Menot ylittäneet ennakoidun neljällä toimialalla– Pyhärannan valtuustolle lisämäärärahapyyntöjä yhteensä noin 220 000 euron edestä

0

Pyhärannan kunnanhallitus esittää valtuustolle neljä lisämäärärahapyyntöä, joiden yhteenlaskettu loppusumma on 226 000 euroa.

Suurin lisämäärahatarve on toimitilapalveluissa, jossa kuluja nostavat päiväkoti Satakielelle viime keväänä hankitut siirrettävät väistötilat. Niiden vuokra on 9 400 euroa kuukaudessa. Hankkeesta on syntynyt lisäksi muita kuluja, kuten vesi- ja viemärilinjojen rakentaminen. Päiväkodin väistötilojen vuokra nostaa toimitilapalveluiden kuluja siten, että toimiala tarvitsee 96 000 euron lisämäärahan.

Vesihuolto-laitoksella veden ostoon varatut määrärahat ovat ehtymässä. Kuluvan vuoden talousarviota suunnitellessa arveltiin, että ainakin toinen kunnan omista vedenottamoista saadaan tämän vuoden aikana käyttöön, mutta tämä ei ole toistaiseksi toteutunut. Tähän mennessä veden ostoon on kulunut hieman alle 85 000 euroa, mikä on vastaa lähes koko vuodelle varattua määrärahaa. Kunnanhallitus esittää vesihuoltolaitokselle 48 000 euron lisämäärärahaa.

Vesihuoltolaitoksella on seurattu veden laadun kehittymistä Ropan vedenottamolla, koska vuoden 2020 talousarvioon on varattu 90 000 euron määräraha alavesisäiliön rakentamiseen. Veden laadusta johtuen kunta ei ole ryhtynyt alavesisäiliön rakentamiseen.

Maa- ja metsätilojen tulosalueella toimintakulut ovat ylittäneet varatun määrärahan runsaalla 20 000 eurolla. Suurin yksittäinen ylitys syntyi, kun Ihoden uuden asuinalueen, Laskhankaan, tontit lohkottiin kunnan nimiin. Lohkomiskustannuksiin ei oltu varauduttu talousarviossa

Tulosalueella kuluissa on ollut ylityksiä myös maa- ja metsäalueiden kunnostustöissä. Näistä on kuitenkin odotettavissa myös myyntituloja energiapuun kautta. Kunnanhallitus esittää tulosalueelle 22 000 euron lisämäärärahaa.

Lapsiperheiden palveluissa etenkin kotipalvelun tarve on kasvanut. Apua tarvitsevien perheiden määrä ei ole merkittävästi kasvanut, mutta palvelujen piirissä olevat perheet tarvitsevat enemmän apua. Kuluja nostavat myös ammatillisten tukihenkilöiden tarpeen kasvu lastensuojelussa.

Lapsiperheiden palveluiden toimintakuluiksi arvioitiin 116 000 euroa, mutta se ei riitä vastaamaan kasvanutta tarvetta.

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että tulosalueelle myönnetään 60 000 euron lisämääräraha.