Maskisuositus tulee myös Laitilaan ja Vakka-Suomeen – Koko Varsinais-Suomi on siirtynyt koronan kiihtymisvaiheeseen

0
Vakka-opisto muistuttaa, että seutukunnan alueelle on annettu maskinkäytöstä suositus.

Varsinais-Suomen koronatyöryhmä suosittaa kasvomaskin eli nenä-suusuojainten käyttöä niissä tilanteissa, joissa riittävää 1–2 metrin etäisyyttä ei voi pitää. Suositus astuu voimaan torstaina koko sairaanhoitopiirin alueella, myös Laitilassa ja muualla Vakka-Suomessa.

Kasvomaskin käyttöä suositellaan julkisissa sisätiloissa ja yleisötilaisuuksissa, joissa lähikontakteja ei voida aina välttää sekä toisen asteen oppilaitoksissa (mukaan lukien lukiot) ja korkeakouluissa.

– Erityisesti anniskeluravintoloissa ja sisätiloissa järjestettävissä yleisötapahtumissa on joukkoaltistumisen riski, kertoo alueellinen koronaa ehkäisevä työryhmä tiistain tiedotteessaan.

Ohjausryhmä nostaa esiin tarpeen harkita anniskeluravintoloiden aukioloja, koska hyvin merkittävä osa alueen tartunnoista on jäljitettävissä ravintoloihin ja yökerhoihin. Ryhmällä ei ole kuitenkaan toimenpidevaltaa tähän.

Hallituksen aikaisemman linjauksen mukaan torstaina 8.10. alkaen ravintoloiden on lopetettava anniskelu kello 24 ja suljettava ovensa kello 1. Kiihtymisvaiheessa olevissa maakunnissa ravintoloiden on lopetettava anniskelu kello 22 ja suljettava ovensa kello 23. Kohta voimaan tulevat rajoitukset ovat voimassa lokakuun loppuun asti.

Alueellinen koronatyöryhmä linjasi tiistaina, että koko maakunta on koronapandemian kiihtymisvaiheessa.

Suositukset tulevat voimaan kuitenkin vasta torstaina, sillä siirtymäajalla halutaan varmistaa, että alueellisille toimijoille jää aikaa valmistella suosituksen edellyttämiä toimenpiteitä.

Työterveyslaitos ja työnantajat antavat maski- ja muut suositukset työntekijöille.

Alueellinen koronatyöryhmä ehdottaa kuitenkin siirtymistä harkinnan mukaan etätyöhön ja etäkokouksiin, jos ne työnantajan linjauksen mukaan ovat mahdollisia.

– Etätyösuositus on Varsinais-Suomessa voimassa valtioneuvoston periaatepäätöksen mukaisesti, muistuttaa työryhmä.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueella on todettu 70 uutta koronavirustapausta viimeisen seitsemän vuorokauden aikana. Tapausten kokonaismäärä alueella on noussut jo 622:een.

Koronapandemian tilanne vaihtelee kuitenkin suuresti eri kunnissa. Laitilan varmistetut koronatartunnat pompahtivat viime viikolla reilusti ylöspäin, sillä viikon aikana varmistui peräti viisi uutta koronatartuntaa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tilaston mukaan Laitilassa on nyt todettu kaikkiaan 17 koronatartuntaa vuoden alusta alkaen.

Yli puolet maakunnan koronatapauksista on todettu Turussa.

Työryhmän mukaan kuitenkin koko Varsinais-Suomea tarkasteltaessa alueen katsotaan olevan siirtyneen koronaviruksen kiihtymisvaiheeseen.

– Tehtävänämme on ehkäistä koronapandemian leviämistä tehokkaasti koko maakunnassa ja haluamme olla johdonmukaisia suosituksissamme. Alueellinen yhteistyöryhmämme päätti yksimielisesti ottaa koko maakunnassa käyttöön koronan kiihtymisvaiheen suositukset. Nojaamme THL:n suosituksiin, joiden mukaisesti kasvomaskia tulisi epidemian tällaisessa vaiheessa käyttää julkisissa sisätiloissa ja yleisötilaisuuksissa, joissa lähikontakteja ei voida aina välttää, sanoo Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Mikko Pietilä.

Yleisötilaisuuksia koskevia suosituksia ohjausryhmä ei tiistaina antanut. Varsinais-Suomessa on voimassa Aluehallintoviraston määräys, jonka mukaan yli 50 hengen tapahtumia voi järjestää sisätiloissa ja rajatuissa ulkotiloissa silloin, kun tapahtumanjärjestäjä pystyy varmistamaan osallistujien turvallisuuden.

Turussa sijaitseviin toisen asteen oppilaitoksiin ja korkeakouluihin maskisuositus annettiin viime viikolla.

Alueellinen koronaa ehkäisevä työryhmä on monen toimijan yhteinen ohjausryhmä. Ryhmä kokoontuu säännöllisesti ja linjaa alueellisia suosituksia. Työryhmässä ovat mukana Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri, Lounais-Suomen aluehallintovirasto, Ely-keskus sekä edustus useista kunnista ja THL:stä. Työryhmää johtaa Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Mikko Pietilä.

 

 

 

Työryhmän perusteet kiihtymisvaiheelle:

 • Varsinais-Suomen koronaepidemian viimeisen 14 vuorokauden ilmaantuvuus asukaslukuun suhteutettuna on 18,8.
 • THL:n kiihtymisvaiheen kriteerinä alueellinen ilmaantuvuus on noin 10–25 tapausta per 100 000 asukasta per 14 vuorokautta.
 • Positiivisten osuus kaikista laboratorionäytteistä on 1,3 prosenttia. (THL:n kiihtymisvaiheen kriteerinä yksi prosentti).
 • Paikallisia tartuntaketjuja on todettu huomattavasti viime viikkoa enemmän.
 • Tartunnat ovat pääsääntöisesti jäljitettävissä, tällä hetkellä noin 80 prosenttia tartunnoista saadaan tunnistettua.
 • Sairaalahoidon tarpeeseen pystytään vastaamaan ilman erityistoimia.
 • Sairaalahoidossa on koronan vuoksi Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueella tällä hetkellä alle viisi potilasta.

 

Sairaanhoitopiirissä suositaan maskin käyttöä

 • Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin toimipisteissä asioiville suositellaan suu-nenäsuojaimen käyttöä.
 • Suositus koskee sekä potilaita että sairaalassa vierailevia.
 • Suositus tulee voimaan 7. lokakuuta ja on voimassa toistaiseksi.
 • Suojaimen käytön tarkoituksena on ehkäistä koronaepidemian leviämistä.
 • Sairaanhoitopiirin henkilöstö käyttää suunenäsuojainta kaikissa tilanteissa, joissa riittävää 1–2 metrin etäisyyttä ei voida varmistaa.