Pilkington Automotivella työturvallisuus on jokaisen asia – Tehtaalla vietettiin torstaina turvallisuuspäivää

0
Arkistokuva

Vaaranpaikkojen jatkuva tunnistaminen ja henkilöstön vahva mukanaolo ovat johtaneet hyviin tuloksiin Pilkington Automotive Finlandin tekemässä turvallisuuden kehittämistyössä, tiedottaa Pilkington Automotive Finland. NSG Groupiin kuuluvalla yrityksellä on ajoneuvolasitehtaat Laitilassa ja Tampereella.

– Viime vuosina tapaturmien ehkäisyssä on keskitytty yhä enemmän ihmisten omaan toimintaan ja turvallisuuskäyttäytymiseen turvallisuusjohtamisen ohella, kertoo toimitusjohtaja Jussi Parkkali ja kiittää samalla henkilöstöä hyvästä tuloksiin johtaneesta turvallisuustyöstä.

Pilkington Automotivessa vaarojen jatkuva tunnistaminen ja poistaminen ovat jokaisen työntekijän tehtävä. Työkaluja tunnistamiseen ovat muun muassa riskinarvioinnit ja turvallisuuhavainnot.

– Tapaturmista ja läheltä piti -tilanteista otetaan opiksi ja oppi jaetaan kaikille, yritys viestittää.

Tehtaissa epäkohtiin puututaan aktiivisesti ja kaikki ottavat vastuuta turvallisuudesta. Perusajatuksena Pilkingtonilla on jatkuva turvallisuuden parantaminen.

– Sitoutuminen lähtee ylemmästä johdosta ja siirtyy sieltä koskemaan koko henkilöstöä. Johdon tulee näyttää suunta ja esimerkki, kertoo Parkkali.

Pilkingtonin johto tekee Suomen tehtailla säännöllisesti turvallisuuskävelyitä ja turvallisuushavaintoja.

Hyvä turvallisuusviestintä on päivittäin tapahtuvaa säännöllistä, avointa ja vastavuoroista.

– Siinä työntekijää kuunnellaan ja hän saa osallistua sekä pystyy vaikuttamaan asioihin. Tämä lisää sitoutumista turvallisuustyöhön ja muuttaa asenteita, Pilkington tiedottaa.

Osana turvallisuuskulttuurin kehittämistä Pilkington Automotive viettää vuosittain NSG Groupin kansainvälistä turvallisuuspäivää, joka järjestettiin torstaina 8. lokakuuta kymmenennen kerran.

– Turvallisuuspäivää vietettiin pienryhmissä konsernin Covid-19-ohjeistuksen mukaisesti.

Aiheina olivat muun muassa oman työpisteen turvallisuuden arviointi, trukki- ja jalankulkuturvallisuus sekä turvallisuus kotona.