Heidi Arvonen (kesk) kannatti esitystä. Asiasta äänestettiin ja äänin 11–7 pöytäkirja valtuusto päätti tarkistaa pöytäkirjan tiistaina.

Valtuustolla oli maanantaina käsissään nippu lisämäärärahapyyntöjä. 96 000 euron lisämääraha päätettiin myöntää toimitilapalveluihin. Vastuualueen kustannukset ovat nousseet lähinnä Päiväkoti Satakielen väistötilojen tuomien kustannusten vuoksi.

Helka Huttela (kesk) huomautti, että tähän mennessä väistötiloihin on jo käytetty lähes 130 000 euroa.

– Nyt tarvitaan 100 000 euroa lisää. Nämä ovat pyhärantalaisten verovaroja. Miettikää koalitio, mihin te niitä hakkaatte, Huttela kritisoi.

Koalitiolla tarkoitetaan kokoomuksen, demareiden ja perussuomalaisten valtuustoryhmien tekemää vaaliliittoa keväällä 2019.

Lisämäärärahaa tarvittiin myös lapsiperheiden palveluissa.

Heidi Arvonen (kesk) kertoi, että kunnanhallituksessa oli keskusteltu sosiaalitoimen työssäjaksamisesta ja heidän resursseistaan. Kunnanhallituksessa on Arvosen mukaan esitetty sosiaaliohjaajan palkkaamista.

– Vaikka täällä kovasti kaikkea vastustetaan, toivoisin, että koalitio olisi edes tämän asian kannalla. Kun ajatellaan tätäkin summaa, niin mahdollisesti sosiaaliohjaajan toimen perustaminen tulisi paljon halvemmaksi. Jos yhdellä perheellä tulee kriisi, resurssit menevät siihen ja kohta käy niin, että kriisi on myös muilla perheillä. Tällä voitaisiin ennaltaehkäistä jotain, Arvonen vetosi.

Vetoomus kuultiin puheenjohtajapöydän takana.

– Kuten sanoin hallituksessakin, sillä rahalla, joka menee huostaanottoon, me palkkaamme 3–4 sosiaaliohjaajaa. Tämä on hyvä ehdotus ja se tuodaan varmasti seuraavaan kokoukseen, kunnanhallituksen puheenjohtaja Mauri Helminen (kok) vastasi.

Myös valtuuston puheenjohtaja Sari Aaltonen (sd) piti ehdotusta hyvänä.

– Olen Arvosen ja Helmisen kanssa samaa mieltä. Tällainen sosiaaliohjaaja olisi kyllä todella hyvä, jos sellainen saataisiin palkattua. Kannatan lämpimästi tätä ajatusta, hän sanoi ennen kuin päätti keskustelun.

Valtuusto päätti keskustelun jälkeen myöntää 60 000 euron lisämäärärahan lapsiperheiden palveluihin.

Kiivaimmat puheenvuorot käytettiin, kun valtuusto päätti merkitä tiedokseen talousarvioraamin vuodelle 2021.

Kun asiaa käsiteltiin kunnanhallituksessa 30.9., hallitus päätti äänestyksen jälkeen jatkaa Ihoden päiväkodin suunnittelua.

– Voisiko kunnanjohtaja vastata, että menikö tämän lain puitteissa oikein. Että talousarvioraamin yhteydessä annetaan tällainen määräys, että nyt aletaan suunnittelemaan seitsemättä versiota, Laivo kysyi.

– Tietysti kunnanhallitus voi virkamiehiä komentaa, Hiitiö vastasi.

– Tämä oli hyvin sanottu, Laivo kommentoi ja ihmetteli, miksi valtuuston pitäisi kokoontua, kun 1–2 valtuutettua kuitenkin päättää kunnan asioista.

Myös Yhteinen Pyhäranta -ryhmä nosti esiin huolensa Ihoden päiväkodin tilanteesta.

– Yhdellekään näistä (seitsemästä) vaihtoehdoista ei ole hallituksen tai jaoksen päätöstä aloittaa tai lopettaa suunnittelua. Kun hallitus jättää asian pöydälle ilman jatko-ohjeita tai edes pyyntöä lisäselvityksistä, on kunnassamme tullut tavaksi, että seuraavassa kokouksessa on kokonaan uusi hanke pöydällä. Mistä nämä hankkeet tulevat, Ville Aerila (Yhteinen Pyhäranta) kysyi.

Aerila jatkoi, että vaikka kunnanhallitus on Poskiparran esityksestä päättänyt jatkaa päiväkodin suunnittelua, sitä ei ole jatkettu vaan suunnitteilla on kokonaan uusi hanke.

– Kuka tästä on päättänyt ja millä natsoilla? Entä mitä nyt ollaan suunnittelemassa? Toivottavasti joku osaisi vastata näihin kaikkiin kolmeen kysymykseen.

Hetken hiljaisuuden jälkeen puheenjohtaja tarjosi puheenvuoroa kunnanhallituksen jäsenelle Jyrki Nurmelle (Yhteinen Pyhäranta).

– Onko joku antamassa tähän vastauksen vai aloitanko oman puheenvuoron, Nurmi kysyi.

Kukaan ei vastannut, joten puheenjohtaja tarjosi puheenvuoroa uudelleen Nurmelle, joka kertoi rakennustarkastaja Olli Lahtosen välittäneen kunnanhallitukselle toukokuussa sekä koulun yhteyteen rakennettavan päiväkodin kustannusarvion ja piirustukset että Mediset Hoivarakentajien päivitetyn tarjouksen ja piirustukset 33-paikkaisesta päiväkodista.

Saapunutta tarjousta ei toukokuussa tai sen jälkeen ole käsitelty kunnanhallituksessa.

– Viime kokouksessa esitin, että tutustumme Medisetin tarjoukseen. En esittänyt rakentamispäätöstä vaan tutustumista tarjoukseen. Tästä äänestettiin 5–2. Vain minä ja Huttela äänestimme tarjoukseen tutustumisen puolesta, Nurmi kertoi.

Nurmi huomautti myös, että koska Mediset Hoivarakentajien tarjouksessa on neljän kuukauden rakennusaika, kunnalla on edelleen mahdollisuus saada kyseisen tarjouksen avulla merkittäviä säästöjä myös väistötilojen vuokrakustannuksissa.

– Voisitteko valtuutetut perustella, miksei näin tärkeää dokumenttia käsitellä missään kunnan toimielimessä, Nurmi sanoi.

Hieman myöhemmin Nurmi jatkoi:

– Puheenjohtaja. Viime kokouksessa kielsitte tällaista sähköpostia koskaan saaneenne, jolloin välitin tämän uudelleen teille kunanhallituksen sähköpostiosoitteeseen, joka tarkoittaa, että se tulee kaikille kunnanhallituksen jäsenille, joista Heidi Arvonen kiitti jo kokouksen aikana tämän saapuneen. Oletteko nyt tutustuneet tähän materiaalin? Pidetäänkö tätä materiaalia täysin turhana? Oliko tämä ohittamaton tarjous sellainen, ettei siihen tarvitse tutustua, Nurmi ihmetteli.

Valtuustosalissa oli hiljaista, kunnes Laivo nousi ylös:

– Kunnanhallituksen jäsen teki teille kysymyksen ja te vaikenette?

Puheenjohtaja Aaltonen totesi keskustelun olevan päättymässä.

– Tässä on kysytty, mitä mieltä olen päiväkodista. Olen julkisestikin sanonut, että Ihodeen tarvitaan uusi päiväkoti, hän sanoi ennen kuin päätti keskustelun.

Valtuusto päätti myös…

  • pitää äänestyksen jälkeen pitää ennallaan valtuuston esityslistan kohdan Ilmoitusasiat ja aloitteet. Valtuutettu Heidi Arvonen (kesk) teki valtuustoaloitteen, jossa ehdotettiin kohdan muuttamista muotoon Ilmoitusasiat, aloitteet ja muut asiat. Jukka Heinonen (sd) esitti, että kohta pidetään ennallaan ja Mervi Puonti (kok) kannatti ehdotusta. Arvonen esitti samaa muotoa, jota oli esittänyt aloitteeessaan ja Helka Huttela (kesk) Arvosen esitystä. Heinosen esitys voitti äänin 11–7.
  • myöntää Rohdaisten punttisalin sosiaalitilojen rakentamiselle 20 000 euron, vesihuoltolaitokselle 48 000 euron ja maa- ja metsätilojen vastuualueelle 22 000 euron lisämäärärahan.

Kommentti

Vaikka valtuustosaliin ei koronavirusepidemian vuoksi otettu yleisöä, kokous kiinnosti yleisöä. Pyhärannan valtuuston kokousta oli torstaiaamupäivään mennessä katsottu Youtubessa 269 kertaa. Pyhärannan asukasmäärä huomioiden yleisömäärää voidaan pitää merkittävänä. Esimerkiksi Laitilan valtuuston kokousta (15.9.) oli torstaihin mennessä katsottu Youtubessa 25 kertaa.

Valtuuston kokous on kunnan päätöksentekoelimistä ainoa, joka on kaikille avoin. Sitä voi seurata kuka tahansa. Se on ainoa kurkistusaukko siihen, miten kunnan asioita hoidetaan. Se on myös kunnan ylin päättävä elin. Ei siis ole millään mittapuulla yhdentekevää, mitä siellä sanotaan ja mitä ei. Maanantaina äänekkäimmäksi puheenvuoroksi nousi jälleen hiljaisuus.

Valtuuston kokouksen yleisömäärä kertoo siitä, ettei oman kunnan asioita pidetä yhdentekevinä. Ensi keväänä ihmisten aktiivisuus mitataan kuntavaaleissa. Toivottavasti kiinnostus yhteisiä asioita kohtaan kanavoituu myös korkeaan äänestysprosenttiin.

Ei niin synkkää, ettei jotain hyvääkin. Heidi Arvosen (kesk) puheenvuoro sosiaaliohjaajan tarpeesta ja Mauri Helmisen (kok) ja Sari Aaltosen (sd) vastaukset siihen herättivät toivon siitä, että keskusteluyhteys nykyisenkin valtuuston kesken on saavutettavissa, jos tahtoa riittää.

Hanna Hyttinen