Hallitus ei esitä tuloveroon muutosta

0
Laitilan valtuusto vahvistaa maanantaina Laitilan veroprosentit ensi vuodelle.

Laitilan kaupungin tuloveroprosentti pysyy ensi vuonna tämän vuoden tasolla eli 20,75 prosentissa, jos valtuusto ei muuta kaupunginhallituksen tekemää esitystä. Nykyisellä kunnallisveroprosentilla verokertymän ennustetaan lähivuosina kasvavan hienoisesti.

Koronapandemia on aiheuttanut kriisin myös maailmantaloudelle, mikä näkyy myös kuntataloudessa. Ennusteiden mukaan koronakriisi pienentää niin tämän vuoden kuin tulevienkin vuosien verokertymää. Toisaalta valtio on ilmoittanut pyrkivänsä kompensoimaan kuntien odotettavissa olevia verotulomenetyksiä muun muassa kasvattamalla maksamiaan valtionosuuksia.

Tämänhetkisen ennusteen mukaan Laitila saa nykyisellä veroprosentilla tuloveroja ensi vuonna 26,6 miljoona euroa.

Vuonna 2018 Laitilan tuloveroprosentti oli 20,5, verotulot olivat 29 miljoonaa euroa, josta kunnallisveron osuus oli 25 miljoonaa euroa. Viime vuonna veroprosentti oli 20,75 ja kokonaisverokertymä oli 30,3 miljoonaa euroa, josta tuloverojen osuus oli 26,3 miljoonaa euroa.

Tuloveroprosentin korotus 0,25 prosenttiyksiköllä eli 21 prosenttiin parantaisi arvioiden mukaan vuoden 2021 tilikauden tulosta noin 300 000 eurolla. Mikäli korotus olisi 0,5 prosenttiyksikköä, sen vaikutus olisi noin 600 000 euroa.

Kaupunginjohtaja Lauri Kattelus esitti hallitukselle, että Laitilan kunnallisveroprosentti pysyisi ensi vuonna nykyisellä tasolla eli 20,75 prosentissa. Hallitus asettui ehdotuksen taakse yksimielisesti.

Tuloveroprosentin vahvistaa kaupunginvaltuusto.

 

Kiinteistöveroihin ei muutosesityksiä

Laitilan kaupunginhallitus esittää myös kiinteistöveroprosenttien pitämistä entisellään eli vuodesta 2017 saakka voimassa olleella tasolla. Laitilan kiinteistöverotus on hyvin alhainen.

Nykyisillä veroprosenteilla kiinteistöveron laskennallisen verotuoton arvioidaan olevan vuonna 2021 samalla tasolla kuin tänä vuonna eli noin 2,1 miljoonaa euroa.

Laitilan kaupunginhallitus esittää yleiseksi kiinteistöveroprosentiksi 0,93 prosenttia (kunnat voisivat periä 0,93–2 prosenttia), vakituisten asuinrakennusten veroprosentiksi 0,41 (0,41–1) ja muiden asuinrakennusten veroprosentiksi 1 (0,93–2).

Rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentiksi esitetään 3 prosenttia, kun kunnat voivat periä 2–6 prosenttia. Voimalaitosten veroprosentiksi hallitus esittää 2 prosenttia, kun ylimmillään veroprosentti voisi olla 3,1.

Myös kiinteistöveroprosentit vahvistaa kaupunginvaltuusto.