Maatalousyrittäjientyöterveyshuolto kilpailutettu Varsinais-Suomessa– Laitilan Työterveys toinen palveluntuottaja

0
Laitilan työterveydessä työterveyslääkäri Kirsi Veistiselle, (vas,) vastaavalle työterveyshoitajalle Sinikka Rekolalle, ja työfysioterapeutille Päivi Kauppilalle ja työäterveyshoitaja Hanna Kerttulalle maatalousyrittäjät ovat tuttu asiakasryhmä.

Laitilan Työterveys on valikoitunut toiseksi palveluntuottajaksi, kun MTK-Varsinais-Suomi yhteistyössä Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen ja Työterveyslaitoksen kanssa on kilpailuttanut maatalousyrittäjien työterveyshuollon. Toisena palveluntuottajana on Terveystalo Oy. Maatalousyrittäjien työterveyshuollon puitesopimuksen laatimiseen ryhdyttiin, jotta yrittäjien työterveyspalveluiden hankinta helpottuisi. Kun hinta-laatu-suhde on valmiiksi selvitetty, ei asiakkaan tarvitse sitä enää itse tehdä.

– Työterveyshuollon palveluntuottajat ovat vaihtuneet monessa paikassa lähivuosina ja tässä muutoksessa entiset työterveyshuoltosopimukset päättyivät. Kaikkien yrittäjien ei siirtymävaiheessa tullut liityttyä uudelleen työterveyshuollon piiriin, jolloin liittyneiden maatalousyrittäjien määrä laski, kertoo MTK-Varsinais-Suomen aluepäällikkö Aino Launto-Tiuttu .

– Palveluntuottajiksi kilpailutuksessa valikoituivat nyt nämä kaksi toimijaa, mutta palvelun voi hankkia muualtakin. Valinta on aina viljelijän itsensä. Puitesopimus ei velvoita mihinkään, Launto-Tiuttu muistuttaa.

Laitilan Työterveydessä on pitkä kokemus maatalousyrittäjien kanssa toimimisesta. Vastaava työterveyshoitaja Sinikka Rekola on huolehtinut maatalousyrittäjien terveydestä yli 20 vuotta ja työterveyshoitaja Hanna Kerttula 15 vuotta. Laitilassa maatalousyrittäjien työterveyshuoltoon liittyminen on yleisempää kuin muualla Varsinais-Suomessa. Asiakkuuksia on myös muualta kuin Laitilasta ja ne ovat jatkuneet myös asiakkaan siirtyessä eläkkeelle.

– Maatalousalan tuntemus on tärkeää, Sinikka Rekola sanoo.

Henkilökunnan ammattitaidosta on pidetty huolta muun muassa osallistumalla Maatalouden työolosuhdeselvitys -koulutukseen säännöllisesti.

– Monet asiakkaamme ovat ottaneet kokonaisvaltaisen palvelun meiltä, eli myös sairaanhoidon, Rekola kertoo.

Yhtenä hyvänä lisänä toiminnassa on se, että mukana tilakäynnillä voi olla myös lääkäri.

– Maatalousyrittäjät ammattikuntana altistuvat vähän kaikelle terveyttä rasittavalle asialle verrattuna siihen, että monissa muissa ammateissa altistutaan vain joillekin asioille. Maataloudessa altistusta tulee melusta, pölystä, torjunta-aineista ja työn fyysisestä kuormituksesta. Fyysinen rasitus koskee erityisesti kotieläintilallisia, Rekola toteaa.

Työterveyshuollon piiriin kuuluminen on maatalousyrittäjille Launto-Tiutun mukaan tärkeää.

– Normaalien vuositarkastusten ja terveyden seurannan ja hoidon lisäksi maatalousyrittäjien työterveyshuolto sisältää aina maksuttoman tilakäynnin, josta asiantuntijan palkkiosta arvonlisävero jää ensin yrittäjän maksettavaksi. Optimaalinen tilanne on, kun työterveyshoitaja ja lääkäri ymmärtävät viljelijän ammattia ja ihannetilanteessa tuttu lääkäri hoitaa ja tietää asiakkaan historiaa, Launto-Tiuttu toteaa.

Laajentaneilla kotieläintiloilla ja investoineilla kasvinviljelytiloilla riskit ovat suuret. Yrittäjän terveyden ja toimintakyvyn varassa on paljon. Työterveyshuollossa painopiste on ennaltaehkäisyssä ja neuvonnassa. Maatalousyrittäjien eläkelaitos suosittelee, että tilakäynnillä olisi mukana myös alan tunteva neuvoja. Kun tilalla on palkattua työvoimaa, on heidän liittäminen työterveyshuollon piiriin lakisääteistä.

Laitilan Työterveys toimii osana Laitilan Terveyskoti Oy:tä ja sen toimialueena on Laitila ja lähikunnat. Terveystalolla on Varsinais-Suomessa toimipisteet Liedossa, Loimaalla, Naantalissa, Pöytyällä, Salossa, Turussa ja Uudessakaupungissa.

Puitesopimuksen mukainen työterveyshuolto on tarkoitettu Myel-vakuutetuille maatalousyrittäjille.

Maatalousyrittäjien työterveyshuoltoon kuuluu tilakäynti 1–4 vuoden välein.

Kolmasosa Varsinais-Suomen maatalousyrittäjistä kuuluu työterveyshuollon piiriin.

Puitesopimuksen mukaisesta työterveyshuollosta lisätietoa saa MTK-Varsinais-Suomen nettisivulta.

Tietoa maatalousyrittäjien työterveyshuollosta: mela.fi