Ihoden päiväkodin suunnittelu jatkuu oikaisuvaatimuksesta huolimatta

0
Arkistokuva.

Pyhärannan kunnanhallitus päätti syyskuun lopussa äänestyksen jälkeen, että talousarvion laatimisohjeisiin lisättäisiin maininta päiväkodin suunnittelun jatkamisesta.

Valtuutettu Pauli Laivo (kesk) teki päätöksestä oikaisuvaatimuksen, jota hän perustelee muun muassa sillä, että pohjaehdotus talousarvioraamiksi koski ainakin pykälän valmistelu- ja esittelytekstin perusteella vain talousarvion käyttötalousosaa ja päiväkodin rakentamisessa on kyse investoinnista.

Laivo huomauttaa myös, että vaikka päiväkodin suunnittelun jatkaminen jollain perusteella voitaisiin raamiin liittääkin, tulisi suunnitelmista esittää tarkempi selvitys.

Oikaisuvaatimuksessa kiinnitetään huomiota vielä siihen, että hallintopäätösten pitäisi olla sellaisia, joiden perusteella voitaisiin arvioida päätösten oikeellisuutta ja päätöksen pohjana olevien tietojen todenmukaisuutta.

– Hallintolain mukaista päätöksen perustelua ei ole se, että Pyhärannan kunnanhallituksen päätöstekstiin lisätään pelkkä maininta päiväkodin suunnittelun jatkamisesta, Laivo huomauttaa. oikaisuvaatimuksessaan.

Kunnanhallituksen jäsen Jyrki Nurmi (Yhteinen Pyhäranta) esitti, että asia palautetaan valmisteluun. Helka Huttela (kesk) kannatti esitystä.

Kunnanhallitus äänesti ja Nurmen esitys kaatui äänin 5–2. Sekä Nurmi että Huttela jättivät päätöksestä eriävän mielipiteen.

Kunnanhallitus: Päiväkotirakennusta varten haetulle
poikkeamisluvalle ei ole enää tarvetta

Pyhärannan kunnanhallitus antoi maanantaina lausuntonsa Turun hallinto-oikeudelle tehtyyn valitukseen. Kuntalainen teki valituksen Ihoden päiväkodin 30-paikkaisen uudisrakennuksen vuoksi haetusta poikkeamisluvasta. Lausunnossaan kunta toteaa, ettei sillä ole enää tarvetta poikkeamisluvalle.

Lisäksi kunta toteaa, että poikkeamispäätöksestä ei ole tiedotettu asianosaisille hallintolain ja maanrakennuslain säädöksien mukaisesti. Kunta katsoo myös oikeaksi korvata valittajan oikeudenkäyntikuluja 200 eurolla.

Uudessa suunnitelmassa
päiväkotirakennuksen paikka tontilla vaihtuu

Pyhärannan kunnassa on käynnistynyt uusi suunnitteluprosessi päiväkodin rakentamisesta Ihodeen.

Rakennustarkastaja Olli Lahtosen mukaan uusi päiväkoti sijoitetaan koulun tontille siten, että se tulisi koulun laajennusosan ja Ihoden Kylätien väliin.

Uuden suunnitelman etu edelliseen verrattuna on se, että talousrakennusta ei tarvitse purkaa uuden päiväkodin tieltä.

Uudessa suunnitelmassa päiväkodin määrä-alaa on pienennetty. Sen kustannusarviosta ei ole vielä tietoa.

– Suunnitelman pohjaluonnos on tehty. Vajaan kuukauden kuluttua hallitus käsittelee talousarviota vuodelle 2021 ja talousarvioon pitäisi varata rahaa suunnitteluun, rakentamiseen ja kaavamuutoksen tekemiseen, Lahtonen kertoo.

Lahtonen uskoo, että kaavamuutos vie aikaa noin puolesta vuodesta vuoteen.