Laitilan eritasoliittymähankkeen suunnitelmat nähtävillä – Meijerin alueelle tulossa Keskuskadun kohdalta Kasitien ylittävä silta henkilöautoille ja kevyelle liikenteelle

0
Suunnitellut eritasoliittymät tulevat muuttamaan Kantatie 43:n ja Kasitien risteysalueen ympäristön.

Laitilan eritasoliittymähankkeen tiesuunnitelmat on asetettu yleisesti nähtäville. Suunnitelmat ovat nähtävillä 30.10. asti, ja sinä aikana niistä voi jättää muistutuksia. Tiesuunnitelma on kokonaisuudessaan sähköisesti nähtävillä, jolloin siihen on mahdollista tutustua ajasta tai paikasta riippumatta.

– Kaikki käyttäjät eivät halua tutustua suunnitelmaan sähköisesti, ja heitä varten olemme lähettäneet kaupungintalolle myös paperiversion suunnitelmista, projektipäällikkö Matti Kiljunen Varsinais-Suomen Ely-keskuksesta kertoo.

Suunnitelmasta ei ole vielä jätetty Varsinais-Suomen Ely-keskukselle huomautuksia, mutta tarkentavia kysymyksiä on esitetty. Hankkeeseen liittyviä kyselyitä on tullut myös Laitilan kaupungin tekniseen toimeen, vaikka suunnitelma on Ely-keskuksen valmistelema.

Nyt esille asetettua tiesuunnitelmaa on valmisteltu Ely-keskuksessa kymmenkunta vuotta.

– Suunnittelu oli välillä seisahduksissa. Näistä lähtökohdista suunnittelua on tehty muutama vuosi, Kiljunen sanoo.

Suunnitelman vuoksi on viime vuosina järjestetty useita yleisötilaisuuksia. Kiljusen mukaan suunnitelmaan ei ole viimeisen yleisötilaisuuden jälkeen tehty mitään isoja muutoksia.

Yleisötilaisuuksissa kiinnitettiin huomiota muun muassa siihen, että onko valtatien korkeustasossa otettu huomioon Sirppujoen tulviminen.

– Sirppujoen tulvaraja on ollut määräävä tekijä, kun tietä on suunniteltu.

Suunnitelman keskiössä on Kantatie 43:n ja Kasitien risteykseen piirretty eritasokiertoliittymä.

– Tämä liittymämuoto on yleistynyt paitsi Suomessa myös muualla maailmassa. Sen etu on siinä, että se kestää isojakin liikennemääriä, Kiljunen kertoo.

Kiljusen mukaan Laitilan eritasoliittymähanke on erilainen kuin isot liikennehankkeet muutoin, koska hanke toteutetaan kaupunkiympäristössä.

– Yhteistyö Laitilan kaupungin kanssa on sujunut hyvin, hän kehuu.

Hanke on ollut vireillä pitkään ja vaikuttanut Laitilan maankäyttömahdollisuuksiin.

– Koska ei ole tiedetty, mitä tuohon Kasitien varteen on tulossa, se on vaikeuttanut maankäytön suunnittelua. Tiesuunnitelma ja kaavoituksen valmistuminen selventävät asiaa, mutta töiden aloittamisen aikataulu auttaisi kovasti, Laitilan tekninen johtaja Mika Raula kertoo.

Laitilan kaupunki on osallistunut hankkeen suunnitteluun omalta osaltaan. Kaupunki on myös tehnyt lukuisia kaavamuutoksia suunnitelmien vuoksi. Osa niistä on edelleen kesken. Lisäksi kaupunki on tuonut esille omia näkemyksiään tiesuunnitelmista.

– Osa ehdotuksistamme on mennyt läpi ja osa ei, tekninen johtaja Mika Raula kertoo.

Yksi Laitilan kannalta merkittävä muutos, joka suunnitelmassa on huomioitu, on Meijerin kohdalle piirretty katuverkkoon kuuluva silta. Henkilöautoliikenteelle ja kevyelle liikenteelle suunniteltu silta yhdistää Laitilan Kasitien molemmille puolille jakaantunen taajaman.

Kulku Meijerisillalle on Keulan alueen parkkipaikan sivuitse. Ajatus on ollut se, että Keskuskadun alkupäähän ei haluttu ohjata enempää liikennettä sen kulttuurihistoriallisesti merkittävän ympäristön, kirkon ja hautausmaan vuoksi.

– Tie on haluttu suunnitella siten, että siitä olisi mahdollisimman vähän haittaa kenellekään, Raula sanoo.

Rauman suunnasta tullessa suunnitelmassa on isot meluvallit, jotka peittävät Laitilan näkyvistä.

Meluvallit täytyy rakentaa, koska suunnitelmassa tie kulkee läheltä kanalarakennusta. Laitila on useaan otteeseen esittänyt, että meluvalleja ei tarvittaisi, jos kanalarakennus lunastettaisiin. Tämä on myös kanalan omistajan toive.

– Tätä muutosta tulemme edelleen esittämään.

Laitilan eritasoliittymähankkeen kustannusarvio on noin 34 miljoonaa euroa. Alustavassa kustannusjaossa Laitilan kaupungin osuus kustannuksista olisi 4,37 miljoonaa euroa.

Valtio ei ole vielä myöntänyt hankkeelle rahoitusta. Eurajoen liittymähanke on samassa suunnittelun vaiheessa kuin Laitilan eritasoliittymät. Eurajoen hanke sai rahoituspäätöksen syyskuun alkupuolella. Etukäteen onkin spekuloitu sitä, olisiko Laitilan hankkeella mahdollista saada rahoitus Euroopan Unionin elvytysrahastosta.

Kasitien eritasoliittymien tiesuunnitelma on nähtävillä täällä.