Koronakriisi näyttää syövän verotuloja miljoonilla – ensi vuoden talousarviovalmistelu pitkällä

0
Laitilan kaupunki on monen muun kunnan tavoin taloushaasteiden edessä, osin koronakriisin vuoksi. Kuva: Riitta Salmi

Koronakriisin aallot lyövät rajusti kuntienkin talouteen ja tuleviin vuosiin kohdistuneet toiveikkaat talousodotukset ovat synkistyneet myös Laitilassa. Tämänhetkisten arvioiden mukaan kaupungin tilikauden tulos painuu selvästi miinukselle kolmena tulevana vuonna.

Laitilan kaupunginhallitus kokoontuu käsittelemään ensi vuoden talousarviota 11.–12. marraskuuta. Tämän viikon maanantaina talousarviosta järjestettiin valtuustoseminaari, joten budjettiesitykseen saadaan ennen sen varsinaista käsittelyä hyvät evästykset.

Toimialat ovat syys–lokakuussa käyneet valiokunnissa läpi talousarvioehdotuksiaan. Kaupunginhallitus oli sitä ennen hyväksynyt vuoden 2021 talousarvion kehykset.

– Kehyksen lähtökohtana ovat kaupungin strategia ja valtuuston asettamat strategiset päämäärät,​ talousarviovuoden 2020 ja tilinpäätöksen 2019 luvut, kertoo oman hallintokuntansa talousarviovalmistelusta sivistystoimenjohtaja Heli Kiertokari-Laitinen.

Sivistystoimenjohtaja Heli Kiertokari-Laitinen

Viime vuoden syyskuussa kaupunginvaltuusto hyväksyi vuosille 2020–2022 ajoittuvan talouden tasapainottamisohjelman.

– Ohjelman jo päätetyt toimenpiteet sisältyvät sivistysvaliokunnan talousarvioehdotukseen, Kiertokari-Laitinen muistuttaa.

Valiokunnan tuloarvioehdotus alittaa hallituksen kehyksen noin 90 000 eurolla ja menoarvio puolestaan alittaa kehyksen vajaalla 170 000 eurolla.

– Suurin yksittäinen kuluja vähentävä syy on varhaiskasvatuksen palvelusetelin käytön huomattava väheneminen. Säästöä vuositasolla on noin 200 000 euroa.

Palvelusetelien määrä varhaiskasvatuksessa on vähentynyt vuoden takaisesta radikaalisti, sillä Laitilassa toiminut ainoa yksityinen päiväkoti lopetti toimintansa kesällä. Vuosi sitten syksyllä varhaiskasvatuksen palveluseteleitä oli myönnetty noin 70, nyt kymmenkunta.

Valiokunnat tekevät osana talousarviovalmistelua myös esitykset tulevan vuoden investoinneista. Kaupunki on toivonut erityisesti nuorten osallistuvan enemmän päätöksentekoon ja tekevän myös konkreettisia investointiehdotuksia.

– Lukuisilta laitilalaisnuorilta on tullut useammastakin kanavasta toive ja esitys, että Laitilaan rakennettaisiin kaikin puolin laadukas skeitti- ja skuuttipuisto. Siihen on nyt ehdotettu 200 000 euron investointivarausta, sivistystoimenjohtaja kertoo.

Laitilan uusi sosiaali- ja terveysjohtaja Johanna Ahokas kuvaa sote-sektorin

Sosiaali- ja terveysjohtaja Johanna Ahokas

budjettivalmistelun sujuneen hyvin. Kesken talousarvion laadinnan Laitilassa työnsä aloittanut Ahokas myöntää, että budjetin yksityiskohdissa on ollut ja on tutustumista.

– Onneksi täällä on osaava henkilökunta, joten asiat rullaavat hyvin, hän kiittelee.

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan talousarvoehdotus sisältää lukuisia henkilöstölisäysesityksiä. Esityksen mukaan esimerkiksi lääkärin vastaanotolle perustettaisiin yksi uusi sairaanhoitajan toimi ja perhepalveluihin sekä vammaispalveluun yksi yhteinen uusi perhetyöntekijän toimi.

– Liputan ehdottomasti ennaltaehkäisyyn panostamisen ja ennaltaehkäisevän työskentelytavan puolesta. Uudet rekrytoinnit nostavat kuluja, mutta säästöt saadaan pidemmällä aikavälillä esimerkiksi ostopalvelujen tarpeen pienentyessä tai kun tuki pystytään kohdentamaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, sote-johtaja Johanna Ahokas vertaa.

Koronakriisi näyttää heikentävän kuntien taloutta merkittävästi.

Talousnäkymiä leimaa epävarmuus

Laitilan kaupunginhallitus käsitteli ensi vuoden talousarvion kehystä kesäkuussa. Tuolloin hallitus totesi, että Laitilan – samoin kuin muidenkin kuntien – taloutta haastavat sekä menojen kasvu että koronavirusepidemian vaikutukset. Samoin korkean investointitason nähtiin keikuttavan talouden tasapainoa

Koronapandemian arvioitiin vaikuttavan Laitilan verotulokertymään voimakkaasti sekä tänä että ensi vuonna. Arvioiden mukaan koronatilanne vähentää verokertymää tänä vuonna 2,3 miljoonalla eurolla ja ensi vuonnakin 1,3 miljoonalla eurolla.

Hallituksen kesäkuisissa laskelmissa tilikauden alijäämä tulee painumaan ensi vuonna 1,7 miljoonaa euroa miinukselle, jos kunnallisvero pysyy nykyisellä tasolla eli 20,75 prosentissa.

Suunnitelmavuodet 2022 ja 2023 ovat nekin painumassa nykylaskelmien mukaan vahvasti negatiivisiksi: hallituksen kesäkuisten laskelmien mukaan vuonna 2022 alijäämää näyttäisi muodostuvan lähes 1,4 miljoonaa euroa, vuotta myöhemmin noin 600 000 euroa.

Laitilan kaupungin tilinpäätökset ovat viime vuosina olleet negatiivisia, joten aiempina vuosina taseeseen kertynyt ylijäämä on pienentynyt uhkaavasti. Viime vuoden alijäämä oli 2,5 miljoonaa, jonka jälkeen Laitilalla on positiivisten talousvuosien ansiosta taseeseen kertynyttä ylijäämää 2,4 miljoonaa euroa. Se tulee syötyä nopeasti, jos alijäämäiset vuodet seuraavat toisiaan.

Talousnäkymät ovat myös synkentyneet selkeästi, muun muassa koronakriisin vaikutuksesta. Vielä viime vuonna nimittäin arvioitiin, että vuoden 2021 tilikaudella kertyisi lähes 800 000 euron verran ylijäämää ja vuoden 2022 ylijäämäksi arvioitiin lähes 1,7 miljoonaa euroa.

TALOUSARVION HYVÄKSYY KAUPUNGINVALTUUSTO

  • Kaupunginhallitus antoi ensi vuodentalousarvion kehykset toimialoille kesällä.
  • Valiokunnat ovat antaneet syys–lokakuussa talousarvioehdotuksensa.
  • Valtuustoseminaari taloustilanteesta ja ensi vuoden talousarviosta pidettiin maanantaina.
  • Kaupungin ensi vuoden talousarvio ja vuosien 2022–2023 taloussuunnitelma käsitellään kaupunginhallituksessa 11.–12.11.
  • Hallitus tekee esityksen talousarviosta valtuustolle, joka lopullisesti päättää budjetista.